Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Moje homilie: Rok C

 

Moje homilie

 

Rok C

 

 

 

  I Niedziela Adwentu

Jr 33,14-16; Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14; 1Tes 3,12-4,2; Ps 85,8; Łk 21,25-28.34-36

2021 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_211128_12/]

2021 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_211128_19/]

2015 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_151129/]

 

 

 

 

 

  II Niedziela Adwentu

I

2022 []

2019 []

2019 []

2016 []

 

 


 

 

 

  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia

Rdz 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,28; Łk 1,26-38

2018 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_181208/]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI (6) Niedziela Wielkanocna

Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67(66), 2-3. 4-5. 6 i 8; Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23; J 14, 23-29;

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220731_8/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220731_8/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220731_8/]

 

 

 

 

 

IX (9) Niedziela zwykła

1 Krl 8,41-43; Ps 117 (116),1-2; Ga 1,1-2.6-10; J 3,16; Łk 7,1-10

2016 [https://soundcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160528neo]

 

 

 

 

X (10) Niedziela zwykła

1 Krl 17,17-24; Ps 30,2-6b.11-12a.13b; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160604neo/]

 

 

 

 

XI (11) Niedziela zwykła

2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32,1-2.5.7.11; Ga 2,16.19-21; 1 J 4,10b; Łk 7,36-8,3

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160611/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160612_7/]

 

 

 

 

XII (12) Niedziela zwykła

Za 12,10-11; Ps 63,2-6.8-9; Ga 3,26-29; Łk 9,23 ; Łk 9,18-24

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160619/]

 

 

 

 

XIII (13) Niedziela zwykła

1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18; 1 Sm 3,9; J 6,68b; Łk 9,51-62

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160625neo/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160626/]

 

 

 

 

XVII (17) Niedziela zwykła

Rdz 18,20-32; Ps 138,1-3.6-8; Kol 2,12-14; Rz 8,15; Łk 11,1-13

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160724/]

 

 

 

 

 

XVIII (18) Niedziela zwykła

Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 90(89), 3-4.5-6.12-13.14 i 17; Kol 3, 1-5. 9-11; Mt 5,3; Łk 12, 13-21

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220731_8/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220731_8/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220731_8/]

 

 

 

 

 

XIX (19) Niedziela zwykła

Mdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-20.22; Hbr 11,1-2.8-19; Mt 24,42a.14; Łk 12,32-48

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_garwolin_160807/]

 

 

 

 

XXII (22) Niedziela zwykła

Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a; Mt 11,29ab; Łk 14,1.7-14;

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_190901_7/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_190901_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piseczno_160903neo/]

 

 

 

 

 

XXIII (23) Niedziela zwykła

Mdr 9,13-18; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17; Flm 9b-10.12-17; Ps 119,135; Łk 14,25-33

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220904_12/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_190907_neo/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_190908_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piseczno_160903neo/]

 

 

 

 

 

XXIV (24) Niedziela zwykła

Wj 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17 i 19; 1 Tm 1,12-17; 2 Kor 5,19; Łk 15,1-32

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220911_12/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220911_19/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160910neo/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160911_8/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160911_18/]

 

 

 

 

 

XXV (25) Niedziela zwykła

Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-6.7-8; 1 Tm 2,1-8; 2 Kor 8,9; Łk 16,1-13

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220918_12/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220918_19/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_190922_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160917neo/]

 

 

 

 

 

XXVI (26) Niedziela zwykła

Am 6,1a.4-7; Ps 146(145), 6c-7. 8-9a. 9b-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; Łk 16,19-31

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220925_8/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_220925_19/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_190929/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160924neo/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160925_13/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_160925_20/]

 

 

 

 

 

XXVII (27) Niedziela zwykła

Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95(94), 1-2. 6-7ab. 7c-9; 2Tm 1, 6-8. 13-14; 1P 1, 25; Łk 17, 5-10

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_221002_8/]

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_221002_12/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191005_neo/]

 

 

 

 

 

XXVIII (28) Niedziela zwykła

2Krl 5, 14-17; Ps 98(97), 1. 2-3ab. 3cd-4; 2Tm 2, 8-13; 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191013_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161008neo/]

2016 [https://soundcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161009_13]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161009_18/]

 

 

 

 

 

 XXIX (29) Niedziela zwykła

Wj 17, 8-13; Ps 121(120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; 2Tm 3, 14–4, 2; Hbr 4, 12; Łk 18, 1-8

2022 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_221016_19/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191020_18/]

 

 

 

 

 

XXX (30) Niedziela zwykła

Syr 35, 12-14.16-18; Ps 34(33), 2-3.17-18.19 i 23; 2Tm 4, 6-9.16-18; 2Kor 5, 19; Łk 18, 9-14

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=BAaWRquNY08]

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=0fvMdeKjqHA]]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161022neo/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161023_18/]

 

 

 

 

 

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

1 Krl 8, 22-23. 27-30; Ps 84(83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2) ; 1Kor 3,9b-11.16-17; Łk 19, 1-10.

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191027_18/]

 

 

 

 

 

XXXI (31) Niedziela zwykła

Mdr 11, 22–12, 2; Ps 145(144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; 2Tes 1, 11 –2, 2; J 3, 16; Łk 19, 1-10

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191103_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161030_13/]

 

 

 

 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych

Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24,1-6; 1J 3, 1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=rTio6IECcFE]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191101_7/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191101_10/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161101/]

 

 

 

 

 

XXXII (32) Niedziela zwykła

2Mch 7,1-2.9-14; Ps 17(16), 1. 5-6. 8 i 15; 2Tes 2,16-3,5; Ap 1,5-6; Łk 20,27-38

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=Kn_XOXrCB50]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191109_neo/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191110_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161106/]

 

 

 

 

 

XXXIII (33) Niedziela zwykła

Ml 3,19-20a; Ps 98(97), 5-6. 7-8. 9; 2Tes 3,7-12; Łk 21,28; Łk 21,5-19

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=gJPOSW_Lnw8]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_tmoch_191116_neo/]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_tmoch_191117_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161112neo/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161113_10/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161113_13/]

 

 

 

 

 

  Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

2Sm 5,1-3; Ps 122(121), 1-2. 4-5; Kol 1,12-20; Mk 11,10; Łk 23,35-43

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=kba0SOtF5XI]

2022 [https://www.youtube.com/watch?v=3rY6WXLgEq4]

2019 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_191124_18/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_piaseczno_161120_10/]

2016 [https://www.mixcloud.com/tmoch/homilia_xtmoch_211128_19/]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.