Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

"Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz: Teraz poznaję po części,  wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość" - 1Kor 13, 12-13.

 

 


W świecie ducha i ciała:

Moje zdania i uwagi

 

"Jakby w zwierciadle" 

- moim okiem, czyli okazjonalne zamyślenie nad światem.

 

Na dobry początek nowego tygodnia - na mądre zakończenie upływającego ...

 

Zapraszam

 

 

 

 

Co ja tu robię? Głośno myślę, szukam, pytam, nie potępiam, nie pouczam z nosem w chmurach, słucham, zbieram, udostępniam, inspiruję, irytuję, zachwycam, zadziwiam, zawodzę. Daję się poznać, pozwalam oceniać. Przed tytułami naukowymi nie klękam, fascynuje mnie mądrość i świętość. Nie chcę być sławny, chcę być prawdziwy. Bloger więc ze mnie kiepski, bo nie chcę pracować na markę. Bez nazwiska, bez tytułów - jestem jaki jestem - jestem kim jestem. To czym żyję, to jak żyję. O tych, których spotykam. Dla tych, których nie widzę. Bez przepisów, bez przypisów. Poczytaj, jeśli chcesz. Pomódl się, jeśli możesz. Przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca (J 3, 29). Oblubieniec jest światłością świata. Kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12).

„Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”.

 

Uwaga! Poniższe zamyślenia mogą zawierć śladowe ilości emocji lub zupełnie subiektywnych odczuć czy ocen pisanych niekiedy pod natchnieniem chwili. Autor nie ponosi odpowiedzialności za możliwe uszczerbki na psychice. Czytasz na własną odpowiedzialność. :)  Więcej  wyjaśnień w notce: "Dlaczego?". Non omnis moriar - Ad maiorem Dei gloriam.

Bylejakość liturgii, bylejakość wiary?

Ostatnio przy okazji relacji ze ŚDM w internecie pojawiły się kwiatki liturgiczne. A to Komunia udzielana z plastikowych miseczek, a to biskup udzielający Komunii pod obiema postaciami na rękę i odmawiający udzielenia Komunii osobie chcącej przyjąć Jezusa do ust [nagranie z tt: https://twitter.com/i/status/1688312593180446721]. A to przechowywanie Eucharystii w namiocie w plastikowych pudełkach i żeby było ładnie, na tych pudełkach postawiono kwiatek. Pomijam udzielnie Komunii przez kobiety czy szafarki, bez jakiegokolwiek stroju liturgicznego i przy obecności tysięcy księży, którzy Komunii wiernym nie udzielali. Techno jako przygotowanie do Mszy Świętej. Msza dla zwolenników ideologii sodomskiej przy jednoczesnym wezwaniu przez księdza policji na wiernych modlących się o ich nawrócenie [info].

To wszystko powoduje, że coraz bardziej niepokojące jest to, jaka wiara jest w Kościele pielgrzymującym. "Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę jak przyjdzie?" - wielu pyta wraz z Jezusem. Czy znajdzie wiarę w tych, co powinni być jej świadkami. Lex orandi, Lex credendi (łac. norma modlitwy, normą wiary), a z tą orandi nie jest za dobrze.

O dialogu i rozwiązywaniu konfliktów

Ktoś na fb napisał pewnemu księdzu, w kontekście pewnych niepokojów, co do formy kształtowania liturgii: "Jeśli będziecie dalej lekceważyć wszystkie sygnały osób życzliwych (ale nie bezkrytycznych) oraz będziecie uprawiać dalej brak autorefleksji, to będziecie prędzej czy później skazani na samozadowolenie. Chyba lepiej zastanowić się, kiedy prezentuje swoje wątpliwości ktoś życzliwy, niż rozmawiać wyłącznie z różnymi tradi-bojówkarzami?".

Z faktu, że nie dostrzega się problemów i na wszystko patrzy się jak przez różowe okulary, nie wynika to, że problemy znikną. Jeśli problemy są realne i poważne, tylko się pogłębią.

Czy jeszcze pamiętamy naukę Soboru Watykańskiego II, który definiuje, co jest celem ekumenizmu:

„Gdy wierni Kościoła katolickiego czynią to wszystko rozsądnie i wytrwale pod okiem swych pasterzy, wnoszą swój wkład dla dobra sprawiedliwości i prawdy, zgodnej współpracy, ducha braterstwa i zjednoczenia, żeby tą drogą powoli, po przełamaniu przeszkód utrudniających doskonałą więź (communio) kościelną, WSZYSCY CHRZEŚCIJANIE SKUPILI SIĘ W JEDNYM SPRAWOWANIU EUCHARYSTII W JEDNOŚĆ JEDNEGO I JEDYNEGO KOŚCIOŁA, której Chrystus od początku użyczył swemu Kościołowi, wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każdym wzrasta, aż do skończenia wieków”. /Dekret o Ekumenizmie/

