Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1996)

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II
o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego

 

Ojcze święty i łaskawy!
Ty jesteś Panem winnicy i żniwa,
Ty dajesz każdemu sprawiedliwą zapłatę
za jego pracę.
W swoim planie miłości
powołujesz ludzi, aby współpracowali z Tobą
w zbawieniu świata.
Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa,
Twoje żywe Słowo,
który nas odkupił z grzechów
i jest zawsze z nami, aby wspomagać nas
w naszym ubóstwie.
Prowadź owczarnię, której obiecałeś
swoje wieczne Królestwo.
Poślij nowych robotników na swoje żniwo,
napełnij serca pasterzy
łaską wierności wobec Twoich zbawczych planów,
wytrwaniem w powołaniu i świętością życia.

Panie Jezu Chryste,
który nad brzegiem Jeziora Galilejskiego
powołałeś apostołów
i uczyniłeś ich fundamentem Kościoła
oraz głosicielami Ewangelii,
wspomagaj także w naszej epoce
swój pielgrzymujący lud.
Napełnij odwagą wszystkich, których powołujesz,
aby szli za Tobą
drogą kapłaństwa i życia konsekrowanego,
aby mogli użyźniać niwę Bożą
mądrością Twego słowa.
Spraw, by stali się uległymi narzędziami
Twojej miłości w codziennej służbie braciom.

Duchu świętości,
który rozlewasz swoje dary
na wszystkich wierzących,
a zwłaszcza na tych, którzy są wezwani,
aby być sługami Chrystusa,
pomagaj młodym odkrywać piękno
Bożego powołania.
Ucz ich prawdziwych dróg modlitwy,
natchnionej słowem Bożym.
Pomagaj im rozeznawać znaki czasu,
aby umieli wiernie odczytywać słowa Ewangelii
i nieść światu zbawienie.

Maryjo, Dziewico zasłuchana w słowo,
Matko Słowa Wcielonego,
pomagaj nam otwierać się na słowo Pana,
przyjmować je i rozważać,
aby wzrastało w naszych sercach.

Pomagaj nam razem z Tobą żyć radością wiary
i z niestrudzoną miłością głosić Ewangelię
ludziom szukającym Twojego Syna.
Naucz nas, jak służyć każdemu człowiekowi
przekazując mu słowo, które nam zostało dane.
Spraw, abyśmy dochowali wierności słowu
i znaleźli szczęście w jego wypełnianiu. 

Amen.

Watykan, 28 października 1996 r.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.