Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem 2015

Zamyślenie nad Słowem:
Aktualne: [2024]
i archiwalne -> [2023] [2022]
[2021 [2020] [2019] [2018] [2017] [2016 [2015] [2014 [2013 [2012]

Duchowe zamyślenie: Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (27.12.2015) Rok "C"

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
     którzy zachowują ufność w swym sercu.

Rodzina jest wyjątkowym miejscem (relacją), skoro Bóg Ojciec chciał w niej wzrastał w mądrości i latach jego umiłowany Syn. Święta Rodzina jest dziś dla nas znakiem tego szczęścia, gdzie fundamentem i zwornikiem relacji międzyludzkich jest miłość wcielona. Obecność Jezusa w życiu małżonków staje się zarazem źródłem tej odnawiajacej wszystko miłości. Niech nasze z Nim spotkanie uzdolni nas do miłosiernej miłości w naszych rodzinach. 

Duchowe zamyślenie: Narodzenie Pańskie (25.12.2015) Rok "C"

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.

Wyjątkowy dzień, kiedy możemy we wspólnocie cieszyć się tym, że "dziecię się nam narodziło i syn został nam dany". Dopełnił się czas oczekiwania. Przyszła do nas światłość, która ma moc rozproszyć wszelkie ciemności i mroki zła. Została dana nam nadzieja, na piękne i wolne życie. Wyjątkowy dzień wielu prezentów w jednym darze. Niech dzisiejsze słowo pomoże nam odkryć, jak wiele Bóg chce nam ofiarować. Niech Jego łaska uzdolni nas do przyjęcia tego daru. Wszystkie dobre życzenia, które składamy sobie, w Nim mają swoje źródło. Tylko Jezus - Bóg z nami - może sprawić, że dobro i łaska wcieli się również w naszą codzienność i zrodzi nas do nowego życia. Przyjmijmy Go do naszego życia.

Duchowe zamyślenie: IV niedziela Adwentu (20.12.2015) Rok "C"

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Szczęśliwe jest miejsce, w którym dokonują się rzeczy wielkie. W historii nic nie znaczące miejscowości stawały się sławne za przyczyną wielkich postaci czy wydarzeń. Tak też stało się z mizerną miejscowością Betlejem. Nie było jej na mapach. Elita tam nie bywała. Nie było wielkich pałaców czy rezydencji. A jednak to właśnie tam - w domu chleba - wypełniła się zapowiedź narodzin Mesjasza - prawdziwego władcy. To proroctwo jest dla nas ważną wskazówką, że nie musimy być wyjątkowi, aby w nas narodził się Bóg, ale musimy być wybrani. Bóg wybiera to co słabe w oczach świata. Ucieszmy się tym, że Bóg i w naszą codzienność może przynieść pokój i radość. Niech i twoje serce będzie tym miejscem szczęśliwym.

Duchowe zamyślenie: III niedziela Adwentu (13.12.2015) Rok "C"

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Jan Chrzciciel jest oczekiwanym Eliaszem czyli tym, kto ma przygotować drogi na przyjście Pana. I to właśnie robi - wzywa do sprawiedliwości, do uczciwego życia. Nie jest on jednak mesjaszem. To nie on oczyści to, co niedoskonałe. On zapewnia, że za nim idzie ktoś mocniejszy, prawdziwy Mesjasz. To jest dobra nowina - może być lepiej! Dopiero On - Jezus - zanurzy nas w Ducha i oczyści omłot, tak aby to co jest dobre rozwijało się ku doskonałości. Dlatego radujmy się! Niech wszystkim będzie znana nasza łagodność, radość - oraz ich źródło.

Duchowe zamyślenie: II niedziela Adwentu (6.12.2015) Rok "C"

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Bóg może odmienić los człowieka wlewając w jego serce miłość, ożywiając nadzieję i umacniając wiarę. Przychodząc do człowieka z darem łaski proponuje mu nowe życie. Życie wolne od lęku i beznadziei - choć nie zawsze wolne od cierpienia. Dla Boga bowiem najważniejsze jest to, aby człowiek odkrył w Nim wspomożyciela i fundament dla szczęśliwego życia. Pozwólmy, aby Chrystusowa miłość nas ożywiała. Nich ten co zapoczątkował w nas dobre dzieło wiary, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Tak jak do Jana, w konkretnym czasie historii, zostało skierowane Słowo, aby głosił nawrócenie,   tak i dziś Bóg kieruje swoje Slowo  do ciebie, powierzajac ci konkretną misję.  Wyrównaj drogę dla Pana, pozwól Mu przyjść.  

