Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Adwentu (5.12.2021), Rok C

W II niedzielę Adwentu, obchodzimy po raz 22. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. -> zob. info.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa na Niedzielę II. Adwentu.]

Jutro patronem dnia jest św. Mikołaj, biskup, w naszej parafii będziemy przeżywać odpust parafialny. Warto poznać sylwetkę i życiorys tego wielkiego świętego Kościoła, aby wyzwolić się z infantylnego obrazu św. Mikołaja kreowanego przez komercję.

Droga! Taka jest ważna, która prowadzi do celu. Z drugiej strony, dzisiejsza ewangelia pokazuje, że dla przychodzącego Jezusa, to my jesteśmy celem. Stąd wypływa wołanie, aby przychodzącemu Panu przygotować drogę, bo bardzo potrzebujemy Jego obecności.  Nie jest tak, że Bóg nie byłby w stanie do nas przybyć, ale kiedy się przygotujemy, więcej skorzystamy. Lepiej wcześniej wyzdrowieć niż cierpieć z powodu powikłań. Czas łaski, czasem zbawienia. Pozwólmy, aby miłość Chrystusa i nas ożywiła.

 

Do przemyślenia: Czy poważnie przyjmuję wezwanie do "przygotowania Panu drogi"?

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Adwentu (28.11.2021), Rok C

Dziś rozpoczynamy Adwent 2021, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny (C). W Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest to ostatni etap realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 koncentrującego się wokół Eucharystii pt. „Eucharystia daje życie”. Więcej w temacie -> zob. info.

Tematycznie ze starych modlitewników: [Modlitwy na Adwent].

Odwiedziny czy gościna? Czas Adwentu stawia przed nami poważne wyzwanie-pytanie. A mianowicie, czy tak naprawdę chcemy krótkich odwiedzin Jezusa w naszym życiu, czy chcemy aby w naszym domu zamieszkał? Pierwsze, choć wymaga wiele przygotowań i porządków, ostatecznie staje się miłym przeżyciem i łatwo zaciera się wśród innych miłych. Drugie wymaga stałej więzi, relacji, która wpisuje się w naszą codzienną egzystencję. Ja w tegorocznym Adwencie chcę na nowo pogłębić (ożywić w sobie) tajemnicę wcielenia. Do czego i was zapraszam.  

Do przemyślenia: Jak rozumiem sformułowanie "czas łaski"?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (21.11.2021), Rok B

Dziś w Kościele obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia. Jest to stosunkowo młoda uroczystość bo wprowadzona przez Piusa IX w 1925 r. encykliką Quas primas. Więcej w temacie -> zob. info.

W tym roku po raz pierwszy 36. Światowy Dzień Młodzieży obchodzimy w diecezjach na całym świecie w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (przeniesienie terminu z Niedzieli Palmowej to zeszłoroczna decyzja pp. Franciszka). Specjalne orędzie na ten dzień przygotował tradycyjnie papież Franciszek. Poniżej papieskie rozważanie z modlitwy Anioł Pański i homilia z Mszy św.

Tematycznie ze starych modlitewników: [Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ( modlitwy)]. Warto też świadomie ponowić dziś [Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana].

Potęga! Uroczystość dzisiejsza, na koniec roku liturgicznego, pyta każdego z nas o to, kto lub co w nas panuje? Czy panuje we mnie Jezus i Jego łaska, czy panuje we mnie moje wyobrażenie na temat Jezusa lub może ja sam? Tylko Jezus daje to co trwałe. Tylko On jest fundamentem. To co nie jest oddane Jego panowaniu koniec koniem obróci się w popiół. Jeśli nie zakróluje w nas miłosierna, ale rozumna, miłość, pokój, wiara, ... to nasze życie nie będzie miało nic z potęgi ani trwałości. Jezus przychodzi do każdego z nas w prawdzie. Przed Nim nie udamy innych niż rzeczywiście jesteśmy. Niech zatem w nas króluje, abyśmy mieli udział w Jego Królestwie! 

Do przemyślenia: Czy Jezus rzeczywiście króluje w moim życiu?

Duchowe Zamyślenie: XXXIII Niedziela zwykła (14.11.2021), Rok B

Dziś przeżywamy V Światowy Dzień Ubogich. Stanowi on dla nas wszystkich zaproszenie do wejścia w sam środek Ewangelii. Warto zapoznać się z orędziem pp. Franciszka na ŚDU "Ubogich zawsze macie u siebie". Przedostatnia niedziela roku liturgicznego jest wielkim pytaniem o troskę o ubogich w naszym życiu, a jednocześnie jest okazją do dobrych postanowień na nowy rok. Poczujmy się wezwani do prawdziwie chrześcijańskiego stylu życia, gdzie troska o ubogich zawsze jest ważna. Niech nam patronują i nas inspirują święci: św. Matka Teresa z Kalkuty, św. br. Albert Chmielowski.

