Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: XXIX Niedziela zwykła (17.10.2021), Rok B

 Dzisiaj rozpoczyna się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o synodalności w diecezjach. Już teraz dostępna jest strona synodalna Archidiecezji Warszawskie. Poprzez nią, chcemy zaprosić wszystkich chętnych do podążania razem. -> https://synod.mkw.pl/. Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do kwietnia 2022 r.

17 X 1971r. - pięćdziesiąt lat temu - beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego dokonał papież Paweł VI.  W czasie Mszy św. sprawowanej w Bazylice Watykańskiej, Czcigodny Sługa Boży M. Kolbe został wyniesiony do chwały ołtarzy jako wyznawca. Była to pierwsza w historii beatyfikacja sprawowana osobiście przez papieża. Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych - módl się za nami!

Pokora! Słuchając dzisiejszej ewangelii możemy poczuć ciarki na plecach. Bo oto Jezus zaprasza do dwóch nieprzyjemnych postaw: niewolnik, sługa. Może w nas zrodzić się bunt, bo każdy chciałby coś (a czasem bardzo dużo) w świecie znaczyć. Jednak Jezus nie zaprasza nas do degradacji, ale chce wskazać nam właściwe motywacje. Bo często nie wiemy o co prosimy. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby naszym calem życiowym było naśladowanie Jezusa. To jest jest pierwszym "niewolnikiem, sługą", to On jest dla nas źródłem miłosierdzia. Słonecznik nie jest słońcem, ale wskazuje na słońce i ku niemu rośnie. Chrześcijanin ma wskazywać na Jezusa i ku Niemu wzrastać. Prawdziwą wielkością jest być zdolnym do miłości. 

 

Do przemyślenia: Jak wypełniam moje codzienne obowiązki?
Co czynię, by naśladować wzór Jezusa, pokornego Sługi?
Co w moim sposobie traktowania ludzi przeważa: wywyższanie się nad innych czy pokora?

 

 

Homilia z Mszy św. 11:00:

Homilia z Mszy św. 19:00:

Dzisiejsze czytania: Iz 53, 10-11; Ps 33(32), 4-5. 18-19. 20 i 22; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 45; Mk 10, 35-4

"Trzeba nam zanurzyć się w Chrystusie" - Anioł Pański z pp. Franciszkiem - 17.10.2021r.

 


 

 

Wehikuł czasu:

Duchowe zamyślenie: XXIX niedziela zwykła (18.10.2015) Rok "B"

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok B

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

 

 

 

 

 

 

Anioł Pański z pp. Franciszkiem

17 października 2021 r.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia dzisiejszej liturgii (Mk 10, 35-45) mówi nam, że dwaj uczniowie, Jakub i Jan, proszą Pana, aby pewnego dnia zasiedli z Nim w chwale. Jakby byli „najważniejszymi ministrami”, kimś w tym rodzaju. Ale inni uczniowie słyszą ich, i oburzają się. W tym momencie Jezus, cierpliwie daje im wspaniałe nauczanie: prawdziwej chwały nie zdobywa się wywyższając się nad innych, ale przez przeżywanie tego samego chrztu, który On sam, Jezus, przyjmie, niebawem w Jerozolimie. Czyli: krzyż. Cóż to oznacza? Słowo „chrzest” oznacza „zanurzenie”: przez swoją mękę Jezus zanurza się w śmierci, ofiarowując swoje życie, aby nas zbawić. Jego chwała, chwała Boża, jest więc miłością, która staje się służbą, a nie władzą, dążącą do panowania. Nie władzą, dążącą do panowania, ale miłością, która służy. Dlatego Jezus na zakończenie mówi do swoich uczniów, a także do nas: „kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym” (Mk 10, 43). Aby stać się wielkimi, musicie podążać drogą służby. Służyć innym.

