Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Droga Krzyżowa.

 

13.II.2004r 

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wstęp. 

Moje bycie przy Jezusie, jest nieustannym podążaniem drogą, którą On mi zostawił. Jest szkołą doświadczania i udzielania miłości, której źródłem jest cierpiący i ukrzyżowany Pan.

"Naucz mnie, Panie, (dziś) Twej drogi, 
bym (dziś) postępował według Twojej Prawdy! 
Skłoń (dzisiaj) moje serce ku bojaźni Twojego Imienia! 
Będę Cię (dzisiaj) chwalił, Panie, mój Boże, 
z całego serca mojego 
i na wieki będę sławił Twe Imię, 
bo wielkie było (dziś) dla mnie Twoje miłosierdzie 
i życie moje (dzisiaj) wyrwałeś z głębin Szeolu." 

Ps. 86. 11-13

Stacja 1. Jezus skazany na śmierć

Staję przed konkretną decyzją, Jezus czy Barabasz? Co mi się bardziej opłaca? Tam niechybnie czaka mnie odrzucenie, wyszydzenie, śmierć; tu może mam większe szansę. Zdecydować muszę teraz, jest to decyzja na życie i śmierć.
 

Jezu, jaka jest Twoja droga do Szczęścia?
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14, 6).

 

Stacja 2. Jezus z własnej woli bierze krzyż.

Każdy czuje, że droga kroczenia za Jezusem łączy się z jakimś trudem. Nie pozostaję jednak obojętne, czy godzę się na krzyż, czy też czuje się do niego przymuszony i chce od niego uciec. Czy dziś krzyż jest dla mnie przestrzenią wiary i świadectwa czy tylko znakiem mojej porażki?

"Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6, 14).

 

Stacja 3. Jezus upada pierwszy raz. 

Upadek Jezusa raczej nie wzbudził wśród gapiów odruchu współczucia. Towarzyszyło mu czyjeś parsknięcie, delikatny uśmieszek, odwrócona głowa, bolesne słowo, kulturalna wzgarda. 

To ja jestem gapiem zarazem i tym, który często upada. Tylko z Jezusem współczuje upadającym i z Nim powstaję.

Panie, spraw, abym potrafił milczeć, gdy spostrzegam, że komuś coś się nie udało. "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7, 12)

 

Stacja 4. Jezus spotyka swoją Matkę.

Opuszczony, wyszydzony. Na chwilę Jego oczy doznają pociechy. Spotkanie bez słów, wypełnione miłością. Bo ten kto naprawdę kocha, jak Maryja, nie boi się wejść na drogę krzyżową, gdyż wie, że spotka tam Jezusa. 

Jezu, pomóż mi dziś zrozumieć, że Ty jesteś moim spełnieniem i moją przyszłością, że znaczenie mojego życia spoczywa w Tobie.

"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą." (Mt 5, 8)

 

Stacja 5. Cyrenejczyk pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża.

Może podszedł tylko z ciekawości, może chciał przejść niezauważony, bo to przecież nie jego znajomy. Ale przymusili go, aby pomógł Jezusowi. 

Cyrenejczyk pięknie uczy nas gotowości i dyspozycyjności, bo gdy Jezus stanął na jego drodze, podjął trud służby. Zapewne jego serce nie pozostało zgorzkniałe - Jezus wypełnił je sobą.

Panie, nie wiem kiedy będziesz potrzebował moich rąk, ale jestem posłuszny.

"Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie." (Łk 12, 35).

 

Stacja 6. Weronika ociera twarz Jezusowi.

Ofiarna służba, jak papierek lakmusowy idealnie sprawdza głębię mojej miłości. Daje odwagę do świadectwa w warunkach "golgoty" i zagrożenia śmiercią. Przedziera się ona przez zbrojną straż, aby czyjeś serce doświadczyło miłości. 

Kto jest moim bliźnim? "On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie". Jezus mu rzekł: "Idź, i ty czyń podobnie!" (Łk 10, 37).

 

Stacja 7. Jezus drugi raz upada 

Pozwoliłeś, aby Słowo upadło na ziemię, przygniecione dodatkowo drewnianą belką. Dlaczego? Czy ten twardy Jerozolimski bruk jest tą urodzajną glebą? Tak, ziemia ta, którą jest moje życie, została użyźniona krwią Jezusa. 

Daj mi poznać, że bez Ciebie niczego uczynić nie mogę, że jestem całkowicie zależny od Twojej miłości.

"Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity." (J 12, 24)

 

Stacja 8. Jezus pociesza płaczące niewiasty

Dlaczego płaczą nad Tobą. Bo nie kochają, czy może nie rozumieją? Piotr zrozumiał i gorzko zapłakał - zapłakał nad sobą i swoim grzechem.

