Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

Zamyślenie nad Słowem:
[Aktualne: 2022]
[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkiego Postu (03.04.2022), Rok C

Osoba! Jaka jest motywacja działania dla św. Pawła? W dzisiejszym drugim czytaniu Apostoł świetnie ją ukazuje. Odpowiedź brzmi: "dla Niego ...".  Jest to ważne światło na czas Wielkiego Postu, który szybkimi krokami zaczyna kierować naszą myśl na Wielki Tydzień. Wszystko, co powinniśmy czynić, powinno mieć jeden wspólny mianownik, tj. czynię to dla Jezusa! Powinniśmy kategorycznie odrzucić samowystarczalność w wymiarze łaski. Bo przecież możemy liczyć, że On uczyni coś wielkiego dla nas, mianowicie, objawi potęgę swojego miłosierdzia. Pochyli się nad naszym życiem i przywróci nam naszą godność dziecka Bożego. Sami siebie nie zbawimy. Pozwólmy Jezusowi nas wybawić! 

W V Niedzielę Wielkiego Postu zasłaniane są w kościołach krzyże i obrazy. Więcej na temat tego zwyczaju dowiemy się tu "V niedziela Wielkiego Postu i zasłanianie krzyży" lub tu "Zasłonięty krzyż - symbol żalu i pokuty grzesznika". Ten znak wprowadza nas w pasyjny czas Wielkiego Postu.

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w V Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

 

Do przemyślenia: Jak reaguję na przeciwności w swoim życiu?
Jak silna jest moja wiara w to, że Bóg pragnie przemienić moje życie i wypełnić Swoim błogosławieństwem?
W jaki sposób staram się poznać Jezusa i żyć Jego słowem?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkiego Postu (27.03.2022), Rok C

Miłosierdzie! Mądrość i wielkość Boga objawiają się w Jego miłosierdziu. On zna nasze serca, zna też nasze możliwości. Obraz Miłosiernego Ojca powinien zawsze nas poruszać, owocując głębokim przekonaniem, że mamy do Kogo wracać. 

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza "Cieszcie się" i rozpoczyna antyfonę na wejście, przeznaczoną na dzisiejszą liturgię. Wolno dziś używać szat liturgicznych koloru różanego, ozdabiać ołtarz kwiatami i wykorzystywać instrumenty muzyczne w śpiewie.

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w IV Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

 

Do przemyślenia: Jak przeżywam prawdę o Bogu miłosiernym?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkiego Postu (20.03.2022), Rok C

Owoc! Jak ważny jest owoc wie każdy, kto na niego czeka, kto go pragnie. Przede wszystkim ogrodnik, wkładający wcześniej wielki wysiłek, aby owoc został wydany, aby się nie zmarnował. Dziś tym ogrodnikiem jest sam Bóg, wkładający w życie ludzkie ogrom miłości i łaski, by życie człowieka nie okazało się zmarnowanym. Bóg, szukający w człowieczym sercu owocu jakim jest miłość. Bóg, umacniający i podtrzymujący człowieka. Prawdziwe spotkanie z Bogiem żywy ma moc nas ożywić. Ma moc sprawić, że staniemy się zdolni do podjęcia misji. Ma moc przemienić nas z "Mojżesza bezradności" w "Mojżesza posłania". 

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

W piątek 25 marca, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w III Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

 

Do przemyślenia: Z jakim duchowym nastawieniem przeżywam tegoroczny Wielki Post?
Co w moim życiu, relacjach, domaga się pilnego uporządkowania?
Co w moim postępowaniu może być gorszące dla osób, które mnie znają, z którymi się spotkam?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkiego Postu (13.03.2022), Rok C

Przemienienie! Jesteśmy zaproszeni przez Jezusa na nasz osobisty Tabor, aby wszystko w naszym życiu się przemieniło, a na początek nasze myślenie. Ta przemiana możliwa jest tylko mocą Boga. Czasem trzeba wejść na górę, zmienić perspektywę patrzenia. Z góry widać więcej, ale przede wszystkim, więcej nieba. Bo nasza ojczyzna jest przecież w niebie. 

Dzisiaj w II niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „ad gentes”, 13 marca, pod hasłem „Wieczernik szkołą braterstwa misyjnego”, przeżywamy "Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami".

Dziś również przypada 9. rocznica wyboru pp. Franciszka na na Biskupa Rzymu. Pamiętajmy o nim w naszych osobistych modlitwach.

Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie: "Pomódl się o pokój na Ukrainie! Pray for Ukraine - Módlmy się za Ukrainę!".

Ze starych modlitewników: [Modlitwa w II Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)].

 

Do przemyślenia: Czy spotkanie z Bogiem przemienia moje życie?

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (06.03.2022), Rok C

Walka! Nie jest aż tak istotne z kim się walczy, kto jest przeciwnikiem, ale to, o co się walczy. Można bowiem skupić się na tym, że walczymy z pokusami złego ducha, zupełnie marginalizując dobro, które jest z przyjaźni z Bogiem. Walka duchowa to walka o prymat miłości w naszym życiu. Jednak jest jeszcze coś. W zwycięskiej walce niezwykle ważne są sojusze. Wiemy kto jest przeciwnikiem, ale czy nie zapominamy o tym, kto jest naszym sojusznikiem? Trwajmy w sojuszu z Jezusem, aby odnosić zwycięstwa nad pokusami złego ducha. 

