Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Najświętszej Trójcy (12.06.2022), Rok C

Bóg hojnie dzieli się swoim największym przymiotem jakim jest mądrość. Pozwala ona człowiekowi lepiej zrozumieć Boga, uczy człowieka pokory, aby siebie w miejscu Boga nie stawiał, albo nie narzucał swojego wartościowania na to, kim jest Bóg. Bóg zawsze pozostanie tajemnicą, ale z Nim (i tylko z Nim) możemy w nią wniknąć. Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do postawienia sobie pytań o przeżywane przez nas relacje. Czy, na wzór Trójcy, jest tam miejsce na miłość i jedność? 

Dziś Uroczystość Trójcy Świętej: --> Zob info. (brewiarz.pl) oraz (ekai.pl).

Modlitwy:  -> [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema]; [Roman Brandstaetter - "Hymn do Trójcy Świętej".]; [Modlitwa Do Trójcy Przenajświętszej.]; [O Boże mój, Trójco Święta.]; [O Trójco Przenajświętsza.]; [De trynitate (fragment).]; [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)] oraz !!! w dziale "stare modlitewniki" [Wyznanie wiary św. Atanazego].

 

Do przemyślenia: Czy jestem pokorny?

 

 

Homilia z Mszy św. 6.30:

Homilia z Mszy św. 19.00:

Dzisiejsze czytania: Prz 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; Rz 5,1-5; J 16,12-15

#MODLITWA: "Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków". #Amen.

"Niech nasze życie będzie świadectwem Boga-Miłości" - pp. Franciszek, 12.06.2022r.

 [Anioł Pański z papieżem Franciszkiem, 12.06.2022]

 

 

Warto zatrzymać się nad dzisiejszymi prośbami z Jutrzni:

Ojcze Święty, ponieważ nie wiemy, jak mamy się modlić, daj nam Ducha Świętego,
- niech wspiera naszą słabość i wstawia się za nami zgodnie z Twoją wolą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Synu Boży, Ty prosiłeś Ojca, aby dał Twemu Kościołowi Pocieszyciela,
- spraw, aby Duch Prawdy pozostał z nami na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Przybądź, Duchu Święty, i rozdaj nam hojnie swoje owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
- wierność, łagodność, opanowanie, wiarę, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wszechmocny Ojcze, Ty posłałeś do serc naszych Ducha Twego Syna, który woła: Abba, Ojcze,
- niech kieruje nami Duch Święty, abyśmy razem z Chrystusem mieli udział w dziedzictwie wiecznego życia.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Chryste, Ty posłałeś Ducha Pocieszyciela, który pochodzi od Ojca, aby dawał o Tobie świadectwo,
- wspomagaj nas, abyśmy także świadczyli o Tobie wobec ludzi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 

oraz z Nieszporów:

Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, w imię swego Syna ześlij Kościołowi Ducha Świętego Pocieszyciela,
- niech go zjednoczy w miłości i udoskonala w prawdzie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Panie, poślij robotników na swoje żniwo, niech nauczają wszystkie narody oraz udzielają chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
- niech utwierdzają ochrzczonych w wierze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Panie, wspomagaj wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Twojego Syna,
- bo On obiecał, że ześlesz Ducha Prawdy, aby w nich przemawiał.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Niech wszyscy poznają Ciebie, wszechmocny Ojcze, Słowo i Ducha Świętego,
- niech wszyscy wierzą w jednego Boga, Jemu ufają i Jego nad wszystko miłują.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze wszystkiego, co żyje, dopuść zmarłych do udziału w Twojej chwale,
- w której Twój Syn i Duch Święty króluje z Tobą w wiecznej jedności.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

 

 

 

 

Wehikuł czasu:

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (22.05.2016) Rok "C"

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (26.05.2013) Rok "C"

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok C

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

"Słowo na niedzielę", TVP -> https://vod.tvp.pl/website/slowo-na-niedziele,1141

 

 

 

 

 

 

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

12 czerwca 2022 r.

