Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XIV Niedziela zwykła (03.07.2022), Rok C

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (mimo, że moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Czy jestem zwiastunem i świadkiem Chrystusowego pokoju? Może się to stać tylko pod jednym warunkiem. A mianowicie takim, że sam pozwolę, aby Jezusowy pokój mnie wypełnił. Inaczej nic z mojego świadectwa, bo nie jestem źródłem tego pokoju, ani jego "właścicielem". Tym jest Jezus. I dlatego jeśli przyjdę do Niego, jeśli zaproszę Go do swego serca, będę miał czym się dzielić, będę miał o czym świadczyć.  To spotkanie z Jezusem, szczególnie w Sakramencie Eucharystii, doskonali nas, aby, z dnia na dzień, prowadzić życie godne nieba. 

 

Do przemyślenia: Czy jestem zwiastunem pokoju?
W jaki sposób opisuję miłość Boga do mnie?
Co czynię, aby Chrystusowy pokój rozszerzał się w moim środowisku?

 

 

Homilia z Mszy św. o 6.30:

Homilia z Mszy św. o 19.00:

Dzisiejsze czytania: Iz 66,10.12-14c; Ps 66,1-3.4-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a; Łk 10,1-12.17-20

#MODLITWA: "Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, † udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków". #Amen.

"Nieśmy Ewangelię jako bracia" - pp. Franciszek, 03.07.2022 r.

 [Anioł Pański z papieżem Franciszkiem, 03.07.2022]

 

 

 

 

Wehikuł czasu:

2016

2013

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok C

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

"Słowo na niedzielę", TVP -> https://vod.tvp.pl/website/slowo-na-niedziele,1141

 

 

 

 

 

 

Anioł Pański z papieżem Franciszkiem

3 lipca 2022 r.

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W Ewangelii liturgii dzisiejszej niedzieli czytamy, że „Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1). Uczniowie są wysyłani po dwóch, a nie pojedynczo. Wyruszenie na misję po dwóch, z praktycznego punktu widzenia wydawałby się mieć więcej wad niż zalet. Istnieje ryzyko, że dwaj nie będą się dogadywać, że będą mieli odmienny krok, że jeden z nich zmęczy się lub zachoruje po drodze, zmuszając drugiego, by również się zatrzymał. Natomiast, gdy idzie się samemu, zdaje się, że podróż stanie się szybsza i bez komplikacji. Jezus jednak tak nie uważa: nie posyła przed sobą samotników, lecz uczniów, którzy idą po dwóch. Zadajmy sobie zatem pytanie: jaki jest powód takiej decyzji Pana?

Zadaniem uczniów jest udanie się do wiosek i przygotowanie ludzi na przyjęcie Jezusa; a polecenia, które im daje, dotyczą nie tyle tego, co mają powiedzieć, ile jakimi powinni być, to znaczy nie tekstu jaki mają wygłosić, ile raczej świadectwa życia, świadectwa, które należy dać, a nie słów, które mają zostać wypowiedziane. Istotnie nazywa ich robotnikami: to znaczy, że są powołani do działania, do ewangelizacji poprzez swoją postawę. A pierwszym konkretnym działaniem, poprzez które uczniowie realizują swoją misję jest właśnie pójście po dwóch. Nie są „wolnymi strzelcami”, kaznodziejami, którzy nie potrafią udzielić głosu drugiej osobie. To przede wszystkim samo życie uczniów głosi Ewangelię: ich umiejętność bycia razem, ich wzajemny szacunek, ich brak chęci udowodnienia, że są zdolniejsi od innych, ich zgodne odniesienie do jedynego Mistrza.

Można opracowywać doskonałe plany duszpasterskie, realizować dobrze przygotowane projekty, organizować się w najdrobniejszych szczegółach. Można zwoływać tłumy i mieć wiele środków, ale jeśli nie ma gotowości do braterstwa, misja ewangeliczna nie posuwa się naprzód, jeśli nie ma gotowości do braterstwa, misja ewangeliczna nie posuwa się naprzód. Pewien misjonarz opowiadał kiedyś, że wyjechał do Afryki razem ze współbratem. Po pewnym czasie jednak rozstał się z nim, przebywając w pewnej wiosce, gdzie z powodzeniem przeprowadził szereg działań budowlanych dla dobra wspólnoty. Wszystko dobrze działało. Ale pewnego dnia doznał wstrząsu: uświadomił sobie, że jego życie to życie dobrego przedsiębiorcy, zawsze na placach budowy i wśród rachunków! Ale pojawiło się pytanie o sens tego wszystkiego. Zostawił więc zarządzanie innym i dołączył do swojego współbrata. W ten sposób zrozumiał, dlaczego Pan posłał uczniów „po dwóch”: misja ewangelizacyjna nie opiera się na osobistym aktywizmie, czyli na „robieniu”, ale na świadectwie bratniej miłości, nawet w obliczu trudności, jakie niesie ze sobą życie wspólne.

Możemy więc zadać sobie pytanie: jak niesiemy innym dobrą nowinę Ewangelii? Czy czynimy to w duchu i stylu braterskim, czy też na sposób światowy, chcąc być najważniejszymi, z rywalizacją i goniąc za skutecznością? Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy zdolni do współpracy, czy umiemy wspólnie podejmować decyzje, szczerze szanując tych, którzy nas otaczają i uwzględniając ich punkt widzenia, czy to czynimy we wspólnocie, a nie samotnie. W istocie, zwłaszcza w ten sposób życie ucznia pozwala by przenikało je życie Mistrza, głosząc Go rzeczywiście innym.

Niech Maryja Dziewica, Matka Kościoła, uczy nas przygotowywać drogę Panu poprzez świadectwo braterstwa.

za: papiez.wiara.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.