Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

Zamyślenie nad Słowem:
[Aktualne: 2022]
[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (29.05.2022), Rok C

Nasza Ojczyzna jest w Niebie. Nasza siła jest z Nieba. Naszym celem jest Niebo. Naszą codziennością jest Niebo. Dlatego powinniśmy żyć tak, aby nie zagubić celu naszego życia. Pan chce nas przyoblec mocą w wysoka, chce nas uczynić Swoimi świadkami. Niech to w naszym życiu się dokona.

[Modlitwa na Wniebowstąpienie Pańskie.].

 

Do przemyślenia: Czy żyję Niebem?
W jaki sposób rozumiem chrześcijańską nadzieję?

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (22.05.2022), Rok C

Obdarowani pokojem. Obdarowani obecnością Tego, który jest pokojem i źródłem pokoju (shalom: pokój, dobrobyt, pomyślność). Prawda o uczniach Jezusa otwartych na Niego, wiernych Jego nauce, czytelnych w swoich postawach. Dziś ponownie jesteśmy wezwani do miłości Pana, aby kochając Go, zachować w sobie Jego uświęcającą obecność. 

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie i na całym świecie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Czy zachowuję naukę Jezusa?
Czy czynię to z miłości a może z lęku lub "przyzwyczajenia"?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (15.05.2022), Rok C

"Oto przybytek Boga z ludźmi" - oto przepiękna dobra nowina. Bóg chce być blisko z człowiekiem, aby człowiek był zdolny do pięknej bliskości. Niech Pan dotknie naszych serce i uczyni nas światkami Jego miłości i czułości. Bo tylko po tym świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami. 

Dziś w Watykanie wyczekiwana [Kanonizacja bł. Karola de Foucauld (15.05.2022)].

Ps. Dla mnie 15 maja to w tym roku 34-ta rocznica przyjęcia Pierwszej Komunii i 17-sta rocznica święceń diakonatu. Kanonizacja pozwoli mi głębiej spojrzeć na te dwa ważne sakramenty w moim życiu.

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Czy inni ludzie mają szansę rozpoznać we mnie ucznia Jezusa?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (8.05.2022), Rok C

Tylko Słowo Boga rodzi do życia wiecznego. Niestety człowiek może źle skorzystać z daru wolności i Boże Słowo odrzucić, zdeformować, zagłuszyć, wykpić ... Zróbmy wszystko, aby w tej grupie się nie znaleźć! Wszechmocny Pasterz, który zna każdego z nas. Miłosierny Bóg prowadzący nas drogami życia. Warto słuchać Jego głosu, warto za Nim iść. W Nim jest nasze życie. 

Czwarta Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. Kościół obchodzi 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Warto zapoznać się z Orędziem Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2022 r.

Pamiętajmy o modlitwie -> [Za powołanych i o powołania].

Modlitwy ze starych modlitewników: -> [Modlitwy za kapłanów i o powołania] -> Jezus Dobry Pasterz: [Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza] oraz [Nowenna do Chrystusa Dobrego Pasterza (1936r)].

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Czy ufam Jezusowi?
Jaką jestem "owcą" w Kościele?
Jak słucham głosu Dobrego Pasterza i za Nim postępuję?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3.05.2022), Rok C

"Oto Matka twoja". Tak, oto Matka moja! Maryja jest nam dana za Matkę z miłości Pana, aby miłość Pana była w nas dojrzała i głęboka. To pierwszy obraz na jaki wskazuje dzisiejsze święto. Nie bez znaczenia jest to, że kiedy mówimy o chrześcijańskim królowaniu, zawsze stajemy pod krzyżem. W królowaniu zawiera się to, czym jest służba, a ta ma swoje źródło w miłości. Od Maryi chcemy zatem uczyć się miłości do Chrystusa, tak aby, nasze świadectwo wobec świata - nasza służba bliźnim - zawsze z niej wypływało. Oto króluje miłość! Na krzyżu, pod krzyżem, króluje miłość. Niech Maryja wstawia się za nami, aby i w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie, miłość królowała. 

Dla nas Polaków Królowanie Maryi wyznacza ten bagaż doświadczeń i system wartości, który pozwala być dobrym obywatelem. Opowiadać się po stronie prawdy, uczciwości, wierności, ofiarności .... Unikać oszczerstwa, prywaty, małoduszności ... Inaczej jeśli nie dobrem, to czym mamy zwyciężać? Prośmy z ufnością Maryję, którą nasz naród wybrał na swoją patronkę, o jej dalszą matczyną opiekę nad nami. Mając to na uwadze, módlmy się, aby przyszłość zarówno Polski – naszej Ojczyzny, jak i Europy – ojczyzny ojczyzn, budowana na właściwych wartościach, nie była oderwana od chrześcijańskich korzeni.

 Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która została ustanowiona na prośbę Episkopatu Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.  Uroczystość nawiązuje do obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. i ślubów króla Jana Kazimierza, w których 1 kwietnia 1656 roku powierzył on Polskę opiece Matki Bożej. Święto odnosi się również do Konstytucji 3 Maja, która realizowała część lwowskich ślubów Jana Kazimierza. Oficjalnie zatwierdził je w 1920 r. papież Benedykt XV. Obchodzone jest od 1923 r. Po reformie liturgicznej w 1969 r. zostało podniesione do rangi uroczystości. 3 maja 1966 roku prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w obecności episkopatu i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski, a w 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. Królowo Polski, wstawiaj się za nami!

Zapraszam do starych modlitewników: [Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej] oraz [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)], [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)].

W nowych też znajdzie się wiele dobrych modlitewnych inspiracji np. [Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)] lub ulubione modlitwy [Maryjne] a tam szczególnie [Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego (3 maja 1966 r.)].

 

Do przemyślenia: Jaka jest moja relacja z Maryją, Matką Jezusa?
Do jakiego królestwa dążę? Czyje królestwo panuje w moim sercu?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (1.05.2022), Rok C

Trzeba bardziej słuchać! W dzisiejszych czasach mamy z tym duży problem. Wielu mówi, wiele słów, mało kto słucha tego co się mówi. Często też słuchamy nie tego co trzeba, nie tego Kogo powinniśmy. Co gorsze, często słuchamy, ale słyszymy tylko to, co chcemy. Niestety podobnie ma się w naszym życiu ze słuchaniem Boga. Dobrze, że dziś mamy przypomniany ten fundament: "słuchaj Boga!, słuchaj Boga bardziej niż ludzi!". Tylko Jezus może sprawić, że dokona się w naszym życiu cud hojnej miłości. Z obfitości serca bowiem mówią usta.

Trzecia Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona 14. Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św. Tego samego dnia obchodzimy również 6. Narodowe Czytania Pisma Świętego pod hasłem „Pokój temu domowi” (Łk 10,5). Więcej na "http://www.biblista.pl/".

O Biblii na mojej stronie: [Pismo Święte].

Zaczynamy nabożeństwa majowe: [Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)].

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Pismo Święte?
Czy słucham i żyję Bożym Słowem?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (24.04.2022), Rok C

Miłosierdzie! W chrześcijaństwie miłosierdzie ma twarz zmartwychwstałego Jezusa. To miłość, która przynosi wolność od lęku. To miłość uzdalniająca do świadectwa. To spotkanie objawiające źródło życia. Pozwólmy miłosierdziu zakrólować w naszym życiu. Spotkać Jezusa zmartwychwstałego, to spotkać Jezusa miłosiernego. 

Dziś w całym Kościele obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione za sprawą objawień św. Faustyny Kowalskiej, w czasie których sam Jezus prosił o to święto. Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła, abyśmy mogli wszyscy korzystać ze zdroju łask Miłosiernego Chrystusa.

Dzisiejszy dzień przeżywany jest jako ogólnopolskie święto Caritas, pod hasłem ,,Dzień Dobra”.

 Rozpoczyna się 78. Tydzień Miłosierdzia - czas w sposób szczególny poświęcony głoszeniu miłosierdzia i budzeniu wrażliwości na potrzeby bliźnich. Tym razem przebiega pod hasłem: „Miłosierdzie nadzieją dla świata”.

Modlitwa: [Modlitwy do Miłosierdzia Bożego].

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Jak w praktyce wygląda u mnie postawa miłosierdzia?
Czy pogłębiam swoją wiarę?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (17.04.2022), Rok C

Proklamacja pokoju, który nie ma swojego źródła w tym świecie! Nasz świat jest często przepełniony brakiem pokoju, a co za tym idzie, brakiem autentycznej radości. Ten brak chce sobą wypełnić Zmartwychwstały! Przychodzi w nasz smutek, bezradność, małostkowość, pychę ... Przychodzi z lekarstwem dla naszych serc. Przychodzi z miłością silniejszą niż śmierć.  

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

Ze starych modlitewników: [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie].

 

Do przemyślenia: Co dla mnie oznacza fakt zmartwychwstania Jezusa?
Czy jestem świadkiem tego?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej (10.04.2022), Rok C

Hosanna! Jak pokazuje dzisiejsza niedziela, nie zawsze to co na ustach, to i w sercu. Łatwo wydaje się być po stronie Jezusa, kiedy jestem w świetle jupiterów. Znacznie trudniej, kiedy okazuje się, że omija mnie rozdanie nagród za popularność. A pytanie jawi się zupełnie inne. To pytanie za kim idę? Czy to On jest w centrum, czy może ja sam? Ostatecznie w krzyżu jest nasze zwabienie.   

Niedzielą Palmową rozpoczynamy [Wielki Tydzień] - czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uroczystości paschalne.

Zapraszam do x-tomkowej medytacji: [Medytacja - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej].

Ze starych modlitewników polecam: [Modlitwy na Niedzielę Palmową] oraz cały [Modlitewnik pasyjno-paschalny].

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

 

Do przemyślenia: Czy widzę w Jezusie obiecanego Mesjasza?
Czy moje publiczne wyznanie wiary w Niego jest szczere?

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.