Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem

Elizeusz.pl <><

 

"W sieci Słowa" 

- czyli okazjonalne zamyślenie nad Słowem Pana.


... podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.
(Mt 13,47)

 

"Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. Patrząc na Kościół jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest ze swej natury przesycona Pismem świętym. Dlatego należy pojąć i wykorzystać zasadniczą wartość, jaką czynność liturgiczna ma dla zrozumienia słowa Bożego. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowiem w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli". (Verbum Domini 6, 52, 72)

Dlatego tutaj dzielę się swoimi medytacjami (zamyśleniem) nad Słowem Bożym, umieszczam nagrywane homilie. Nie jestem biblistą. Nie gwiazdorzę, ale odkrywam, że pierwszym adresatem tego słowa, jestem ja sam. Taka zwyczajność w spotkaniu z nadzwyczajnością.

 

 

 

Zapraszam również do sięgnięcia po materiały pomagające odkrywać bogactwo Słowa Bożego. Więcej na stronie: "Pismo Święte".

 

 

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (18.04.2021), Rok B

Trzecia Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona 13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Tego samego dnia obchodzimy również 5. Narodowe Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.

O Biblii na mojej stronie: [Pismo Święte].

Jezus przychodzi do swoich uczniów z darem pokoju. I choć niedowierzanie miesza się z radością, to On przynosi im prawdziwe życie. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. On jest miłosierdziem samym. On jest Panem i Zbawicielem. Spotkać się z Nim, to otworzyć się na dar nowego życia, które jest z Niego.

Do przemyślenia: Jaką role w moim życiu zajmuje Pismo Święte?
Czy pozwalam Słowu Boga mnie nawracać?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (11.04.2021), Rok B

Dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła, abyśmy mogli wszyscy korzystać ze zdroju łask Miłosiernego Chrystusa.

Rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia, który będziemy przeżywać pod hasłem "Jesteśmy wezwani do miłosierdzia" -> materiały i omówienie.

Modlitwa: [Modlitwy do Miłosierdzia Bożego]

Tylko Jezus z przynosi prawdziwy pokój. Tylko Jezus może przejść przez drzwi naszych zamknięć i leków. Tylko Jezus może uczynić nas szczęśliwymi. On, Pan i Bóg! Odpowiedzmy na objawienie się miłosierdzia i dodajmy Pan mój i Bóg mój. Nigdy nie zapominajmy, że "wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1 J 5, 4)". Boże Miłosierdzie nie ma granic! Zmartwychwstanie jest pieczęcią miłosierdzia.    

 

Do przemyślenia: Czy moje oczy, serce, ręce są miłosierne?
Czy u źródeł moje wiary leży wydarzenie spotkania ze Zmartwychwstałym?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (04.04.2021), Rok B

Moje życzenia: Wielkanoc 2021. Ze starych modlitewników: [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie].

Alleluja! Teksty modlitewne obficie zapraszają nas do radości. Jak w tym świecie można być radosnym? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej liturgii. To spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem jest źródłem tej radości. Jednak Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana, nie chce się spotykać z nami raz do roku. Zmartwychwstając chce być przy nas, z nami, w nas, każdego dnia.   

 

Do przemyślenia: Czy trwam i pogłębiam relację ze Zmartwychwstałym?
Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie?

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (28.03.2021), Rok B

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień: ->   Modlitewnik pasyjno-paschalny.

Hosanna -> Ukrzyżuj! Niezwykle dramatyczna zmiana nastawienia tłumu do Jezusa. Wystarczyło kilka dni. Ale czy i w naszym życiu takie diametralne zmiany nie zachodzą? Czy potrafimy, w tym co po ludzku nieudane, dostrzec palec Boży, zaś w chwilach euforii zauważyć oznaki pychy i powierzchowności? A Jezus pozostaje wierny. Nie ucieka przed męką. Nie odwraca się od grzesznika. Trudno zgodzić się na udział w męce: na zdradę przyjaciele, zaparcie, opuszczenie, fałszywe oskarżenia,  kpinę ... Jednak tym co jest motywacją wierności jest miłość.  Jezus, umocnij nas w swojej miłości!

