Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Decyzja na służbę. Kim jest diakon?

Decyzja na całe życie ...

DIAKONAT - znaczy służyć. 

Jeszcze doskonale pamiętam chwilę, kiedy przekroczyłem próg furty seminaryjnej. Z tej perspektywy diakonat czy prezbiterat wydawał się jedynie odległą przyszłością. Jednak teraz jest to dla mnie decyzja ostatnich dni. To do czego zmierza się przez pobyt w seminarium, kumuluje się w radykalnej (bo ostatecznej) decyzji pójścia za Jezusem. Pociąga ona za sobą skutki nie tylko moralne, ale również prawne (nie chodzi tu o jakiś strach przed karą). Jednym słowem - czas przygotowania do decyzji, którą wyrażę publicznie przed biskupem w dniu świeceń. Jest to analogiczna sytuacja do sakramentu małżeństwa - podjęcie odpowiedzialności za miłość.

Jest to dobry czas podsumowań ale przede wszystkim zobaczenia Bożego działania w moim życiu. Odpowiedzi na pytania: Jak mnie Pan powołał? Do czego? Czy jestem gotów odpowiedzieć na to powołanie? 

 

tm (2005).

 

Kim jest DIAKON?

 

"Już od czasów apostolskich przez nałożenie rąk odbywają się święcenia diakonów, aby dzięki łasce sakramentalnej mogli skutecznie pełnić swoje posługiwanie. Święty stan diakonatu od zarania okresu apostolskiego cieszy się w Kościele katolickim wielkim szacunkiem." - pisze papież Paweł VI w liście apostolskim "Sacrum diaconatus ordinem" z 18 VI 1967r.

 

 

W wielkim skrócie: kim jest diakon? 

    Diakon jest to duchowny, który przyjął sakrament święceń w stopniu "diakona" (najniższym), tytułem służby a nie kapłaństwa. Przez święcenia diakonatu dokonuje się wprowadzenie do stanu duchownego oraz inkardynacja do określonej diecezji lub do prałatury personalnej lub do struktury zrównanej z prawami diecezji (np. instytut zakonny). 

    Jest celibatariuszem *(choć tzw. "diakoni stali" mogą być żonaci), bowiem przez dobrowolną i  wyrażoną wobec zgromadzonego Kościoła wolę przyjęcia celibatu ze względu na królestwo niebieskie, kandydaci do diakonatu w nowy sposób poświęcają się Chrystusowi.

    Diakon sprawuje Liturgię Godzin (Brewiarz) za cały lud Boży, a nawet za wszystkich ludzi, ponieważ w liturgii święceń zostaje diakonom powierzone posłannictwo Kościoła, który wielbi Boga oraz błaga Chrystusa, a przez Niego Ojca - o zbawienie całego świata.

    Jego "wizualną" cechą jest używana podczas liturgii dalmatyka (szata z rękawami) i stuła przepasana przez ramię. 

 

Znaki święceń:

    Szafarzem świeceń jest biskup.

    Kandydaci powinni się przygotować do święceń przez modlitwę w skupieniu odprawiając przynajmniej pięciodniowe rekolekcje.

    Przez nałożenie rąk biskupa i modlitwę święceń zostaje kandydatom udzielony dar Ducha Świętego do pełnienia posługi diakona. Następujące sława należą do istoty święceń i dlatego są wymagane do ważności aktu: "Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi."

    Przekazanie księgi Ewangelii oznacza spoczywający na diakonach obowiązek głoszenia Ewangelii w czynnościach liturgicznych, a także wiarę Kościoła, która winna być przepowiadana słowem i czynem.

    Pocałunek pokoju jest pieczęcią potwierdzającą przyjęcie przez biskupa diakonów na służbę. Pocałunek pokoju z innymi obecnymi diakonami jest znakiem przyjęcia nowych diakonów do wspólnej posługi w tym stanie.

 

Co może robić diakon? 

    Odpowiedź znajdziemy w obrzędzie święceń: "Umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. "

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.