 

Do przemyślenia: Kiedy jestem najsłabszy w walce duchowej?

Duchowe Zamyślenie: Środa Popielcowa - Popielec (2.03.2021), Rok C

Czas - to chyba największa wartość tego świata. Dzisiejszy dzień przypomina nam jak bardzo jest ulotny. Jak ten popiół. Rok temu "hosanna" z Niedzieli Palmowej  a w tym roku "prochem jesteś i w proch się obrócisz". W domyśle warto wspomnieć ten fragment z pogrzebu "ale Pan wskrzesi cię w dniu ostatecznym, żyj w pokoju". Pamiętajmy o tym, co jest perspektywą Wielkiego Postu. Perspektywą jest życie - Jezus, który jest życiem. Przyjmijmy duchowe lekarstwo na pustkę naszego serca - modlitwę, post, jałmużnę - drogi przybliżenia się do Boga. Wielki Post to szczególny czas nawracania się ze swoich grzechów, nie cudzych. Nawróćmy się do Boga CAŁYM naszym sercem. Dobrego czasu Wielkiego Postu.

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby przeżyć owocnie czas Paschy. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta dla wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia) oraz powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych (dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia).

Dzisiaj pp. Franciszek zaprasza nas do podjęcia postu i modlitwy w intencji pokoju.

Modlitewnie ze starych modlitewników: [Modlitwy w Popielec].

Duchowe Zamyślenie: VIII Niedziela zwykła (27.02.2022), Rok C

Dziś rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który będziemy przeżywać w dniach 27 lutego – 5 marca b.r.  [www ->].

Owoc obfity! Jeden z ważny wyznaczników prawdziwości i dojrzałości wiary człowieka. Jednak nie zawsze takim jest. Niestety często jest to owoc popsuty, niezjadliwy, trujący. Czemu tak się dzieje? Bo owoc, który wydajemy, może być z niebiańskiego nasienia lub z nasienia ziemskiego. Potrzebujemy, aby to co duchowe, przeniknęło to co cielesne. Bo życie człowieka ma wydać owoc Królestwa Bożego: miłość, radość, pokój, sprawiedliwość. Aż nad to widzimy deficyt tych duchowych dóbr w dzisiejszym świecie, a co za tym idzie, również w ludzkich sercach. Możemy też to co z Boga w sobie zmarnować. Aby tak się nie działo, warto Bogu się powierzyć. 

 

Do przemyślenia: Jak owocuje moja wiara?

Duchowe Zamyślenie: VII Niedziela zwykła (20.02.2022), Rok C

Wzór! Jaki ziemski, tacy ziemscy - niby oczywiste. Bo jaki wzór wybierzemy dla naszego życia, taki będziemy realizować. Wybierajmy zatem ten niebieski. Sprawdzianem naszych motywacji, wzorców, staje się przykazanie miłości, a szczególnie kwestia miłości nieprzyjaciół. Jeśli pytam się o motywację przebaczenia, to kiedy ludzka już nie wystarcza, przychodzi na niebieska "bo o to prosi mnie Jezus". Piękne zaproszenie (bo do miłości nie można przymusić) kieruje do nas Jezus: miłujcie (...) dobrze czyńcie (...)  błogosławcie (...) módlcie się (...), aby radykalnie wejść w moc i realność słowa "bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". Niech miarą naszego życia będzie miłosierdzie! Nie pękajmy!

 

Do przemyślenia: Jak w konkretach wyraża się moje bycie miłosiernym?
Na ile staram się przebaczyć i zapomnieć o doznanych krzywdach?

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela zwykła (13.02.2022), Rok C

Szczęście! Potrafimy odmieniać to słowo na wiele sposobów. Potrafimy wiele poświęcić, aby poczuć szczęście. Ale czy wiemy, co robić, aby być szczęśliwym? Dziś jesteśmy wprost zaproszeni do jednego, aby swoją nadzieję złożyć w Chrystusie. Odrzucić istnienie w miejscu bezwodnym a zapragnąć zapuścić korzenie nad płynącą wodą. Chcieć istnieć, aby przynosić obfity owoc życia. Aby żyć pełnią! Szczęście nad płynąca wodą!

 

Do przemyślenia: Jak w codzienności wygląda moje życie faktem zmartwychwstania?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela zwykła (6.02.2022), Rok C

Słowo i łaska! Jedno i drugie swoją owocność czerpie z osoby Boga. Mimo, że człowiek pozostaje "wybrakowany", grzeszny, Bóg okazuje swoją potęgę, swoje miłosierdzie, zapraszając człowieka do relacji. To łaska Boga czyni nas świętymi. Nie nasze osobiste wysiłki. Osadzenie życia na łasce chroni przed zniechęceniem i powierzchownością. Jesteśmy wezwani, aby na łaskę się otworzyć. Aby łaską żyć! Aby w łasce żyć!

 

Do przemyślenia: Czy świadomie podejmuję współpracę z łaską Boga?

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.