Również dziś (w drugą niedzielę listopada) przypada XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jest on okazją do refleksji nad kondycją naszej wiary. W tym roku przeżywamy go pod hasłem „Solidarni z Libanem” . Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie chrześcijan w tym kraju. Więcej na stronie: https://pkwp.org/ . Nie pozwólmy, by Liban stał się kolejnym krajem Bliskiego Wschodu bez chrześcijan ~> SMS  o treści   RATUJE na nr 72405. Pamiętajmy również o  modlitwie. Bo są takie miejsca na ziemi, gdzie za wiarę w Jezusa można stracić życie. Wielu chrześcijan musi uciekać ze swoich domów, zostawiając wszystko to, co składa się na normalne, szczęśliwe życie. Pewnie nie zawsze doceniamy to, że praktycznie na każdym rogu mamy dostępny kościół, że bez problemu możemy wziąć udział w Eucharystii i korzystać z sakramentów ... Pamiętajmy dzisiaj o tych, którzy realnie doświadczają tego, co powiedział Jezus: "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować." (J 15,20) 

Gotowość! Niby do wszystkiego staramy się być profesjonalnie przygotowani. Ale, o dziwo, najważniejszy egzamin naszego życia nie dotyczy tego świata. Nie znamy jego terminu. Nie możemy dać się zaskoczyć. A jest to egzamin z miłości. Egzamin, który zdamy stając na sądzie Bożym. Egzamin, do którego przygotowujemy się całe życie czyniąc miłosierdzie. Najpiękniejsze w nim jest to, że spotkamy najcudowniejszą komisję egzaminacyjną. A serce przewodniczącego tej komisji pełne jest miłości i miłosierdzia. 

 

Do przemyślenia: Czy żyję nadzieją życia wiecznego?

Duchowe Zamyślenie: XXXII Niedziela zwykła (07.11.2021), Rok B

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. A w naszej parafii gościmy przedstawicieli Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Boże proporcje! Matematyka w bożych rachunkach zupełnie się nie przydaje. Nie liczy się ile kto daje. Liczą się motywacje. Jedyne co w bożych rachunkach się sumuje i mnoży to zaufanie, miłość, dobro. Warto w świetle dzisiejszego Słowa spojrzeć na swoje życie, swoje motywacje, swoje wybory. Czy kalkuluję po ludzku, licząc zyski czy straty? Czy wchodzę w bożą rachunkowość zawierzając siebie Bogu? Daję proporcjonalnie do bogactwa serca? 

Do przemyślenia: Jak w moim życiu wygląda dobroczynność?
Czy jestem hojny? Jakie są moje motywacje?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.2021), Rok B

Dziś z "Przyjaciółmi z Nieba" wychwalamy potęgę, dobroć i miłosierdzie Boga.

Świętość! Czy każdy mój dzień wpisuje się w święte życie? Bo świętość to owoc Bożego działania w nas, w którym świadomie i czynnie uczestniczymy. Tak podpowiada nam dzisiejsza modlitwa po Komunii: "Boże, Tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości".

 

Do przemyślenia: Czy żyję nadzieją Nieba?
Co dla mnie znaczy bycie świętym?

Duchowe Zamyślenie: XXXI Niedziela zwykła (31.10.2021), Rok B - Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego

Dziś (ostatnia niedziela października) liturgia daje nam sposobność świętowania "Uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła własnego". Zachęcam do lektury mojej starej notki: [Rocznica poświęcenia kościoła = zapomniana i nierozumiana rocznica].

Zadomowiony. Życie człowieka może mijać dzień za dniem, ale nie powinno być życiem byle jakim. Każdy chce mieć swoje miejsce, ale i Bóg chce mieć miejsce w życiu człowieka. Bóg w życiu człowieka chce być realnie (mocno) obecny. Chce każdy dzień wypełnić bogactwem duchowym, przede wszystkim miłością. Pozwólmy Mu na to! A za wszystko, czego w nas dokona, bądźmy wdzięczni. 

 

Do przemyślenia: Jak postrzegam swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła?

Duchowe Zamyślenie: XXX Niedziela zwykła (24.10.2021), Rok B

Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – to hasło Niedzieli Misyjnej i następującego po niej Tygodnia Misyjnego. W słowach tych odkrywamy prawdę, że misje są sprawą wiary. Dziś odchodzimy Światowy Dzień Misyjny. „Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i słyszeli” – napisał papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny.