Czasem można widzieć ekumenizm, który polega na deklaracjach nie polegających na żadnych konkretach, tylko na zjechaniu się razem i oświadczeniu, że "jesteśmy razem". Inny powie, ale "najpierw bądźmy razem, w otwartości, słuchaniu się, bo mamy wieki zaniedbań". Niby jesteśmy na drodze, ale inni powiedzą: " Czy to, co robimy, jest po drodze do tego celu, jakim jest jedność podczas Eucharystii?". Niektórzy mogą mieć obawy, że to nie jest realny ekumenizm, tylko takie powierzchowne samouspokojenie.

Na początek kilka myśli.

Benedykt XVI: "Nie można podtrzymywać takiego rodzaju komunii, gdzie by najwyższa wartość duszpasterska polegała na unikaniu konfliktów. Wiara zawsze jest również mieczem i może wymagać konfliktu w wyniku umiłowania prawdy i miłości”, czy Święty Jan Paweł II: „Prawdziwy wysiłek ekumeniczny nie stara się omijać trudnych zadań, takich jak rozbieżność doktrynalna, poprzez pochopne tworzenie czegoś w rodzaju autonomicznego »Kościoła Ducha«, w oderwaniu od widzialnego Kościoła Chrystusowego. Prawdziwy ekumenizm służy raczej spotęgowaniu naszej tęsknoty za kościelną jednością wszystkich chrześcijan w jednej wierze, tak aby »świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą« (Unitatis redintegratio)".

W USA mówią crickets ... Czyli cisza taka aż słychać cykady ...

 

Oczekiwania

"Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła!* Donieście, donieśmy na niego!» Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!» Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi*. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców". (Jr 20,10-13)

Nowy kardynał zaprasza na ŚDM do Lizbony: "Nie chcemy nawracać młodych ludzi na Chrystusa"

 

W rozmowie z telewizją RTP Bp Americo Aguiar, którego papież Franciszek mianował kardynałem, stwierdził:

„Przyjdźcie do Portugalii, spotkajcie innych młodych, z Afryki, Azji, Ameryki, bogatych i biednych, z Zachodu, katolików, niekatolików, religijnych, niereligijnych, wierzących i niewierzących. Najpierw: zrozumcie, że to jest bogactwo, ta różnorodność. Cokolwiek to jest, jest to bogactwo. Dajcie się poznać, poznawajcie się nawzajem, troszczcie się o siebie i kochajcie się. Cieszcie się byciem razem. Na koniec zjednoczymy ręce i powiemy: «Myślę inaczej, czuję inaczej, inaczej organizuję sobie życie, ale jesteśmy braćmi i zbudujemy razem przyszłość». To jest najważniejsze przesłanie spotkania z żywym Chrystusem, które papież chce zaoferować młodym ludziom. Nie chcemy nawracać młodych ludzi na Chrystusa albo do Kościoła katolickiego czy coś w tym rodzaju. Absolutnie. Chcemy, żeby dla młodych ludzi było normalne powiedzieć i zaświadczyć, że są; że młodzi muzułmanie, żydzi czy [wyznawcy] innych religii też nie mają problemu z mówieniem, że są i ze świadczeniem o tym. I że młodzi ludzie, którzy nie wyznają żadnej religii, czują się z tym dobrze i nie czują się dziwnie, bo jest tak albo inaczej; że wszyscy rozumiemy, że ta różnorodność jest bogactwem i że świat będzie obiektywnie lepszy, jeżeli będziemy mogli umieścić to przesłanie w sercach wszystkich młodych ludzi. To pewność Fratelii tutti, Wszyscy braćmi, którą papież naznaczył tak wielkodusznym wysiłkiem, żeby nagłośnić to w sercach wszystkich. W naszych i każdego”.

za: https://pch24.pl/

Déjà vu

Słowa ...

... potrzeby

Faryzejskość

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary".
Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 

Faryzejskość

Faryzeusz nie potrzebuje lekarza, nie potrzebuje Jezusa. U podstaw jego wyboru jest fakt, że nie potrzebuje Jezusa, bo ma siebie. Nie potrzebuje nic od Jezusa. Nie znaczy, że taki faryzeusz nie jest chory, ale ten fakt wypiera. Jego serce jest chore na brak miłosierdzia. Jego serce choruje na skamieniałość.  Faryzeusz, w swoich oczach bezgrzeszny, nie jest w stanie przyjąć grzesznika. Tak naprawdę odrzuca i wypiera to, co jest osadzone głęboko w jego sercu. Określa go.

