Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Droga Krzyżowa – „Umocniony miłością Jego”.

 

Droga Krzyżowa – „Umocniony miłością Jego”.

1 kwietnia 2011 roku

 

„Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!” (Ps 131,1-3)

 

Stacja I - Pan Jezus na śmierć skazany

„Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz mnie i poznaj moje troski i zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości, a prowadź mnie drogą odwieczną.” (Ps 139,23-24)

Panie, tak często to ja wydaję wyroki, to ja osądzam Twoje prawo, zamiast otworzyć się na Twój osąd – osąd miłości. Ty widząc mój grzech i słabość, nie przestajesz patrzyć na mnie z miłością. Nie chcesz mojej śmierci, ale bym się nawrócił i żył. I dlatego wzywasz mnie do nawrócenia. Pomóż mi Jezu, abym wybierał dobro i nigdy nie wątpił w Twoją miłość.

 

Stacja II - Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

„Przeżuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy by się miał zachwiać sprawiedliwy.” (Ps 55, 23)

Panie, tak często jestem opieszały w podejmowaniu zadań, do których mnie powołujesz i uzdalniasz, zamiast odważnie podjąć współdziałanie z Twoja łaską. Ty chcesz, abym wzrastał w siłę i był mocny Tobą. Pomóż mi Jezu, zawsze być Tobie wiernym i Tobie ufać.

 

Stacja III - Pan Jezus upada pod krzyżem

„Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki.” (Ps 125, 1)

Panie, tak często w cierpieniu nie widzę Ciebie, albo przypisuję je Tobie, zamiast w Tobie szukać uzdrowienia i siły. Ty widzisz moją słabość i dlatego chcesz, abym był silny Tobą. Pomóż mi Jezu, abym zawsze powstawał z Tobą i nie popadał w zniechęcenie.

 

Stacja IV - Pan Jezus spotyka swoją Matkę

„Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, uczyni szczęśliwym na ziemi.” (Ps 41, 2-3)

Panie, tak często nie dostrzegam Twojego wspaniałego planu i Twojego działania czy obecności, zamiast naśladując Ciebie zawierzyć całego siebie Ojcu. Ty nie chcesz, abym był nieszczęśliwy. Pomóż mi Jezu, abym nie zatracił nadziei.

 

Stacja V - Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.

„Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.” (Ps 53, 6)

Panie, tak często chcę być samowystarczalny, zamiast uwierzyć, że z Tobą mogę więcej. Ty chcesz, abym otwierając się na Twoją miłość, dzielił się miłością z innymi. Pomóż mi Jezu, abym otwierając się na Ciebie, był gotowy pomagać innym.

 

Stacja VI - Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

„Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją, Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.” (Ps 103, 13-14)

Panie, tak często mój egoizm zamyka mnie na potrzeby drugiego człowieka i tak często nie chce innym służyć, zamiast uczyć się miłości od Ciebie. Ty chcesz mojej wielkości i dlatego zapraszasz mnie do postawy miłości w służbie. Pomóż mi Jezu, abym z Tobą odnosił zwycięstwa nad każdym przejawem mojego egoizmu i pychy.

 

Stacja VII - Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

„Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wyprowadź mnie, bo ty jesteś moją obroną.” (Ps 61, 3-4)

Panie, tak często moje upadki powodują we mnie przygnębienie, bezsilność, złość czy zniechęcenie, zamiast otwierać mnie na bezmiar twojego miłosierdzia i łaski. Ty chcesz umacniać we mnie wiarę w Twoją wszechmoc i miłość. Pomóż mi Jezu, abym w Tobie szukał obrony przed przewrotnością mojego serca.

 

Stacja VIII - Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

„On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.” (Ps 147, 3)

Panie, tak często szukam pociechy w tym, co jeszcze bardziej mnie niszczy i wcale nie rozwiązuje moich problemów, zamiast pozwolić, abyś to ty mnie pocieszył. Ty nie chcesz, abym popadł w rozpacz i zniechęcenie. Pomóż mi Jezu, abym żałując za moje grzechy, zawsze w Tobie szukał źródła pokoju.

 

Stacja IX - Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

„Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce.” (Ps 119,105)

Panie, tak często upadam, bo chodzę w ciemnościach grzechu, po omacku, zamiast pozwolić, aby Twoje słowo mnie prowadziło. Ty pragniesz mojego szczęścia i nie chcesz, abym upadał i odczuwał lęk. Pomóż mi Jezu, abym pozwalał przenikać moje serce światłem Twego słowa, abym był wolny.

 

Stacja X - Pan Jezus z szat obnażony

„Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.” (Ps 103, 1-2)

Panie, tak często nie troszczę się o moje wnętrze, skupiając się wyłącznie na tym, co zewnętrzne. Tak łatwo daję się oszukać złu, i w pogoni za przyjemnością gotów jestem poświecić swoją duszę, decydując się na grzech. Zamiast dobra wybieram zło. Ty nie chcesz, aby grzech obdzierał mnie z Twojej łaski. Pomóż mi Jezu, abym cenił swoją godność i godność drugiego człowieka oraz nasze powołanie do życia wiecznego.

 

Stacja XI - Pan Jezus do krzyża przybity

„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” (Ps 27, 1)

Panie, tak często przybijam Ciebie moimi decyzjami do krzyża - zapierając się Ciebie, bojąc się co inni o mnie pomyślą, zamiast uwierzyć w zwycięstwo krzyża. Ty nie chcesz, abym żył w lęku. Pomóż mi Jezu, abym był Twoim mężnym świadkiem.

 

Stacja XII - Pan Jezus na krzyżu umiera

„Wierzę, iż będę oglądał dobroć Pańską w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!” (Ps 27, 13-14)

Panie, tak często strach przed śmiercią towarzyszy mojemu życiu odbierając nadzieję na życie wieczne, tak często żyję bardziej „światem” niż Tobą. Ty nie chcesz, aby świat mnie zniewolił i pochłonął. Pomóż mi Jezu, abym uwierzył, że Ty zwyciężyłeś świat, i napełnij moją codzienność owocami tego zwycięstwa.

 

Stacja XIII - Pan Jezus zdjęty z krzyża

„W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, czeka na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż stażnicy poranka.” (Ps 130, 130, 5-6)

Panie, tak często tracę nadzieję i poddaję się zwątpieniu, zamiast zawierzyć Twojej wszechmocy. Ty chcesz, abym żył nadzieją zmartwychwstania. Pomóż mi Jezu, abym był wierny Tobie i nie rezygnował z możliwości spotykania się z Tobą w modlitwie i sakramentach.

 

Stacja XIV - Pan Jezus do grobu złożony

„Pomoc mi przyjdzie od Pan, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.” (Ps 121, 2-4)

Panie, tak często tracę wiarę w Twoją obecność i działanie – zagłuszając w sobie Twój głos, zamiast powierzyć Tobie całego siebie. Ty nie chcesz, abym umierał w grzechu ale żył dla nieśmiertelności. Pomóż mi Jezu, abym wsparty Twoją łaską zmartwychwstawał z grzechów do nowego życia dziecka Bożego.

 

Zakończenie

„On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.” (Ps 103,3-6; 8-11)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.