Misja! Ta chrześcijańska, związana z głoszeniem dobrej nowiny, zaczyna się od wyjątkowego spotkania. Jeśli się ono nie dokona, jeśli z niego nie będzie wypływać motywacja do działania, to wszystko lipa. Tym spotkaniem jest oczywiście spotkanie z Jezusem. Dziś wielokrotnie jest to termin wytarty. Dzisiejsza Ewangelia pyta nas o konkrety tera spotkania. Czy potrafisz i chcesz zauważyć zamieszanie jakie robi przechodzący Jezus? Czy to cię porusza? Czy krzyczysz za Nim? Czy idziesz do Niego odrzucając swój płaszcz grzechu? Czy wchodzisz z Nim w dialog wypowiadając głębie swego serca? czy pozwalasz Mu działać? Czy to spotkanie cię zmieniło? Itd. Tyle światła, aby zobaczyć jakość naszego spotykania się z Jezusem, bo coraz częściej da się zauważyć, że wiele o Jezusie mówią ci, co nigdy Go nie spotkali. Wzbudźmy w sobie wiarę i z ufnością wołajmy: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!

 

Do przemyślenia: Jak postrzegam wezwanie do ewangelizacji?
Jaka jest wartość świadectwa mojego życia chrześcijańskiego?

Duchowe Zamyślenie: XXIX Niedziela zwykła (17.10.2021), Rok B

 Dzisiaj rozpoczyna się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o synodalności w diecezjach. Już teraz dostępna jest strona synodalna Archidiecezji Warszawskie. Poprzez nią, chcemy zaprosić wszystkich chętnych do podążania razem. -> https://synod.mkw.pl/. Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r.

17 X 1971r. - pięćdziesiąt lat temu - beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego dokonał papież Paweł VI.  W czasie Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej, Czcigodny Sługa Boży M. Kolbe został wyniesiony do chwały ołtarzy jako wyznawca. Była to pierwsza w historii beatyfikacja sprawowana osobiście przez papieża. Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych - módl się za nami!

Pokora! Słuchając dzisiejszej ewangelii możemy poczuć ciarki na plecach. Bo oto Jezus zaprasza do dwóch nieprzyjemnych postaw: niewolnik, sługa. Może w nas zrodzić się bunt, bo każdy chciałby coś (a czasem bardzo dużo) w świecie znaczyć. Jednak Jezus nie zaprasza nas do degradacji, ale chce wskazać nam właściwe motywacje. Bo często nie wiemy o co prosimy. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby naszym calem życiowym było naśladowanie Jezusa. To jest jest pierwszym "niewolnikiem, sługą", to On jest dla nas źródłem miłosierdzia. Słonecznik nie jest słońcem, ale wskazuje na słońce i ku niemu rośnie. Chrześcijanin ma wskazywać na Jezusa i ku Niemu wzrastać. Prawdziwą wielkością jest być zdolnym do miłości. 

 

Do przemyślenia: Jak wypełniam moje codzienne obowiązki?
Co czynię, by naśladować wzór Jezusa, pokornego Sługi?
Co w moim sposobie traktowania ludzi przeważa: wywyższanie się nad innych czy pokora?

Duchowe Zamyślenie: XXVIII Niedziela zwykła (10.10.2021), Rok B

Dziś przeżywamy XXI Dzień Papieski. Jego tegorocznym obchodom przyświeca hasło “Nie lękajcie się!”. Słowa te św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej Jego pontyfikat, 22 października 1978 r., na Placu św. Piotra w Rzymie: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. Przesłanie Ojca Świętego jest wciąż aktualne. Sięgajmy do nauczania naszego Wielkiego Rodaka. Niech ono kształtuje nasze życie i otwiera serca dla Chrystusa. Więcej na stronie: https://www.dzielo.pl/

10 X 1982r. został kanonizowany o. Maksymilian Kolbe. Jan Paweł II powiedział wówczas „kanonizacja to jest ów szczególny dar, który my wszyscy przynosimy Pani Jasnogórskiej na 600-lecie Jubileuszu (...) Matka Jasnogórska daje nam tego świętego, który wyrósł z polskiej ziemi”.

Mądrość! Czy widzę w Bożych Przykazaniach źródło prawdziwie mądrego życia? Bo może recepty na życie udane szukamy w propozycjach świata a nie w słowie Bożym? Może dlatego tak często przykazania relatywizujemy? Warto, w świetle dzisiejszej liturgii słowa, spojrzeć na swoje motywacje i pozwolić Bogu objawić nam piękno Jego życia, abyśmy nigdy nie odchodzili od Niego smutni. 

 

Do przemyślenia: Czy jestem gotów być posłuszny Słowu Bożemu?
Co w swoim życiu uważam za największą wartość?
Jak często przy podejmowaniu decyzji proszę Ducha Świętego o mądrość i światło?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8590622
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.