 

Do przemyślenia: Czy towarzyszę Jezusowi w Jego męce?
Gdzie w niej jestem?

Duchowe Zamyślenie: V Niedziela Wielkiego Postu (21.03.2021), Rok B

W V Niedzielę Wielkiego Postu zasłaniane są w kościołach krzyże i obrazy. Więcej na temat tego zwyczaju dowiemy się tu "V niedziela Wielkiego Postu i zasłanianie krzyży" lub tu "Zasłonięty krzyż - symbol żalu i pokuty grzesznika". Ten znak wprowadza nas w pasyjny czas Wielkiego Postu. 

Zobaczyć Jezus! Niezwykle poruszająca jest prośba skierowana do uczniów. Uczeń Jezusa postrzegany jest jako właściwy adresat tej prośby "chcemy zobaczyć Jezusa". "Chcemy" to też ważne słowo, które warto przemedytować pytając się o własne pragnienia (nie mylić z zachciankami). Trudne padają słowa w tej Ewangelii. Umrzeć, aby żyć. Obumrzeć, aby nie trwać w samotności. Tam, gdzie będzie mistrz, tam będzie i jego sługą. Czyli, że perspektywa krzyża jest wpisana w pójście za Jezusem, a my nie chcemy krzyża. Jednak ostatecznie, o czym zapewnia nas autor listu do Hebrajczyków, Jezus "gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają". Na kanwie tej perykopy, może warto też zadać siebie pytanie, czy ktoś w moim życiu (wyborach, postawach, uczynkach) może zobaczyć Jezusa? A drugie, wynikające z pierwszego pytanie, czy ja w mojej modlitwie spotykam się z Jezusem?

 

Do przemyślenia: Jak wygląda moja modlitwa?
Czy w moim życiu widać autentyczne chrześcijańskie świadectwo wiary?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Wielkiego Postu (14.03.2021), Rok B

IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę niedzieli "Laetare". Określenie tej niedzieli pochodzi od łacińskiego introitu, czyli antyfony na wejście: "Lætáre, Ierúsalem" (Wesel się Jeruzalem).

W krzyżu zbawienie! Oto prawdziwie chrześcijańska radość. Czasem wydaje się nam, że nasze życie bardziej obfituje w przeciwności niż w powody do radości. Jednak Bóg przychodzi, aby zbawić człowieka, bo nie chce jego zguby. Przychodzi z prawdą i łaską, ze światłem, które oświeca człowieka. Niech w nas na nowo zrodzi się pragnienie, aby nie trwać w ciemnościach grzechu i oddalenia od Boga, pragnienie wolności. Pięknie wyraża to dzisiejsza modlitwa po Komunii: "Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, † oświeć nasze serca światłem swojej łaski, * aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera". Niech to się w nas dokona ... Amen.  

 

Do przemyślenia: W jaki sposób rozumiesz chrześcijańską radość?
Co jest moim największym duchowym pięknem?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkiego Postu (07.03.2021), Rok B

Trwa papieska pielgrzymka do Iraku. Zachęcam do śledzenia papieskiego nauczania i towarzyszenia  modlitwą Ojcu Świętemu. Na dobry początek zachęcam przemedytować homilię papieża Franciszka wygłoszoną w chaldejskiej katedrze św. Józefa w Bagdadzie -> "Zwycięża miłość".

W sieci pojawiły się nagrania warszawskich rekolekcji wielkopostnych online dla dzieci i młodzieży. Zachęcam do uczestnictwa: "Internetowe Rekolekcje Wielkopostne 2021 (dla dzieci, młodzieży, dorosłych, szkolne)" przekazania informacji dalej, zaproszenia innych.

Bóg przynosi wolność! Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy nie widzą swojej niewoli i żyją życiem niewolnika. Bóg napełnia mądrością! Cokolwiek budujemy w naszym życiu, owocniejszym jest, kiedy czynimy to z Bogiem. Wielkość i głębia chrześcijańskiego życia, to uwierzyć słowu, zawierzyć siebie Jezusowi.

