Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: XI Niedziela zwykła (13.06.2021), Rok B

Królestwo Boga ma w nas wzrastać. Ale co to dokładnie oznacza? Jak poznać, że wzrasta? Pierwszym wyznacznikiem jest pytanie o życie. Wzrasta to, co żyje. Źródłem życia jest Dobry Bóg. Drugim wyznacznikiem jest pytanie o miłość - o owoc, który ma swoje źródło również w Bogu. Bóg daje nam czas. To dar Jego Miłości, aby miłość w nas mogła wzrastać.

 

Do przemyślenia: Czy potrafię być cierpliwy?
Czy w Bogu widzę źródło mojego życia i wzrostu?

Duchowe Zamyślenie: X Niedziela zwykła (06.06.2021), Rok B

  Dziś XIV Dzień Dziękczynienia -> https://archwwa.pl/ oraz -> centrumopatrznosci.pl.

Jak być bliskim Jezusa? Jak obezwładnić mocarza? Jak doświadczyć zbawienia? O tym dziś w sposób szczególny mówi do nas Jezus. Poczujmy się wezwani do wejścia w głębię tego słowa. Tylko On jest silniejszy od mocarza tego świata. Tylko On jest Zbawicielem, który chce, abyśmy byli jak  Jego bliscy. 

Do przemyślenia: Czy potrafię Bogu dziękować?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało 2021) - homilia

Przygotowanie przed Uroczystością Bożego Ciała ->  [Oto wielka tajemnica wiary (Boże Ciało)]. Zachęcam do modlitwy: -> warto odwiedzić stare modlitewniki [Modlitwy na Boże Ciało].

 

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (30.05.2021), Rok B

Zachęcam do modlitwy: -> [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema]; [Roman Brandstaetter - "Hymn do Trójcy Świętej".]; [Modlitwa Do Trójcy Przenajświętszej.]; [O Boże mój, Trójco Święta.]; [O Trójco Przenajświętsza.]; [De trynitate (fragment).]; [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)].

Oddać Bogu chwałę! Boga uwielbić! Postawa, którą biblia wypełniona jest po brzegi. Postawa, tak często bagatelizowana w życiu chrześcijanina. Prosimy, przepraszamy, ... ale tak mało dziękujemy i uwielbiamy. A to od tego należy zacząć. Bo właśnie uwielbienie otwiera serce na prośbę bezinteresowną, bo przywraca właściwy obraz Boga. Boga miłości, Boga relacji, Boga chwały! Wtedy możemy prawdziwie i głęboko żyć prawdą, że jesteśmy dziećmi Boga. Możemy z miłością wołać "Abba Ojcze". Pozwólmy Bogu Trójjedynemu się prowadzić i działać, abyśmy mieli udział w Jego chwale. 

 

Do przemyślenia: Jak przeżywam prawdę o życiu Trójcy Świętej?
Czy patrzę na Kościół jako wspólnotę złączoną więzami miłości?
Czy Bóg w moim życiu jest uwielbiony?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (23.05.2021), Rok B

Zachęcam do modlitwy: -> [Do Ducha Świętego] oraz stare modlitewniki [Modlitwy do Ducha Świętego] - oczywiście nie tylko przy okazji dzisiejszej uroczystości. Modlitwa do Ducha Świętego to podstawa podstaw.

Bez pomocy Ducha Świętego, nie jesteśmy w stanie, ani ustami, ani uczynkami, zakomunikować światu, że Jezus jest naszym Panem. Dziś na nowo powinniśmy z tej pomocy skorzystać. Bo chrześcijanin pozbawiony Ducha Świętego, jest duchową wydmuszką. Nie można "żyć po chrześcijańsku", żyć sakramentem chrztu, jeśli dajemy Duchowi Świętemu czerwone światło. Zaprośmy Ducha do naszego życia, pozwólmy Mu działać, podnieść nas z naszych śmierci, wydobyć z naszych ciemności. Pozwólmy Mu rozpalić się miłością! Duch Święty jest nam niezbędny każdego dnia. 

 

Do przemyślenia: Czy w moim życiu jestem otwarty na Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (16.05.2021), Rok B

Zapatrzeć się w niebo? Czy iść, aby świadczyć o Niebie? Czy rzeczywistość nieba, bliskości z Bogiem, mnie zachwyca i pociąga? I w naszym życiu Jezus chce objawiać piękno nieba. Chce umocnić nas Swoim Duchem, abyśmy o Nim świadczyli.

