Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1993)

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II
o powołania

 

Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej —
Tobie zawierzamy nasze rodziny.

Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę,
na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo,
aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań.

Oświecaj umysły rodziców,
aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką
i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie
ku dobrom duchowym i wiecznym.

Kształtuj w duszach ludzi młodych
prawe sumienie i wolną wolę,
aby wzrastając „w mądrości, latach i łasce”
umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania.

Spraw, Święta Rodzino z Nazaretu,
abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, 
wielkoduszne posłuszeństwo,
z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość,
 uczyli się wypełniać wolę Bożą
i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas,
którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania
Pana Jezusa, który „za nas wydał samego siebie” (por. Ga 2,20).

Amen.

Watykan, 26 grudnia 1993 r.,
w dniu Świętej Rodziny, w szesnastym roku Pontyfikatu.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.