Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Zamyślenie nad Słowem 2021

Zamyślenie nad Słowem: [Aktualne: 2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Duchowe Zamyślenie: Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa (26.12.2021), Rok C

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego to "Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa". Dziś obchodzony jest dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Zachęcam do lektury "Listu Ojca Świętego Franciszka do małżonków z okazji Roku „Rodzina Amoris Laetitia”" oraz "Listu Rady ds. Rodziny KEP na Niedzielę św. Rodziny: Rodzina drogą do świętości".

Zachęcam do modlitwy i polecam: [Modlitwy do Świętej Rodziny], w "Modlitewniku telefoniczno-zdjęciowy":  [Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin] [Modlitwa św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny] [Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny] oraz ze starych modlitewników: [Modlitwy na Boże Narodzenie (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)].

Świętość! Normalność! Miłość! Wierność! Zaufanie! Oddanie! Poświęcenie! Te słowa bardzo mocno kojarzą się nam właśnie ze Świętą Rodziną. Źródłem tego wszystkiego jest obecność Jezusa, miłości wcielonej. Tym bardziej ten wzór możemy przełożyć na nasze rodziny. Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia: życia świętego nawet jeśli nie jest łatwo. Życia, w którym Bóg ma coś do powiedzenia. Życia, w którym Boģ jest uwielbiany.

 

Do przemyślenia: Jak wyglądają moje relacje rodzinne?
Czy zawierzam swoich bliskich Jezusowi?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.2021), Rok C

  Życzenia: [Boże Narodzenie 2021 - Wszystkiego najlepszego - Jezus się nam narodził!].

Zapraszam do notki: Dlaczego Boże Narodzenie świętujemy 25 grudnia? Jak powstało Boże Narodzenie.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwy na Boże Narodzenie].

 Dziś dzień przyjmowania darów. Dziś Bóg objawia swój dar nad darami. "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy".  Nie tylko świętujemy Boże Narodzenie i medytujemy nad tajemnicą wcielenia, ale jesteśmy sami zaproszeni do rodzenia się z Boga.

 

Do przemyślenia: Jak na co dzień żyję tajemnicą wcielenia?

Duchowe Zamyślenie: IV Niedziela Adwentu (19.12.2021), Rok C

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa x Piotra Skargi na IV. niedzielę Adwentu.]

Wiara, która rodzi szczęście? Tak, to jest możliwe! Bóg nie jest tym, który chce człowieka unieszczęśliwić. Tego uczy nas dziś postawa Maryi. Ona zaufała (zawierzyła się) Słowu Boga i pozwoliła, aby znalazło Ono wyraz w konkretnym dobru, w miłosierdziu. Kiedy człowiek zawierzy się nieskończonej miłości Boga i podejmuje Jego wolę, zwycięża. 

 

Do przemyślenia: Na ile wiara znajduje swój wyraz w moim postępowaniu?

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Adwentu (12.12.2021), Rok C

W III niedzielę Adwentu liturgia sprawowana jest w kolorze różowym, czyli mamy Niedzielę Gaudete (radości). Powodem tej radości jest zarówno to, że do świąt jest już blisko, że Pan jest blisko, ale również, że zło jest pokonane. Natomiast różowy kolor liturgiczny, swoją symbolikę czerpie z koloru nieba o wschodzie słońca (zapowiedź dnia) lub od koloru uschniętych płatów róży (nadzieja, ulotność piękna, zaufanie Bogu dawcy życia). Wyraża radość z bliskości świąt, radość o owoców wypływających z tego czasu.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa x Piotra Skargi na III. niedzielę Adwentu.]

Jutro 40. rocznica wprowadzenia w Polce stanu wojennego. Pamiętajmy w swoich modlitwach o Polsce, o poległych, dotkniętych represjami - o pokój serca oraz o nawrócenie wszystkich czynnie zaangażowanych w zło komunizmu. Można włączyć się w akcję IPN-u "Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło wolności".

Recepta! Prawie każdy chciałby prostego rozwiązania problemu. Jakoś odpychają nas długie instrukcje. Liczymy na zwięzłe a skuteczne recepty. Taką postawę reprezentują przychodzący do Jana Chrzciciela. Ten nie daje prostych instrukcji ale wskazuje na właściwą i skuteczną receptę, na Tego, kto przyjdzie oczyścić. I choć sam proces oczyszczania może nie być przyjemny, to skutek, jakim jest zbawienia, już jak najbardziej. Jan Chrzciciel nie wymaga od swoich rozmówców rzeczy nadzwyczajnych, ale elementarnej uczciwości, rzetelności, miłosierdzia. 

