Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Kozioł ofiarny? Kocioł ofiarny! Kazus prof. Chazana a kwestia obrony życia.

9 lipca, pamiętna konferencja prasowa podczas której zapowiedziano odwołanie prof. Chazana z funkcji dyrektora szpitala św. Rodziny. Stał się on powodem histerycznej nagonki, bo odwołując się do klauzuli sumienia, opowiedział się za bezwarunkową ochroną i wartością życia. I szczerze powiem, że nie podoba mi się, że świat, w którym żyjemy, jest aż tak nieludzki. Taaaa, wiem, że cała afera taśm prawdy jest tak niewygodna, że konieczne było znalezienie tematu zastępczego, którym zajmie się TV. Ale tak się zastanawiam, czy właśnie wypełniają się słowa Jana Pawła II, że "Demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub ukryty totalitaryzm". Czy żyjemy już w państwie totalitarnym - totalnie liberalnym i politycznie poprawnym? Czy bycie katolikiem, z całym systemem wartości, już jest wystarczającym powodem do linczu, kpiny, bycia obywatelem drugiej albo nawet trzeciej kategorii? Prawda, uczciwość, wierność, życzliwość, honor, odpowiedzialność, ... czy te wartości naprawdę już nic nie znaczą? A myśl druga, jak jednocześnie można, wtedy kiedy wygodnie powoływać się na złamanie prawa i pociągać konsekwencje kadrowe, a w przypadku polityków tak się nie dzieje.

Warto w tym miejscu przypomnieć naukę Kościoła wyrażoną w encyklice „Evangelium Vitae” Jana Pawła II: (…) lekarze, personel medyczny i pielęgniarski oraz osoby kierujące instytucjami służby zdrowia, klinik i ośrodków leczniczych powinny mieć zapewnioną możliwość odmowy uczestnictwa w planowaniu, przygotowywaniu i dokonywaniu czynów wymierzonych przeciw życiu. Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe". (EV 74)

Wcześniej Papież - w tym samym punkcie - pisze też, że: "Stanowczy nakaz sumienia zabrania chrześcijanom, podobnie jak wszystkim ludziom dobrej woli, formalnego współudziału w praktykach, które zostały co prawda dopuszczone przez prawodawstwo państwowe, ale są sprzeczne z Prawem Bożym. (...) Nigdy nie wolno formalnie współdziałać w czynieniu zła. […] Takiego współdziałania nie można nigdy usprawiedliwić ani powołując się na zasadę poszanowania wolności drugiego człowieka, ani też wykorzystując fakt, że prawo cywilne je przewiduje i nakazuje. […] Odmowa współudziału w niesprawiedliwości to nie tylko obowiązek moralny, ale także podstawowe ludzkie prawo". (EV 74)

 

 

Wspieram prof. Chazana i wszystkich obrońców życia ludzkiego (od poczęcia do naturalnej śmierci). Zresztą, to dziś staje się wyrazem dojrzałości wiary, albo jesteśmy katolikami i uczniami Chrystusa, albo tylko nam się wydaje, że nimi jesteśmy. A kto rozmywa takie rozumienie życia ludzkiego i myśli, że to jakaś ideologia, cóż - dał się oszukać i głuchy jest na naukę Kościoła.

Broń nas Panie przed nowym totalitaryzmem, oświeć serca i umysły, aby prawda przyniosła wolność umysłom zniewolonym przez ducha kłamstwa.

Warto podpisać (ja podpisałem) list poparcia dla postawy Profesora Bogdana Chazana:  http://citizengo.org/pl/poparcie-dla-postawy-profesora-bogdana-chazana

Może i prof. Chazan stał się "kozłem ofiarnym", może i nas taki los czeka, ale na Boga, nie wolno się poddawać i wycofywać z obrony życia, bo nie chcemy, aby ludzie przez swoje wybory przeciw życiu trafiali w piekło (to wieczne i to na ziemi: piekło poczucia winy, straty, syndromu postaborcyjnego, ...) W tym piekle na centralnym miejscu jest kocioł ofiarny - dla ofiar pseudo-wolności.

