Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego


 

Medytacja na Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

   

 

 

Kim jest mędrzec? Dzisiejsza uroczystość sugeruje, że jest nim ktoś, kto szuka odpowiedzi, szuka prawdy. Ostatecznie  odnajduję ją w Jezusie - obiecanym Mesjaszu. Zbawienie dokonuje się przez spotkanie. Mądry człowiek potrafi do prawdy dostosować swoje życie, a nie prawdę nagiąć do swego życia. Mądry człowiek oddaje pokłon Bogu.

C+M+B (Christus mansionem benedicat - Chryste błogosław temu domowi). Przy wypisywaniu tych słów na drzwiach naszych mieszkań, obrzęd proponuje modlitwę: "Niech każdy szukający Chrystusa, znajdzie Go zawsze miedzy wami" - niech się tak dzieje. W dzień Narodzenia poszliśmy wraz z ubogimi pasterzami do żłobka, aby powitać Nowonarodzonego Zbawiciela. Mędrcy, są dla nas drogowskazem, że cały świat jest zaproszony do spotkania z Bogiem. Stąd w sztuce, trzej królowie są przedstawicielami ówcześnie znanych kontynentów: Europa, Azja, Afryka. Słuchając Ewangelii zastanówmy się, która postawa króla jest mi bliższa, jednego z trzech, który wkłada wysiłek, aby odnaleźć Pana i oddać mu pokłon? Czy może Heroda, który do Zbawiciela ma przysłowiowy "rzut beretem", ale nie zamierza się tam udać? Czy jestem otwarty na spotkanie z Bogiem, który się objawia, czy może wolę ciepły i wygodny pałac grzechu i zamknięcia na Słowo.

Przerażony Herod a z nim cała pogrążona w mroku Jerozolima. Z drugiej strony radość w Betlejem oświeconym przez gwiazdę. Dzisiejsza Liturgia Słowa pokazuje nam skutki dwóch postaw. Pierwsza, grzech - to ciemność a owocem jej lęk. Druga, radość spotkania Zbawiciela - światłość, a owocem jej radość. Czego dziś uczą nas Mędrcy? Tego, aby nie dać się zniechęcić w próbach spotkania z Jezusem. Po drugie tego, aby dać się Bogu prowadzić. Po trzecie, radości ze spotkania. Warto więc zadać sobie pytanie, czy więcej we mnie z Heroda czy z Mędrców?

Epifania - Objawienie Światłości rozpraszającej ciemność - objawienie Miłości, która odnawia nadzieję. Dziś Bóg przez Swoje Słowo chce nas zaprosić do zachwytu Zbawicielem, aby nie lęk i nie podejrzliwość były udziałem naszych serc. Bóg bowiem chce być poznany i pokochany w Swoim Synu. To w Nim, jak pisze św. Paweł, została nam udzielona łaska oraz to, że jesteśmy współdziedzicami i współczłonkami Ciała. Przyjdźmy spotkać się ze Zbawicielem i oddajmy Mu pokłon. To on w Eucharystii jest źródłem prawdziwego Objawienia czyli poznania Boga, doświadczenia Jego miłości i wolności w Nim.

Dla wielu każdy kolejny dzień jest gonitwą, bieganiem od spraw do spraw, ciągły życiem w pędzie. Dzisiejsza uroczystość - nawiązując do słów kolędy "Mędrcy świata" - paradoksalnie stawia nam pytanie: "Dokąd tak pędzisz? Co jest dla ciebie ważne?". Czy szukamy w tym świecie autentycznie tego, co jest źródłem największej mądrości? Kogoś, kto daje pokój światu? Orszaki w wieli miastach będą okazją do zadania sobie tego pytania. Czy moja wiara jest autentyczną gotowością spotkania z Jezusem, gotowością zmian w swoich planach, wyborem innych dróg powrotu do codzienności, oddaniem pokłonu Zbawicielowi, ofiarowania Mu tego co cenne, uznania w Nim Mesjasza?

Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam, że wiara jest drogą nieustannego poszukiwania Chrystusa, i że na tej drodze nie możemy się zatrzymywać. Wszelka stagnacja duchowa oznacza cofanie się, śmierć żywej wiary. Szczerze, jest to moja szczególnie ulubiona uroczystość, pełna mistyki. Bóg, który prowadzi na spotkanie ze sobą - pozwalający się poznać - i człowiek poznający prawdę, która wyzwala. Po drugie - spotkanie, które prowadzi do powrotu do swoich (już jako świadek) ale powrotu "inną drogą" - drogą posłuszeństwa Słowu, drogą odrzucenia knowań Heroda. I na koniec "oddać pokłon" - wyznanie w Jezusie Pana i Zbawiciela jest źródłem przemiany serca.

Bóg się objawia, to znaczy, daje się rozpoznać. Czasem są to wielkie znaki, czasem wręcz niedostrzegalne, ale wszystkie są po to, abyśmy doszli do spotkania z Panem. Bóg specjalnie nie daje nam wszystkiego "na widelcu" aby zaangażować nas samych, aby wiadomość o tym, że Bóg jest i działa pośród nas, była dla nas ważniejsza niż tylko news z programu informacyjnego. Lubię w te dni wracać do nauczania Benedykta XVI z ŚDM z Kolonii (choć niestety nie dane mi było być tam osobiście) i również poczuć się zaproszonym do naśladowania Mędrców, aby iść do Jezusa, aby pozwolić się prowadzić gwieździe, by wrócić przemienionym i szczęśliwym. Przyjść, aby oddać Mu pokłon. Wrócić do siebie inną drogą.