 

Do przemyślenia: Czy działanie Jezusa przyjmuję jako prowadzące do radości?

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Adwentu (5.12.2021), Rok C

W II niedzielę Adwentu, obchodzimy po raz 22. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. -> zob. info.

Ze starego modlitewnika: [Modlitwa na Niedzielę II. Adwentu.]

Jutro patronem dnia jest św. Mikołaj, biskup, w naszej parafii będziemy przeżywać odpust parafialny. Warto poznać sylwetkę i życiorys tego wielkiego świętego Kościoła, aby wyzwolić się z infantylnego obrazu św. Mikołaja kreowanego przez komercję.

Droga! Taka jest ważna, która prowadzi do celu. Z drugiej strony, dzisiejsza ewangelia pokazuje, że dla przychodzącego Jezusa, to my jesteśmy celem. Stąd wypływa wołanie, aby przychodzącemu Panu przygotować drogę, bo bardzo potrzebujemy Jego obecności.  Nie jest tak, że Bóg nie byłby w stanie do nas przybyć, ale kiedy się przygotujemy, więcej skorzystamy. Lepiej wcześniej wyzdrowieć niż cierpieć z powodu powikłań. Czas łaski, czasem zbawienia. Pozwólmy, aby miłość Chrystusa i nas ożywiła.

 

Do przemyślenia: Czy poważnie przyjmuję wezwanie do "przygotowania Panu drogi"?

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Adwentu (28.11.2021), Rok C

Dziś rozpoczynamy Adwent 2021, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny (C). W Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest to ostatni etap realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 koncentrującego się wokół Eucharystii pt. „Eucharystia daje życie”. Więcej w temacie -> zob. info.

Tematycznie ze starych modlitewników: [Modlitwy na Adwent].

Odwiedziny czy gościna? Czas Adwentu stawia przed nami poważne wyzwanie-pytanie. A mianowicie, czy tak naprawdę chcemy krótkich odwiedzin Jezusa w naszym życiu, czy chcemy aby w naszym domu zamieszkał? Pierwsze, choć wymaga wiele przygotowań i porządków, ostatecznie staje się miłym przeżyciem i łatwo zaciera się wśród innych miłych. Drugie wymaga stałej więzi, relacji, która wpisuje się w naszą codzienną egzystencję. Ja w tegorocznym Adwencie chcę na nowo pogłębić (ożywić w sobie) tajemnicę wcielenia. Do czego i was zapraszam.  

Do przemyślenia: Jak rozumiem sformułowanie "czas łaski"?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (21.11.2021), Rok B

Dziś w Kościele obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia. Jest to stosunkowo młoda uroczystość bo wprowadzona przez Piusa IX w 1925 r. encykliką Quas primas. Więcej w temacie -> zob. info.

W tym roku po raz pierwszy 36. Światowy Dzień Młodzieży obchodzimy w diecezjach na całym świecie w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (przeniesienie terminu z Niedzieli Palmowej to zeszłoroczna decyzja pp. Franciszka). Specjalne orędzie na ten dzień przygotował tradycyjnie papież Franciszek. Poniżej papieskie rozważanie z modlitwy Anioł Pański i homilia z Mszy św.

Tematycznie ze starych modlitewników: [Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ( modlitwy)]. Warto też świadomie ponowić dziś [Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana].

Potęga! Uroczystość dzisiejsza, na koniec roku liturgicznego, pyta każdego z nas o to, kto lub co w nas panuje? Czy panuje we mnie Jezus i Jego łaska, czy panuje we mnie moje wyobrażenie na temat Jezusa lub może ja sam? Tylko Jezus daje to co trwałe. Tylko On jest fundamentem. To co nie jest oddane Jego panowaniu koniec koniem obróci się w popiół. Jeśli nie zakróluje w nas miłosierna, ale rozumna, miłość, pokój, wiara, ... to nasze życie nie będzie miało nic z potęgi ani trwałości. Jezus przychodzi do każdego z nas w prawdzie. Przed Nim nie udamy innych niż rzeczywiście jesteśmy. Niech zatem w nas króluje, abyśmy mieli udział w Jego Królestwie! 