 

 Z sieci:

c.d.n. czyli strony i wypowiedzi po 13 lipca:

 

W swoim oświadczeniu kard. Kazimierz Nycz napisał między innymi: "To groźny precedens, uderzający w prawa nie tylko katolików, ale i wszystkich ludzi. Prawo stanowione nie może zmuszać lekarzy do działań wbrew ich sumieniu. Lekarz nie może ponosić konsekwencji z powodu odwołania się do klauzuli sumienia. Jeśli takie sytuacje zachodzą, należy udoskonalić prawo, a nie karać lekarza". (za: http://archidiecezja.warszawa.pl/homepage/?a=7501).

Podobne oświadczenie opublikował biskup Warszawsko-Praski abp. Henryk Hoser przypominając, że "Dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje być człowiekiem i pacjentem, bez względu na stan zdrowia i bez względu na czyjejkolwiek uznaniowe decyzje. Nikt nie jest panem życia drugiego człowieka i wszelkie inne dobra osobowe są drugorzędne i pochodne wobec faktu istnienia człowieka". (za: http://www.diecezja.waw.pl/3580)

Na marginesie: "W programie badań statystycznych statystyki publicznej w 2012 r. nie gromadzi się danych dotyczących nazw i adresów placówek medycznych, w których przeprowadza się zabiegi przerwania ciąży." Tak brzmi odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 10356 w sprawie dokonywania aborcji w polskich placówkach medycznych finansowanych przez NFZ w 2011 r. Lekarz został więc ukarany za to, że nie wskazał innego abortera, czyli nie wykazał się wiedzą, której nie posiada nawet Ministerstwo Zdrowia. Profesorowi nawet nie dano możliwości złożenia wyjaśnień, bo Pani prezydent HGW najpierw o sprawie odwołania Profesora postanowiła podzielić się z mediami, a nie z samym zainteresowanym. Dziwy dzieją się w Polsce. Odwołany jest na urlopie.

Hmmm, tak sobie myślę, bo powodem odwołania jest jest prawo niezgodne z konstytucją (tak raczej skłania się duża liczba komentatorów). Wiec kiedy Trybunał Konstytucyjny orzeknie niezgodność wspomnianego prawa z konstytucją, czy za tym pójdzie przywrócenie prof. Chazana oraz honorowa dymisja p. prezydent i ministra zdrowia? Czy ci, którzy dziś łamią wolność sumienia, przeproszą i wycofają się ze swoich stanowisk? Hmmm, na to drugie nie liczę. Dodatkowo pojawiają się informacje, jak wielką fuszerką jest wspomniana kontrola np. " Brak przesłanek do zwolnienia prof. Chazana". I jeszcze na deser notka ze strony IMiD: "Zespół, który przeprowadził kontrolę nie zwrócił się do Instytutu w celu uzyskania informacji czy zapoznania się z dokumentacją medyczną pacjentki, której sprawa dotyczy". To ja się zastanawiam - czy wnioski kontroli oparte są na dowodach czy na założonej przed kontrolą tezie?

 Profile na fb komentujące zaistniałą sytuację: "Poparcie dla prof. Bogdana Chazana", "Gość Niedzielny", "Tomasz Terlikowski", "Kaja Godek", "Marsz dla Życia i Rodziny", "DEON.pl", "Wiara.pl", "Fundacja Pro - Prawo do Życia", "Jestem Katolikiem, Jestem za życiem, Jestem przeciw in vitro". 

 

Na swoim profilu fb Kaja Godek (działa w Fundacji Pro - prawo do życia www.stopaborcji.pl) tak skomentowała zaistniałą sytuację:

"W dniu dzisiejszym Hanna Gronkiewicz Waltz zrealizowała zlecenie na prof. Chazana i ogłosiła, że zwolni go ze stanowiska. Tym samym rozpoczęła niszczenie Szpitala przy Madalińskiego. Za pogorszenie się poziomu opieki w tej placówce (które musi nastąpić, skoro ma nią kierować nie lekarz, a rzeźnik) będzie od tej pory osobiście odpowiedzialna.  Śmiercionośna ideologia wygrała z dobrem kobiet i dzieci. Agresja wobec poczętego dziecka, szykanowanie prof. Chazana, rozwalanie szpitala, który ceniło mnóstwo warszawianek - o tych "zasługach" HGW warto pamiętać przy urnie wyborczej. Niech też każdy z nas zada sobie pytanie, czy czuje się bezpiecznie w kraju, w którym pociąga się do odpowiedzialności lekarza, który nie zabił pacjenta..."