Duchowe zamyślenie: I niedziela Adwentu (29.11.2015) Rok "C"

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Jeśli ktoś jest dla nas ważny,  to czas do spotkania z nim jest czasem oczekiwania, tęsknoty,  przygotowania.  Takim duchowym czasem jest adwent. Czas kształtowania wrażliwości na obecność i przychodzenie Pana. Dlatego dzisiejsza liturgią słowa pyta nas o to, jaki obraz Boga mamy. Czy widzimy w Nim tego, który jest dobry, który przynosi zwycięstwo?  Z Nim możemy stawać się coraz doskonalsi. Czuwanie i modlitwą stają się dla nas szczególną pomocą,  aby nie dać się zaskoczyć nieprzygotowanym. Pomagają zachować nadzieje w sercu. Niech to zaproszenie będzie przez nas podjęte z zaufaniem w moc Boga. 

Duchowe zamyślenie: XXXIV niedziela zwykła Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (22.11.2015) Rok "B"

Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość,
po wszystkie dni, o Panie.

Raczej nie jest możliwe policzyć, ile to już razy w Modlitwie Pańskiej prosiłeś "przyjdź Królestwo Twoje"? Ile razy mówiłeś "bądź wola Twoja"? Słowa te wypowiadane bez namysłu - stają się banałem. Wypowiedziane z wiarą - odmieniają wszystko. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że takiego wołania nigdy za mało. Bo świat, ale i często nasze serca, nie chce królowania Chrystusa. Skłonni jesteśmy forsować naszą wolę, niż iść za Bożą. A początek dobrych duchowych zmian to wyznanie "Jezu, króluj w moim życiu!". Czy jesteśmy do tego skłonni, to znaczy czy chcemy? Od tego wiele zależy. Jezus to dobry król. On jest Alfą i Omegą, tym, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogącym.

Duchowe zamyślenie: XXXIII niedziela zwykła (15.11.2015) Rok "B"

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

Nie tak rzadko, kiedy współczesny człowiek myśli o końcu świata, przed jego oczami jawią się katastroficzne sceny z filmów a w jego sercu może rodzić się niepewność i strach. Nie to jest tematem dzisiejszej liturgii słowa. Bo w niej słyszymy o przychodzącym Panu, pełnym chwały i majestatu, który odnosi zwycięstwo nad tym, co jest zagrożeniem dla człowieka. Bóg nie chce, aby człowiek żył w lęku. Końcówka roku liturgicznego zawsze podprowadza nas pod pytanie: "Czy jestem gotowy na spotkanie z Bogiem? Czy żyję nadzieją na życie wieczne? Czy zbawienie jest moim celem życiowym?". Niech postawą, którą podejmiemy, będą słowa: "Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem".

Duchowe zamyślenie: XXXII niedziela zwykła (08.11.2015) Rok "B"

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Boga nie można próbować przekupić - Bogu trzeba zaufać. Nie da się Go niczym przekupić - trzeba Go pokochać. Bóg nie przyjmuje łapówek - przyjmuje człowieka. Czasem wystarczy przysłowiowy wdowi grosz, który ma wartość zawierzenia Wszechmocnemu całego swojego życia. Jemu na nas zależy! I choć nie znaczy to, że Bóg naraz ma nas we wszystkim wyręczać i wszystkie przeszkody usuwać, ale zawsze możemy na Niego liczyć. Pierwsze do czego nas zaprasza, to akt wiary, aby chcieć do Niego się zwracać. Nie roszczeniowo, nie z wyrzutem, nie w buncie ale z otwartością, zaufaniem i miłością. Bogu należy się wszystko, bo On cały się nam oddaje. Wybierając Boga zyskujemy wszystko.

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.2015) Rok "B"

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.

Jak mamy patrzeć na tajemnicę życia wiecznego? Z pomocą przychodzi nam dzisiejsze drugie czytanie, gdzie słyszymy wezwanie "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy". To niezwykle ważne, aby na życie wieczne patrzeć przez pryzmat miłości. W tym kontekście pięknie brzmią słowa Jezusa ukazujące drogę prowadzącą do szczęścia, a tajemnica Królestwa Bożego staje się tym, czym człowiek może żyć każdego dnia. Bo świętość to nie plany na odległą przyszłość ale to sposób na szczęśliwą teraźniejszość. Bo każdy kto pokłada w Nim nadzieję - że będziemy do Niego podobni - uświęca się, podobnie jak On jest święty. Jeśli chcesz świętości to naśladuj Jezusa. Mamy dobry wzór - On mam moc w nas tego dokonać!

Wszystkiego najlepszego w dniu imienin nas wszystkich. Do zobaczenia w Niebie. Niech nikogo z nas tam nie zabraknie. Wszystkiego najświętszego z okazji Wszystkich Świętych.

Strona 1 z 6

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.