Mamy do czynienia z dwoma różnymi logikami: uczniowie chcą się ukazać, a Jezus chce się zanurzyć. Zastanówmy się nad tymi dwoma czasownikami. Pierwszym z nich jest ukazanie się. Cóż ono znaczy? Wyraża on tę światową mentalność, którą zawsze jesteśmy kuszeni: przeżywać wszystko, także relacje, aby zaspokoić nasze ambicje, wspinać się po szczeblach sukcesu, osiągać ważne stanowiska. Dążenie do osobistego prestiżu może stać się chorobą ducha, kryjącą się nawet za dobrymi intencjami; na przykład wtedy, gdy za dobrem, które czynimy i głosimy, tak naprawdę kryje się szukanie jedynie siebie i własnej afirmacji. Promowania siebie, robienia kariery. Widzimy to tez w Kościele, ileż razy! My chrześcijanie, którzy powinniśmy być sługami, dążymy do kariery, do promowania samych siebie. Dlatego zawsze trzeba weryfikować prawdziwe zamiary serca, zadawać sobie pytanie: „Dlaczego wykonuję tę pracę, tę odpowiedzialność? Aby usłużyć czy też, aby być zauważonym, chwalonym i zyskiwać komplementy?”. Tej światowej logice Jezus przeciwstawia swoją własną: zamiast wynosić się ponad innych, zejdź z piedestału, aby im służyć; zamiast wynosić się ponad innych, zanurz się w życiu innych.

Widziałem w programie katolickim „A Sua Imagine” tę służbę, podejmowaną przez Caritas, aby nikomu nie zabrakło pożywienia, troskę o głód innych o potrzeby innych. Bowiem dziś jest bardzo wielu potrzebujących, a jeszcze więcej po pandemii. Patrzeć i uniżać się w służbie, a nie szukać promowania siebie, dla własnej chwały.

A oto drugi czasownik: zanurzyć się. Jezus prosi nas, abyśmy ze współczuciem zanurzyli się w życie tych, których spotykamy, tak jak On to czynił wobec nas. Widzieliśmy tam [w działalności Caritas] głód. A czy my potrafimy ze współczuciem myśleć o głodzie tak wielu osób? Podczas gdy my mamy przed sobą posiłek, który jest łaską Bożą i który możemy spożyć, jest tak wielu ludzi, którzy pracują i nie mają wystarczająco pożywienia na cały miesiąc. Czy myślimy o tym? Zanurzyć się we współczuciu, być współczującym. To nie są dane encyklopedyczne: jest tylu a tylu głodnych. Nie! To są konkretne osoby! A czy ha mam w sobie współczucie dla osób? Współczucie względem życia tego, kogo spotykamy, tak, jak Jezus uczynił wobec mnie, wobec ciebie, wobec nas wszystkich, kiedy zbliżył się ze współczuciem. Spójrzmy na Ukrzyżowanego Pana, zanurzonego do głębi w naszej zranionej historii, a odkryjemy Boży sposób działania. Widzimy, że On nie pozostał wysoko w niebie, patrząc na nas z góry, ale uniżył się, aby umyć nam nogi. Bóg jest miłością, a miłość jest pokorna, nie wynosi się, lecz zstępuje w dół, jak deszcz, który spada na ziemię i przynosi życie. Ale w jaki sposób możemy pójść w tym samym kierunku, co Jezus, jak możemy przejść od wynoszenia się do zanurzania się, od tej światowej mentalności prestiżu do chrześcijańskiej mentalności służby? Wymaga to zaangażowania, ale to nie wystarczy. Trudno jest iść przez to samemu, żeby nie rzec, że jest to niemożliwe, ale mamy w sobie siłę, która nam pomaga. Chodzi o chrzest, o zanurzenie w Jezusie, które już otrzymaliśmy przez łaskę i które kieruje nami, popycha nas do naśladowania Go, nie szukania własnej korzyści, lecz oddania się na Jego służbę. To łaska, to ogień, który Duch Święty zapalił w nas i który musi być podsycany. Prośmy dziś Ducha Świętego, aby odnowił w nas łaskę chrztu, zanurzenia w Jezusie, w Jego sposobie bycia, w służbie, aby być sługami, tak, jak On wobec nas.

I prośmy Matkę Bożą: choć była największa, nie starała się wynosić, ale była pokorną służebnicą Pańską, i jest całkowicie zanurzona, by nam służyć, aby pomóc nam spotkać Jezusa.

za: papiez.wiara.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

Modlitewnik on-line

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
9073564
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.