Bóg daje się rozpoznać. Daje znaki, przez które można go znaleźć. Mędrcy są dla nas obrazem człowieka, który potrafi rozpoznawać znaki czasu, który szuka prawdy. Ostatecznie tą prawdą jest nowo narodzony Zbawiciel świata. Oddać Mu pokłon, złożyć dary wyrażające jego majestat - Króla, Proroka, Mesjasza - Lekarza naszych serc - to piękny obraz, który powinien zainspirować naszą modlitwę. Otwórzmy się na Ducha Świętego, abyśmy doświadczyli osobistej Epifanii - Objawienia  - osobistego spotkania ze Zbawicielem.

Giotto "Pokłon mędrców", kaplica Scrovegni, Padwa, ok. 1306-1309.

Bóg objawia się tym, którzy Go szukają. Ten znak Jego miłości jest widoczny dla wszystkich, choć nie zawsze jest przez wszystkich zauważony i właściwie zinterpretowany. Czasem potrzeba Mędrców ze Wschodu, którzy przyniosą nam wieść o prawdziwym Królu. Ich przykład zachęca nas, aby wszyscy, którzy szukają prawdy, miłości, nadziei, czyli Jezusa, znaleźli Go w naszym życiu, w naszych rodzinach. W jaki sposób staram się nieść Ewangelię tym, którzy zapomnieli o Bogu i utracili poczucie godności dzieci Bożych? Czy moje codziennie życie jest dla mnie czasem epifanii? Jaką rolę w moim życiu pełni adoracja?

Cel dobrego pielgrzymowania - oddać pokłon Panu! Bóg objawia swoją wyjątkowość w miłości. Zaprasza człowieka do szczególnego rodzaju pielgrzymki: od niewiary do spotkania z Bogiem, do wiary. Nie przymusza  ale daje znaki. Człowiek może wyruszyć w drogę lub okopać się w wygodnym pałacu. To mędrcy wrócili do siebie radośni, Herod pozostał w swoich ciemnościach, ze swoim lękiem. Od źródła nadziei, od Zbawiciela, od Mesjasza, od Betlejem dzieliło go około 10km, ale nie dystans był przeszkodą. Na przeszkodzie stanęła pycha, grzech, oddalenie od Boga. I dlatego ten dystans tylko się zwiększał, aż zaowocował zbrodnią na młodziankach. Niech bliższa nam będzie postawa mędrców niż heroda. Niech pycha w nas umiera, abyśmy sami nie umarli oddzielając się od źródła życia. Niech Światłość świata rozproszy nasze ciemności.

Medytacja powstała z kompilacji tekstów moich rozważań z "Duchowego zamyślenia".

 

 

  [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)].

 

 

 

 

[Homilia papieża Franciszka w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2021 r.] [Anioł Pański z pp. Franciszkiem, 6 stycznia 2021 r.] [Homilia papieża Franciszka w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2022 r.] [Anioł Pański z pp. Franciszkiem, 6 stycznia 2022 r.]

 

„Pokora wiary, wspólnej wiary z wiarą Kościoła wszystkich czasów zawsze będzie w konflikcie z panującą mądrością tych, którzy trzymają się tego, co pozornie bezpieczne. Ten, kto żyje wiarą Kościoła i głosi ją, w wielu punktach nie pasuje do panujących poglądów, zwłaszcza w naszych czasach” - mówił w 2013 roku  Benedykt XVI podczas Mszy św. w bazylice watykańskiej.

"W uroczystość Objawienia Pańskiego, kiedy przypominamy ukazanie się Jezusa ludzkości w obliczu Dzieciątka, odczuwamy, że obok nas podążają Magowie, jako mądrzy towarzysze drogi. Niech ich przykład pomaga nam wznieść wzrok ku gwiazdom i podążać za wielkimi pragnieniami naszego serca. Niech oni nas nauczą, abyśmy nie zadowalali się życiem przeciętnym, bez szczególnego znaczenia, ale nieustannie dawali się zafascynować tym, co jest dobre, prawdziwe, piękne... Bogiem, który jest tym wszystkim w sposób zawsze większy! Niech nas też oni nauczą, abyśmy nie dali się zwieść pozorom, tym co dla świata jest wielkie, mądre, potężne. Nie możemy na tym poprzestać. Nie możemy zadowalać się pozorami, fasadowością. Trzeba iść dalej, do Betlejem, tam, gdzie w prostocie domu na peryferiach, między matką a ojcem pełnymi miłości i wiary jaśnieje Słońce, które wzeszło z Wysoka, Król Wszechświata. Idąc za przykładem Mędrców z naszymi małymi światłami szukajmy Światła". - (pp. Franciszek, homilia 6.01.2014)

"Jesteśmy natomiast powołani do naśladowania przykładu Mędrców: bycia starannymi w poszukiwaniu, gotowymi zadać sobie trud, aby spotykać Jezusa w naszym życiu. Szukać Go, aby oddać mu pokłon, aby uznać, że On jest naszym Panem, Tym, który wskazuje prawdziwą drogę, którą trzeba pójść. Jeśli mamy taką postawę, Jezus naprawdę nas zbawia, a my możemy żyć pięknym życiem, możemy wzrastać w wierze, w nadziei, w miłości wobec Boga i naszych braci" - (pp. Franciszek, 6.01.2018).

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.