Niestety są ludzie, którzy dziś myślą i żyją po faryzejsku. Mówią: "z celnika nic nie będzie, po celniku niczego dobrego nie można się spodziewać, z celnikiem nie warto się zadawać". A co tak naprawdę komunikują: tego można spodziewać się po faryzeuszu. Dlaczego Jezus wzywa faryzeusza by spróbował zrozumieć czym jest miłosierdzie, wniknął w zamysł Boga. Chrystusa boli, że po faryzeuszach nie można spodziewać się dobra, nie można oczekiwać miłosierdzia. Boli Go, że choć oczekuje winogron, to wydają cierpkie jagody. Boli, że wolą być grobem pobielanym, niż przyjąć owoce pustego grobu.

Wolę być celnikiem, który spotkał miłosiernego Pana, niż faryzeuszem.

 

 

 

 

 

 

 

Przepiękny prezent - stare modlitewniki

Właśnie otworzyłem paczkę, która do mnie przyszła z Warszawy. A w niej oszołamiające skarby, kilka starych modlitewników i druków ulotnych. Jestem niezmiernie wdzięczny p. Aleksandrze. Jakiś czas temu dostałem info na stronie []: "Szczęść Boże, natrafiłam na stronę księdza trochę przypadkowo i zobaczyłam informację, że zbiera ksiądz stare modlitewniki. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ mam kilka po starszych osobach z mojej rodziny i nie wiedziałam komu mogłabym je przekazać. Dwa są z lat 90-tych XIX wieku, dwa z początku XX. Chciałabym je przesłać. Pozdrawiam serdecznie, Aleksandra z Warszawy"

Piękny prezent na dzień dziecka :) dziecka Bożego :) :)

Przy okazji pochwalę się, że moja mini kolekcja powiększyła się też, przez kilka okazyjnych zakupów na allegro (bo mimo wszystko nie jestem skłonny wydawać horrendalnych /wybujałych/ cen, tylko dlatego, że coś jest stare). Postanowiłem też wreszcie spisać wszystkie modlitewniki [Kolekcja moich modlitewników] oraz opisać dokładnie, który znajduje się w jakim pudełku. Teraz łatwiej mi z kolekcji korzystać. Stopniowo na stronie będę umieszczał ciekawe modlitwy z moich zbiorów. Pierwsze już pojawiły się np. "Siedem próśb o siedem darów Ducha Świętego" z 1905 roku.

W starych modlitewnikach wartością dodaną są też tzw. druki ulotne, czyli obrazki i druczki będące zakładkami. Wiele z nich to również piękne perełki zawierające piękne modlitwy. Obiecuję, że nimi też będę się tu dzielił.

To już druga taka niespodzianka, widać czasem ktoś czyta moją stronę. Poprzednia była ponad pół roku temu: -> [Dziękuję za prezenty: modlitewniki, znaczki metalowe, zdjęcie]. Dziękuję i proszę o więcej :) a dobre dusze dołączam do dziękczynienia na modlitwie.

A.M.D.G.

(Dz 25,13-21) - tylko prawda jest ciekawa, tylko miłość jest ważna

Niedawno (w piątek siódmego tygodnia okresu wielkanocnego) pierwszym czytaniem był następujący fragment z Dziejów Apostolskich (Dz 25,13-21). Rozmowa osób, które nie są wierzące, a mimo to, prawe i uczciwe. "Wierzący" natomiast, faryzeusze, są zagrożeniem życia sprawiedliwego.

... jakie to ma znaczenie, że Pan myśli inaczej.

Inny kontekst, inne okoliczności, poruszające przesłanie ... A co z prawdą? Czy prawda obroni się? Czy zostanie zakłamana? Czy zostanie wygumkowana strzałem zakłamanego słowa godzącego w tył głowy? Czy zakopią ją w lesie wiecznej niepamięci? Czy ordery i godności otrzymają nosiciele czerwonej gwiazdy postępu i tolerancji? Tyle pytań. Tyle łez. Tyle i aż tyle.