Do przemyślenia: Czy Jezus rzeczywiście króluje w moim życiu?

Duchowe Zamyślenie: XXXIII Niedziela zwykła (14.11.2021), Rok B

Dziś przeżywamy V Światowy Dzień Ubogich. Stanowi on dla nas wszystkich zaproszenie do wejścia w sam środek Ewangelii. Warto zapoznać się z orędziem pp. Franciszka na ŚDU "Ubogich zawsze macie u siebie". Przedostatnia niedziela roku liturgicznego jest wielkim pytaniem o troskę o ubogich w naszym życiu, a jednocześnie jest okazją do dobrych postanowień na nowy rok. Poczujmy się wezwani do prawdziwie chrześcijańskiego stylu życia, gdzie troska o ubogich zawsze jest ważna. Niech nam patronują i nas inspirują święci: św. Matka Teresa z Kalkuty, św. br. Albert Chmielowski.

Również dziś (w drugą niedzielę listopada) przypada XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jest on okazją do refleksji nad kondycją naszej wiary. W tym roku przeżywamy go pod hasłem „Solidarni z Libanem” . Zebrane fundusze zostaną przekazane na wsparcie chrześcijan w tym kraju. Więcej na stronie: https://pkwp.org/ . Nie pozwólmy, by Liban stał się kolejnym krajem Bliskiego Wschodu bez chrześcijan ~> SMS  o treści   RATUJE na nr 72405. Pamiętajmy również o  modlitwie. Bo są takie miejsca na ziemi, gdzie za wiarę w Jezusa można stracić życie. Wielu chrześcijan musi uciekać ze swoich domów, zostawiając wszystko to, co składa się na normalne, szczęśliwe życie. Pewnie nie zawsze doceniamy to, że praktycznie na każdym rogu mamy dostępny kościół, że bez problemu możemy wziąć udział w Eucharystii i korzystać z sakramentów ... Pamiętajmy dzisiaj o tych, którzy realnie doświadczają tego, co powiedział Jezus: "Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować." (J 15,20) 

Gotowość! Niby do wszystkiego staramy się być profesjonalnie przygotowani. Ale, o dziwo, najważniejszy egzamin naszego życia nie dotyczy tego świata. Nie znamy jego terminu. Nie możemy dać się zaskoczyć. A jest to egzamin z miłości. Egzamin, który zdamy stając na sądzie Bożym. Egzamin, do którego przygotowujemy się całe życie czyniąc miłosierdzie. Najpiękniejsze w nim jest to, że spotkamy najcudowniejszą komisję egzaminacyjną. A serce przewodniczącego tej komisji pełne jest miłości i miłosierdzia. 

 

Do przemyślenia: Czy żyję nadzieją życia wiecznego?

Duchowe Zamyślenie: XXXII Niedziela zwykła (07.11.2021), Rok B

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. A w naszej parafii gościmy przedstawicieli Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Boże proporcje! Matematyka w bożych rachunkach zupełnie się nie przydaje. Nie liczy się ile kto daje. Liczą się motywacje. Jedyne co w bożych rachunkach się sumuje i mnoży to zaufanie, miłość, dobro. Warto w świetle dzisiejszego Słowa spojrzeć na swoje życie, swoje motywacje, swoje wybory. Czy kalkuluję po ludzku, licząc zyski czy straty? Czy wchodzę w bożą rachunkowość zawierzając siebie Bogu? Daję proporcjonalnie do bogactwa serca? 

Do przemyślenia: Jak w moim życiu wygląda dobroczynność?
Czy jestem hojny? Jakie są moje motywacje?

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Wszystkich Świętych (01.11.2021), Rok B

Dziś z "Przyjaciółmi z Nieba" wychwalamy potęgę, dobroć i miłosierdzie Boga.

Świętość! Czy każdy mój dzień wpisuje się w święte życie? Bo świętość to owoc Bożego działania w nas, w którym świadomie i czynnie uczestniczymy. Tak podpowiada nam dzisiejsza modlitwa po Komunii: "Boże, Tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości".

 

Do przemyślenia: Czy żyję nadzieją Nieba?
Co dla mnie znaczy bycie świętym?

Strona 1 z 6

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.