Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Życie w seminarium duchownym

 

Wiele osób pyta mnie: Jak wygląda życie w Seminarium? Dlaczego postanowiłem przedstawić tu troszkę informacji na ten temat. Na pewno nie napiszę wszystkiego. Możliwe, że będzie to prezentacja wielu godzin i zajęć (coś na kształt planu dnia), ale to też ciekawe.

Ecce Agnus Dei - Oto Baranek Boży! [rycina przedstawiająca św. Jana Chrzciciela wskazującego na Jezusa - Baranka Bożego] .

 

 
(zarys modlitwy wspólnotowej)

Oratorium na trzecim piętrze. [fot. Tomasz Moch]W seminarium każdy dzień zaczynamy od modlitwy. Towarzyszy nam ona przez cały dzień. Trudno się dziwić temu, że ma ona w tym miejscu szczególne znaczenie oraz głęboki cel i sens. Bez niej przecież cała reszta (wykłady, praktyki) jest chyba nie zrozumiała - traci wewnętrzną motywację. Bowiem modlitwa jest konkretnym, osobistym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Jezusem. W dzień powszedni, kiedy Mszę Świętą mamy rano, o 6:30 zbieramy się wszyscy w kaplicach na medytację po której idziemy na Mszę. Przedmiotem medytacji jest Ewangelia (lub/i) cała liturgia słowa z dnia. Jeśli natomiast Msza jest wieczorem (lub jest to niedziela), to o 7:00 (też w kaplicach) mamy Jutrznię z medytacją. 

Po wykładach zbieramy się w swoich kaplicach aby modlić się "godziną w ciągu dnia" - Godziną Południową (łac. Hora Media). W niedzielę i uroczystości modlitwa to jest odprawiana w sposób uroczysty. Po niej idziemy na obiad, który rozpoczynamy modlitwą "Anioł Pański". Modlitwa ta kończy poranną medytację i jest przez nas odmawiana przed obiadem i przed kolacja. 

Kaplica na parterze. [fot. Tomasz Moch]Wieczorem, o godz. 18:00 spotykamy się na Nieszporach zaś o w środy na różańcu prowadzonym w języku łacińskim. W sobotę o godz. 17:00 odprawiamy uroczyste I Nieszpory Niedzielne, zaś II Nieszpory mamy w Niedzielę o godz. 16. Nieszpory Niedzielne są zawsze w Kościele, czyli obecne na nich są wszystkie roczniki.

Każdego dnia o godz. 21:00 w kaplicach jest godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Jest ono związane z osobą Matki Teresy, która będąc kiedyś w naszym seminarium (6 listopada 1983r.) powiedziała, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla jej sióstr siłą, dzięki której mogą one ofiarnie służyć najbiedniejszym z biednych. Mówiła: "Musicie być święci, musicie być podobni do Jezusa, tak, aby ludzie widząc was widzieli Jezusa. Dlatego Jezus dał nam Chleb Życia, aby dać wam życie. Dlatego bardzo was proszę, niech nie będzie ani jednego dnia w waszym życiu bez adoracji.". My zaś na niej jesteśmy zaproszeni do codziennego, osobistego i intymnego spotkania z tym, który nas pierwszy ukochał. We wtorki o tej godzinie mamy "Godzinę Czytań" zaś w środy Kompletę a adoracja jest bezpośrednio po tych modlitwach brewiarzowych. 

Modlitwa w seminarium nie ogranicza się jedynie do tej wspólnotowej. Równie ważna jest ta wypowiadana w sercu, z której nikt z zewnątrz mnie nie rozlicza. To mój osobisty dialog z Miłością, która codziennie napełnia mnie Swoim Duchem. Każdy z kleryków sam rozwija i pielęgnuje swoją osobista modlitwę: czy to różaniec, czy to koronka, czy osobiste studium Pisma, czy osobiste nawiedzenie Najświętszego Sakramentu..

 

 Studia seminaryjne trwają sześć lat. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. Wykładowcami są zarówno osoby duchowne jak i świeckie, profesorowie naszego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, profesorowie UKSW, nauczyciele języków obcych. Wiele ciekawych fakultetów i ćwiczeń prowadzonych jest przez profesorów i pracowników innych uczelni.

Pierwsze dwa lata skupione są wokół przedmiotów filozoficznych i historycznych. Dlatego w tym czasie klerycy zdają: Historię filozofii, Historię Kościoła, Metafizykę, Logikę. Na roku drugim klerycy zdają: Antropologię, Etykę, Historię filozofii, Historię Kościoła, Teodycee. 

Od trzeciego roku rozpoczynają się przedmioty teologiczne.

Rok ostatni (szósty), tzw. pastoralny jest rokiem specyficznym. Większy nacisk położony jest tu na "praktykę", dlatego klerycy roku szóstego mają takie przedmioty jak spowiednictwo, homiletyka. Odbywają  praktyki w liceach. Na tym roku obowiązkowo wszyscy zdają egzamin "Ex uniwersa" z całości teologii, jest on podstawą do zaliczenia studiów oraz umożliwia dopiero zdawania egzaminów magisterskich.

 

Prawdą jest, że wzniosłe słowa nie czynią człowieka świętym i sprawiedliwym, 
lecz życie cnotliwe czyni człowieka miłym Bogu. 
Życzę sobie raczej odczuwać skruchę niż znać jej definicję. 
Choćbyś znał zawartość całej Biblii i zdania wszystkich filozofów, 
co by ci to wszystko pomogło bez miłości Boga i łaski? 

Tomasz a Kempis "Naśladowanie Chrystusa".

 

Korytarz na pierwszym piętrze.

 

Jak wiemy, praca jest nieodzownym elementem, pomocnym przy formacji (rozwoju) człowieka.  Żyjąc w seminarium, godzimy się na to, aby traktować to miejsce jak swój własny dom. Nakłada to na wszystkich mieszkańców odpowiedzialność za utrzymanie go w czystości, opieka nad nim, czyli osobisty wkład w sprawne funkcjonowanie domu. Dlatego w naszym seminarium jest pewna grupa kleryków odpowiedzialnych za pewną przestrzeń życia w seminarium (oficja roczne). W ich gestii leży troska o dopilnowanie czy oficja (z łac. obowiązki, zadania) tygodniowe zostały wypełnione (to zadanie Kuratorów Porządku Ogólnego). Poza tymi osobami mamy też oficja tygodniowe np.: portatorzy, kuratorzy poszczególnych pięter, kuratorzy sal oraz oficja liturgiczne np. lektor tygodniowy, akolici tygodniowi, psałterzysta.

 

tm (2005)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.