 

Do przemyślenia: Czy Bóg zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce?
Czy żyję Jego wolą? Jego mądrością?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkiego Postu (28.02.2021), Rok B

Dzisiaj niedziela "Ad Gentes", Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku zwracamy uwagę na to, że „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”. Materiały formacyjne można znaleźć na stronie "Dzieło pomocy Ad Gentes" a więcej informacji na stronie "Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce". Zachęcam również do zapoznania się z "Komunikatem na II Niedzielę Wielkiego Postu “Ad Gentes” 28 II 2021 r." przygotowanym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

Wsparcie, obecność, pomoc ... są sytuacje, kiedy bez tego ani rusz . Dziś jesteśmy zaproszeni do tego, aby uwierzyć, świadomie i głęboko, że Bóg jest tym, który nas wspiera. Nie tylko wtedy, kiedy wydaje się, że najbardziej Go potrzebujemy, bo świat nasz się sypie, ale w każdej chwili. Bóg daje nam łaskę, On sam jest tą łaską. Jego obecność pełna mocy i miłosierdzia.

Ps. Na stronę wróciły nagrania "Wyjścia ewakuacyjne - rekolekcje o mocy Słowa". Miłego słuchania.

Do przemyślenia: Czy spotkanie z Bogiem na modlitwie mnie przemienia?
Czy w Jezusie rozpoznają mojego Boga, Pana i Zbawiciela?
Czy dobrze mi jest z Jezusem?

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Wielkiego Postu (21.02.2021), Rok B

"Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami" - to dobra motywacja i intencja na przeżycie czasu Wielkiego Postu. W naszych wizjach na ten czas skupiamy się na potocznym "abym był lepszy" gdzie to drugie jest raczej owocem, skutkiem, niż celem wielkopostnej drogi. Celem jest umiejętność współdziałania z łaską, aby lepiej, głębiej, poznać Boga i wybierać Jego drogi. Podstawowa szatańska pokusa dotyczy tego, aby Boga odstawić na bok, aby problemy rozwiązywać, ale bez Boga. Aby czynić dobre rzeczy, ale bez Boga. Szatan z hebr. oznacza – 'przeciwnik', 'oskarżyciel', 'oszczerca'. Nie dajmy się mu oddzielić od źródła życia. Niech ten wielkopostny czas nauczy nas zwycięsko wychodzić z tej pokusy i wszystko czynić z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Ps. Na stronę wróciły nagrania Wielkopostnej Szkoły Modlitwy 2015 oraz Adwentowej Szkoły Modlitwy 2014. Miłego słuchania.

 

Do przemyślenia: Czy daję Bogu czas, aby zgłębiać jego Ewangelię?
Czy jestem świadomy darów płynących z sakramentów, szczególnie w chwili pokusy?

Duchowe Zamyślenie: Środa Popielcowa - Popielec (17.02.2021), Rok B

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby przeżyć owocnie czas Paschy. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem (w tym roku w zmienionej formie). W tym dniu obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta dla wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia) oraz powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych (dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia).

Czas - to chyba największa wartość tego świata. Dzisiejszy dzień przypomina nam jak bardzo jest ulotny. Jak ten popiół. Rok temu "hosanna" z Niedzieli Palmowej (skromnej bo pandemicznej) a w tym roku "prochem jesteś i w proch się obrócisz". W domyśle warto wspomnieć ten fragment z pogrzebu "ale Pan wskrzesi cię w dniu ostatecznym, żyj w pokoju". Pamiętajmy o tym, co jest perspektywą Wielkiego Postu. Perspektywą jest życie - Jezus, który jest życiem. Przyjmijmy duchowe lekarstwo na pustkę naszego serca - modlitwę, post, jałmużnę - drogi przybliżenia się do Boga. Wielki Post to szczególny czas nawracania się ze swoich grzechów, nie cudzych. Nawróćmy się do Boga CAŁYM naszym sercem. Dobrego czasu Wielkiego Postu.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8590564
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.