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry i dobrej niedzieli!

Dziś, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej Jezus przedstawia nam w Ewangelii dwie pozostałe Osoby Boskie: Ojca i Ducha Świętego. O Duchu Świętym mówi: „nie będzie mówił od siebie, ale …  z mojego weźmie i wam objawi”. A potem, w odniesieniu do Ojca, mówi: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje” (J 16, 14-15). Zauważamy, że Duch Święty mówi, ale nie z siebie samego: głosi Jezusa i objawia Ojca. A także, iż Ojciec, który posiada wszystko, ponieważ jest źródłem wszystkiego, oddaje Synowi wszystko, co posiada: nie zatrzymuje niczego dla siebie i daje siebie całkowicie Synowi.

A teraz spójrzmy na nas, na to, o czym mówimy i na to, co posiadamy. Gdy mówimy, zawsze chcemy, żeby mówiono o nas dobrze, a często mówimy tylko o sobie i o tym, co robimy. Jakże się to różni od Ducha Świętego, który przemawia, głosząc innych! A odnośnie do tego, co posiadamy, jak bardzo jesteśmy o to zazdrośni i jak nam trudno dzielić się tym z innymi, także z tymi, którym brakuje środków do życia! W słowach jest to łatwe, ale później w praktyce bardzo trudne.

Dlatego właśnie świętowanie Trójcy Świętej jest nie tyle ćwiczeniem teologicznym, co rewolucją w naszym sposobie życia. Bóg, w którym każda osoba żyje dla drugiej, a nie dla siebie, prowokuje nas do życia z innymi i dla innych. Dzisiaj możemy zapytać siebie, czy nasze życie odzwierciedla Boga, w którego wierzymy: czy ja, który wyznaję wiarę w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, naprawdę wierzę w to, że aby żyć, potrzebuję innych, muszę dawać siebie innym, muszę służyć innym? Czy potwierdzam to słowami, czy też życiem?

Boga w Trójcy Jedynego, drodzy bracia i siostry, należy ukazywać właśnie w ten sposób, przedkładając czyny nad słowa. Boga, który jest stwórcą życia, w mniejszym stopniu przekazuje się książkami, a w większym poprzez świadectwo życia. Ten, który – jak pisze św. Jan ewangelista – „jest miłością” (1 J 4, 16), objawia się przez miłość. Pomyślmy o ludziach dobrych, wielkodusznych, cichych, których spotkaliśmy: wspominając ich sposób myślenia i działania możemy mieć małe odzwierciedlenie Boga-Miłości. A co to znaczy miłować? Nie tylko chcieć dobrze i czynić dobrze, ale przede wszystkim zasadniczo przyjąć innych, uczynić miejsce dla innych.

Aby to lepiej zrozumieć, pomyślmy o imionach Osób Boskich, które wymawiamy za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w każdym imieniu jest obecność drugiego. Ojciec, na przykład, nie byłby taki bez Syna; podobnie o Synu nie można myśleć jako o samym w sobie, lecz zawsze jako o Synu Ojca. Z kolei Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. Krótko mówiąc, Trójca Święta uczy nas, że jedna osoba nigdy nie może istnieć bez drugiej. Nie jesteśmy wyspami, jesteśmy w świecie, aby żyć na obraz Boży: otwarci, potrzebujący innych i potrzebujący, by pomagać innym. Postawmy więc sobie ostatnie pytanie: czy w codziennym życiu jestem także odbiciem Trójcy Świętej? Czy znak krzyża, który czynię każdego dnia pozostaje gestem samym w sobie, czy też inspiruje mój sposób mówienia, spotykania się, reagowania, osądzania, przebaczania?

Niech Matka Boża, córka Ojca, matka Syna i oblubienica Ducha Świętego, pomoże nam przyjąć i świadczyć w życiu o tajemnicy Boga-Miłości.

za: radiomaryja.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.