Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: XXVII Niedziela zwykła (03.10.2021), Rok B

To co prawdziwie trwałe jest dziełem Boga. Niestety człowiek źle korzystając z daru wolności, to co Boże, potrafi zniszczyć czy rozbić. Tym do większego zaufania, we wszechmoc Boga, jesteśmy dziś wezwani, aby z Nim budować. Byśmy byli Nim silni. Jeśli odrzucimy plan Boga, to do zatwardziałości serca już tylko krok. A wtedy zamiast myśleć o dobru bliźniego karmimy swój egoizm i pychę. 

Do przemyślenia: Czy ufam Bogu i Jego słowu?
Jak często modlę się za swoją rodzinę i swoich bliskich?

Duchowe Zamyślenie: XXVI Niedziela zwykła (26.09.2021), Rok B

 Pod hasłem „Ku stale rosnącemu «my»”, w niedzielę 26 września obchodzony jest 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Warto zapoznać się z papieskim orędziem.

 Co jest dla nas ważne? Dzisiejsze słowo to dotykające głębi naszego sumienia pytanie o cel naszego życia. Co jestem w stanie poświęcić/odrzucić, jeśli zobaczę, że oddalam się od Jezusa i życia wiecznego? Tak często boimy się czegoś stracić. Nasz egoizm zaślepia nas. Dziś Jezus pyta nas o to, co chcemy zyskać i czy naprawdę jesteśmy z Nim. 

 

Do przemyślenia: Jak troszczę się o czystość sumienia?

Duchowe Zamyślenie: XXV Niedziela zwykła (19.09.2021), Rok B

Czy chcemy prowadzić życie wygodne czy mądre? Niestety bardzo rzadko da się te pragnienia pogodzić. Co innego, kiedy chcemy prowadzić życie mądre i pełne pokoju. Tu z pomocą przychodzi Jezus, pokazując gdzie szukać prawdziwej wielkości. Wszystko zamyka się w słowie "służba". 

 

Do przemyślenia: Czy podejmuję rozeznanie nad moimi pragnieniami?

Duchowe Zamyślenie: XXIV Niedziela zwykła (12.09.2021), Rok B

Pytanie! Za kogo uważa mnie świat? Za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? Od tego zależy, czy za Jezusem pójdziemy, czy wybierzemy swoją własną (w naszych oczach lepszą) drogę.

 

Do przemyślenia: Czy swoim życiem świadomie wybieram Jezusa?

Duchowe Zamyślenie: XXIII Niedziela zwykła (05.09.2021), Rok B

Odwaga! Dziś słowo szczególnie wzywa nas do czytelnego wyznania naszej ufności w Bożą Opatrzność. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych mamy powiedzieć małodusznym "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". To samo słowo wpierw Bóg kieruje do nas.

 

Do przemyślenia: Czy otwieram się przed Jezusem?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVII Niedziela zwykła (25.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Dziś pierwszy "Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych", obchodzony będzie w ostatnią niedzielę lipca. Formularz dzisiejszy jest z niedzieli, stąd mogą umknąć inne "tematy" liturgiczne. 25 lipca to wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, okazja do modlitwy za ofiary wypadków. To też święto św. Jakuba Apostoła (trwa Rok św. Jakuba).

Hojność! To nie tylko cecha Boga, ale również zaproszenie dla człowieka. Bóg hojnie obdarza człowieka swoimi darami, ale nie jednocześnie chce, aby człowiek miał w tym swój wkład, nawet jeśli jest znikomy i po ludzku nieadekwatny do potrzeb. Tym wkładem nie są tylko chleby, ale przede wszystkim miłość, zaufanie, hojność. To co jest wystarczające dla jednostki, może być darem dla innych, a dzięki Bogu będzie darem wystarczającym. To wielka tajemnica głębi Eucharystii. 

 

Do przemyślenia: Czy potrafię i chcę się dzielić dobrami, swoimi talentami, darami ...?
Czy jestem wdzięczny?
Jak przeżywam Eucharystię?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVI Niedziela zwykła (18.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Wrogość! To nie jest chrześcijańska normalność. Zgodą na działanie łaski Bożej w naszych sercach jest to, że będzie jej (wrogości, nienawiści, zawiści, odwetu) coraz mniej, że nigdy nie stanie się ona cnotą (powodem do dumy). Jeżeli nie pozwolimy Jezusowi zniszczyć w nas muru jakim jest wrogość, to ostatecznie wrogość zniszczy nas. 

 

Do przemyślenia: Czy w moim sercu nie ma czasem muru, którym jest wrogość?
Czy pozwalam, aby Boża łaska mnie kształtowała?

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XIV Niedziela zwykła (04.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Czy powątpiewam w Jezusa? Bo jeśli tak, to nie będzie On mógł dokonać żadnego cudu. Niedowiarstwo, pycha, małoduszność, ... jest tym, co można nazwać sercem zatwardziałym. Niech prorocze słowo Pana wzruszy naszym sercem. Niech uczyni je miłosiernym. 

 

Do przemyślenia: Czy patrzę na Jezusa z prawdziwą wiarą?
Jak traktuję swoje słabości?

Duchowe Zamyślenie: XIII Niedziela zwykła (27.06.2021), Rok B

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Bez wiary nic w naszym życiu się nie dokona. Bez wiary nawet jeśli jestem fizycznie blisko Jezusa, daleki jestem od Niego sercem. Warto się dziś skonfrontować z dzisiejszą ewangelią, zapytać się "gdzie w niej jestem?". Wziąć sobie głęboko do serca słowa Jezusa: "Nie bój się, wierz tylko!" i "twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju". Nasza wiara nie może być atrapą, nie może być rekwizytem filmowym. Ma być wiarą prawdziwą i autentyczną, otwierającą nas na wszechmoc Boga. Stworzeni jesteśmy dla nieśmiertelności! Zatem żyjmy dla Niego i Nim! Bądźmy mocni Bogiem i Jego potęgą. 

 

Do przemyślenia: W czym wyraża się moja więź z Jezusem?
Jak wierzę?

Duchowe Zamyślenie: XII Niedziela zwykła (20.06.2021), Rok B

Tak często, kiedy okoliczności i przeciwności zewnętrzne wydają się być ponad nasze siły, nie zauważamy przeciwności najniebezpieczniejszej, ukrytej w nas, przeciwności nie wiary i braku ufności. Potrafi ona, jak prawdziwa nawałnica, wytrysnąć z naszego serca i ust, z wyrzutem skierowanym nawet do samego Boga. Nasze ocalenie jest w Jezusie. Niech Jego dzieła upewnią nas w tym, kim On jest!

 

Do przemyślenia: Czy ufam Jezusowi?
Jak reaguję na przeciwności i trudności?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8590744
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.