Panie, spraw, abym rozmawiał ze słodyczą z nieszczęśliwymi i niecierpliwymi.

" - Czy kochasz mnie bardziej, aniżeli ci? - Panie, Ty wszystko wiesz ..." (J 27, 17)

 

Stacja 9. Trzeci upadek.

Ten jest najbardziej bolesny. Ale gdyby nie on, to gdy jednak na usta ciśnie się "dosyć, już nie mogę" - z Jezusem powstaję.

Panie, naucz mnie modlitwy. Daj mi dzisiaj świadomość Twej miłującej obecności.

"Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem." (Łk 14, 27).

 

Stacja 10. Jezus odarty z szat

Nie pozostawiono mu niczego, obdarty, wyszydzony, wyśmiany. Tak wyglądam za każdym razem, kiedy decyduję się na grzech. Teraz nie jestem już osamotniony, bo Jezus przez krzyż "zwlecze ze mnie starego człowieka, a przyodzieje mnie w człowieka nowego", oto mój sakrament pokuty i pojednania. 

Św. Teresa z Lisieux pisze: "Nade wszystko zrozumiałam, że miłości nie można chować na dnie serca (Rkp C 12r°)."

"A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go." (Łk 15, 20).

 

Stacja 11. Jezus przybity do krzyża

Wyciągnął posłusznie swoje dłonie, grube gwoździe otworzyły przestrzeń działania łaski. 

Św. Teresa z Lisieux pisze: "Dobry Bóg kocha cię i napełnia łaskami... Uważa, że godny jesteś cierpieć z miłości do Niego. To największy dowód czułości, jaki może ci okazać, gdyż właśnie cierpienie upodabnia nas do Niego (LT 173)."

"Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ ... ". - "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku ... " - "Pan mój i Bóg mój!" - " Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli"" (J 20, 24-29).

 

Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu.

Wykonało się! Miłość została ukrzyżowana!

Św. Teresa z Lisieux pisze: "Jezus płonie do nas miłością... Spójrz na Jego Cudowne Oblicze! Spójrz na oczy wygasłe, spuszczone! Spójrz na rany! Spójrz na Jezusa, który objawia się w swoim Obliczu... W nim dojrzysz, jak bardzo nas kocha (LT 87)."

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

 

 

Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża.

Ciało Jezusa oddano Matce. Zapytasz się: co to znaczy kochać? Oto widzialny dowód miłości - codziennie składany dla nas na złotej patenie. 

Jezu, naucz mnie modlitwy. Poucz moje serce, gdzie ma Ciebie szukać. 

"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone." (Łk 6, 37)

 

Stacja 14. Jezus złożony w grobie.

Ciemności grobu przyjęły umęczone ciało Jezusa, ale On sam nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ten zimny znak śmierci, stanie się dla nas świadkiem zwycięstwa nad szatanem i śmiercią. 

Jezu, wskaż gdzie mogę Ciebie znaleźć. Daj, abym poznał radość przebywania z Tobą.

" ... a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła." (J 1, 5)

 

ZAKOŃCZENIE

Modlitwa s. Emanueli 

Pomóż mi, Panie,
Spoglądać na Twe jaśniejące oblicze
Nawet wśród najgorszych wydarzeń.
Dopomóż mi również, Panie, bym umiał spoglądać 
na rozjaśnioną twarz każdego spotkanego człowieka.

Udziel mi, Panie, łaski szukanie tego,
Co dobre, piękne i prawdziwe.
Bym bez zmęczenia szukał w każdym człowieku iskierki, jaką Ty w nim zapaliłeś,
Stwarzając go na swoje podobieństwa.

Dozwól mi przyjmować z taką samą radością powodzenia drugich jak moje własne.
Daj, bym w każdej godzinie dnia dzisiejszego umiał ofiarować każdemu człowiekowi,
Twemu synowi a mojemu bratu pogodne oblicze i przyjacielski uśmiech.
Daj mi serce tak mocne, by go nie złamały zmartwienia,
Tak szlachetne, by nie przechowywało uraz,
Tak silne, by obcy mu był strach,
Tak otwarte, by się nie zamykało przed kimkolwiek.

Panie, Boże mój,
Proszę Cię o te łaski dla wszystkich ludzi,
Aby zmniejszała się nienawiść, a wzrastała miłość.
Albowiem w Twoim zmartwychwstaniu nienawiść i śmierć
zostały zwyciężone przez Miłość i życie. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Kl. Tomasz Moch, kurs IV  

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.