Do przemyślenia: Czy swoim życiem świadczę o Jezusie Chrystusie?
Czy przyjmuję obecność i dar Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (09.05.2021), Rok B

[Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)].

Duch Święty! To On czyni nas zdolnymi do życia duchowego. On rodzi nas do miłości. W czasach, kiedy tak wielu stawia znak zapytania, mówiąc o miłości, albo tworzy jej karykaturę, tym bardziej potrzebujemy otworzyć się na Ducha Świętego, aby moc miłości, danej nam przez Boga, zajaśniała w świecie naszym czytelnym świadectwem. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem a z Boga. Zapytajmy się zatem o naszą szczerą i głęboką więź z Nim. Bóg jest miarą miłości, bo miarą miłości jest miłość bez miary. 

 

Do przemyślenia: Czy daję czytelne świadectwo o miłości Boga?
Jak postrzegam Ducha Świętego?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (03.05.2021), Rok B

  Zapraszam do starych modlitewników: [Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej] oraz [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)], [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)].

W nowych też znajdzie się wiele dobrych modlitewnych inspiracji np. [Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)] lub ulubione modlitwy [Maryjne].

"Oto Matka twoja". Maryja jest nam dana za Matkę. To pierwszy obraz na jaki wskazuje dzisiejsze święto. Oto króluje miłość! Na krzyżu, pod krzyżem, króluje miłość. Niech Maryja wstawia się za nami, aby i w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie, miłość królowała. 

 

Do przemyślenia: Jaka jest moja relacja z Maryją, Matką Jezusa?
Do jakiego królestwa dążę?
Jakie królestwo panuje w moim sercu?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (02.05.2021), Rok B

Zgodnie z głębokim pragnieniem Ojca Świętego, miesiąc maj 2021 zostanie poświęcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem «Kościół modlił się nieustannie do Boga (Dz 12, 5)»” (zob. www). Jest to zaproszenie do intensywnej modlitwy o ustanie pandemii. (zob. www)

[Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pl, łac, ang)].

Każdy chce, aby jego życie było owocne - piękne, szczęśliwe. Ale skupienie się tylko i wyłącznie na owocu odbiera nam to, co łączy się z procesem wzrostu. Możemy np. nie zauważać troskliwej ręki gospodarza. Różnie często możemy pominąć to, co jest niezbędne, aby owoc się pojawił, bagatelizując systematyczne życie duchowe. Wtedy, kiedy zauważymy brak owocu, może być już "po ptakach" bo trwając w mroku czy cieniu, zamiast w świetle, nie wydamy owocu. Dlatego Słowo nas dziś oczyszcza przede wszystkim z pychy i pokusy samowystarczalności i samozbawienia. Wzywa nas do trwania w Jezusie, szlachetnym krzewie winnym, abyśmy mieli z wiarą prosić, abyśmy mogli owocować miłością,  czerpiąc radość z przykazania miłości. Dziś warto spojrzeć na swoje życie i zapytać się ile w nas autentycznej miłości. Czy miłujemy czynem i prawdą? Czy potrafimy w mocy Ducha Świętego, jak Barnaba, przygarniać? 

 

Do przemyślenia: Czy trwam w Jezusie i Jego miłości?
Czy dostrzegam troskliwą rękę Boga, który się o mnie troszczy?
Czy pozwalam, aby Duch Święty mnie napełnił i mną kierował?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (25.04.2021), Rok B

Czwarta Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. Kościół obchodzi 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna on Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie przebiegał pod hasłem “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

"Święty Józef: marzenie powołania" - Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania  2021 r.

Pamiętajmy o modlitwie ->  Za powołanych i o powołania.

Jezus jest dobry! On jest Dobrym Pasterzem! Bardzo potrzebujemy, aby ta prawda wlała nadzieję w nasze serca. Bo to On oddaje swoje życie za nas. On nieustannie w sakramencie pokuty przywraca nam życie a w Eucharystii to życie w nas rozwija. Zobacz! Poznaj Pana! Jemu zaufaj! Nie szukajmy innych pasterzy. Oni nigdy nie dadzą nam zbawienie, nie uczynią wolnymi. Nie deformujmy Jezusa, tworząc sobie jego własne wyobrażenia. Zbawienie jest tylko w Jezusie, Zwycięskim Pasterzu. 

 

Do przemyślenia: Czy świadomie idę za Jezusem, Dobrym Pasterzem?
Jak wygląda moja modlitwa?

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8590870
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.