W kwestii cytowanej przez redaktora opinii ks. Szostka, konieczna lektura: "Ks. prof. Szostek się myli", " Ks. Kieniewicz dla Fronda.pl o wypowiedzi ks. prof. Szostka: Pytanie o współudział", "Ks. prof. Szostek koryguje swoją opinię", "Kard. Müller o wypowiedzi ks. Szostka", " Ks. Kieniewicz dla Fronda.pl: Teza, którą podtrzymał ks. prof. Szostek, jest błędna". Nawet redaktor przyznaje, że nie spotkał się z negatywną oceną prof. Chazana jako fachowca.

A w kwestii możliwych powodów konferencji p. Prezydent,
w "Chłodnym Okiem" rozmawiają Piotr Gociek i Rafał Ziemkiewicz

 

Zmierzając ku wyczerpaniu tematu. Myśl ks. Andrzeja z fb: "Zastanawiam się nad funkcjonowaniem i konotacjami wyrazu "płód". Mam wrażenie, że przechodzi on proces jakiegoś zachwiania albo przesunięcia semantycznego. Przestaje być rozumiany - jak nakazuje biologia czy medycyna - jako stadium rozwoju organizmu, w tym organizmu ludzkiego, czyli człowieka, a staje się pojęciem znaczącym tyle, co "jeszcze nie człowiek", może nawet "życie ludzkie", ale rozumiane dość mgławicowo, bez imienia, bez tożsamości, w konsekwencji - jakby bez praw. Może lepsze byłoby prawnicze określenie "nasciturus" - to znaczy "mający się narodzić", co chyba lepiej wskazuje na jego naturalną przyszłość". Zgadzam się - uciekamy w słowa, które zaciemniają prawdę, a równie często zmieniamy znaczenie słów i zaczynamy używać je potocznie przejmując płaszczyznę osób, które nie są w stanie uznać człowieczeństwa nienarodzonego a już poczętego życia jak np. "Czy aborcja uszkodzonego płodu w rzeczywisty sposób przybliży do szczęścia jego rodziców i sam płód?". 

Podsumowując - wiązanka twittów, czyli myśli zasłyszanych: Uczeń Jezusa ma głosić, że blisko jest Bóg, który nie przychodzi by potępiać ludzi, ale leczyć ich i podnosić tych, którzy upadli. Głoszenie Królestwa Bożego wzywa do uczynienia z Mocy Boga takiej wartości, która kończy dalsze poszukiwania i nie da się porównać z innymi.  Świat, w którym tylko ludziom zdrowym przyznaje się prawo do życia, jest światem nieludzkim. Pani Prezydent Warszawy nie słucha już Ducha Świętego. Czas Odnowy przeminął. Człowiek, który się nie nie odnawia, popada w ruinę. Kiedyś chrześcijan rzucano dzikim zwierzętom na pożarcie, dziś na bruk.

 

Módlmy się za wszystkich dotkniętych tą tragedią. Za prof. Chazana i środowisko medyczne, za matkę dziecka, za chorych z nienawiści przeciwników życia, wreszcie o wieczne życie dla zmarłego dzieciątka i nawrócenie dla wszystkich którzy chcieli jego śmierci i za tych, którzy przyczynili się i przyczynią śmierci bezbronnych nienarodzonych, a szczególnie za polityków jawnie popierających aborcję i in vitro oraz tych, co z lęku i egoizmu nie opowiedzieli się za deklarowaną wiarą.

 

Na koniec kolekcja linków pojawiających się przy dyskusjach związanych w wyżej wspomnianymi zagadnieniami:

 

Na mojej stronie staram się również zebrać odnośniki poświęcone tematyce Pro Life: "Prawo do życia - Pro life - "NIE" dla aborcji.". Można tam szukać argumentów za życiem oraz wspierać te inicjatywy, które temu służą - jak również te, które wprost sprzeciwiają się aborcji.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8558811
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.