 

 

 

Ogrójec

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje». (Ps 22)

Zatopiony w modlitwie: "Ojcze oddal kielich". Opuszczony, za przestępcę uznany. Bez prawa do czci, bez prawa do obrony, już osądzony. Deklaratywni przyjaciele śpią - mają ciebie gdzieś. Uciekli, zapomnieli, twarz odwracają. Nie poznają. Unikają. Zdrajca, Aalfons z Iskariotu, zebrał silnych acz wpływowych, z fałszywym uśmiechem, z sercem podłym przychodzi: "hej, mam do ciebie sprawę!". Nikt ci nie wierzy. Wyrok wydany. Wyrok w "imię Boga", w "imię prawdy". Nikt się z tobą nie liczy. Sanhedryn 21 wieku w mucetach i koronkach wydał swój wyrok: "lepiej niech zginie jeden, nawet niewinny" a my żyjmy jakby jego nigdy nie było.  Sanhedryn dba o godności, ubiera się w pochwały. A tam? Ecce homo. W koronie cierniowej, płaszczu pogardy. Zdradzony. Słowem ubiczowany. Oczerniony. Obśmiany. Przez żołdaków obity. Opluty. Burzyciel ładu. Zagrożenie bezpieczeństwa. Z czci okradziony. Zapomniany. Wygumkowany. Potrząsają głowami. Szydzą: "prorokuj, kto się oczernił". Nie wolno ci się bronić. Za kłamcę cię mamy. Wyrok wydany.

Piłaci umywający ręce. Tłum zapiekły w krzyku: "na krzyż", "na śmietnik historii", ... "precz, precz". Herod ze swoim dworem, diakonia obłudy. Kłamliwi świadkowie ... papiery zapisane zatrutymi słowami. Srebrniki pochwał już w sakiewkach.

Projekt opuszczeni

Po co dziś księża ? Nie są potrzebni. Zastąpią ich świeccy ewangelizatorzy kupczący brokatowym protestanckim mesjaszem. Nie potrzeba . Niech wymrą. Można ich oczerniać, obmawiać, odbierać godność. Nikt za nimi się nie ujmie. Projekt opuszeni, akcja porzuceni, cel zapomnieni. Teatr pozorów.

Niech cierpi, niech choruje, niech zdycha, niech zniknie. 

Prawda nie jest ważna. Prawda się nie liczy. Prawda obroni się sama? G. Prawda. Prawda zostanie zhejtowana, zamilczana, zakłamana.

Niewysłuchany, wyrok wydany!

Alleluja 2023!

Pascha nostrum immolatus est Christus!

Grób jest pusty! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Nasi bracia i siostry czekają, byśmy opowiedzieli im cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo Życie objawiło się. (1J 1,1-2).

Życzę Wam wszystkim doświadczenia Jego mocy, Jego bliskości, aby każdy z Was ujrzał Jezusa działającego z mocą zmartwychwstania i uwierzył, że On jest. Zawsze. Wiele radości ze spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i prawdziwego przejścia ze śmierci do życia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was pokojem.

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie zawsze blisko Was, otacza nieustanną opieką, dodaje nadziei, wlewa w serca radość i moc wielbienia i głoszenia, że On żyje! Dzięki Niemu możemy być prawdziwie wolni! <><

Dobro w Wielki Czwartek 2023 (Sacerdos in aeternum)

 

"Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam – zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.  Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii uzasadnionej dowodami." (Flp 1,3-7).

"Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13, 1-15).

Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. I stąd właśnie dziś święto wszystkich księży w Polsce i na świecie. Dziękujemy im za ich oddanie i posługę. Życzymy wiary, wytrwałości, miłości, sił, zdrowia i pogody ducha. Modlimy się za nich i za liczne, święte powołania. Dla mnie cenny jest jego delikatny i miły rys, czyli miłe życzenia od osób życzliwych, które potrafią użyć słowa "dziękuję", oraz cisza i obojętność od nieżyczliwych.

Strzeż mnie i prowadź, Panie Jezu, abym w kapłaństwie nigdy sobą nie zasłonił Ciebie!

Atak lewactwa na świętość św. Jana Pawła II

 

Stanowcze NIE dla ataku na Świętego Jana Pawła II

Tak dla Jego świętości !!!

 

Święty Jan Paweł II - wielki Polak, wielki Papież, postać niezwykła, nietuzinkowa, postać ważna dla dziejów Polaki, ale i świata.

Trwa podła nagonka na św. Jana Pawła II. Środowiska, które od lat walczą o wyzucie Polaków z wiary i zdrowej moralności, tym razem chcą obedrzeć ze świętości Papieża Polaka. Musimy wypowiedzieć nasz sprzeciw wobec niszczenia autorytetu i wizerunku Świętego Jana Pawła II

Jesteśmy świadkami bezceremonialnego, podłego i cynicznego ataku ludzi o lewackim sercu na świętość św. Jana Pawła II oraz na wielkość i polskość Kardynała Adama Sapiehy. Kłamstwo i pomówienie, manipulacja i zamilczenia ubrały się w szaty prawdy i sprawiedliwości i dworują w mediach. 

Smutnym wydaje się być świat, który odrzuca świętości i autorytety. Ale bardziej godnym pożałowania jest człowiek, który dla chwili zainteresowania sprzedaje siebie i staje się upiorem pozornej pobożności.

Strona 1 z 14

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.