Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Oazowa homilia - 16.09.2016

"Dziękuję Bogu memu (...) za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej  (...) ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi  je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa".

Flp 1, 3-6.

Jezus daje nam hojnie swoje dary. Zaprasza nas, abyśmy szli za Nim, abyśmy pozwalali Mu działać, abyśmy sobie nawzajem służyli naszym mieniem. To co mamy zawsze jest darem. Otrzymaliśmy wiele: życie, czas, zdolności, relacje, ... nadzieję życia wiecznego, miłosierdzie, wolność, miłość, pokój ... Cóż mamy cennego, czego byśmy nie dostali. Dzielmy się z innymi tymi darami. Dawajmy siebie - służąc sobie w miłości - tak jak tego nas uczy Jezus, Zmartwychwstały Pan. On jest z nami! Paradoksalnie - ten kto daje, ten tak naprawdę zyskuje.

 


Teksty liturgii Mszy św.
ANTYFONA NA WEJŚCIE:  Ps 37, 39

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, * On ich ucieczką w czasie utrapienia.
KOLEKTA

Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników, † za ich wstawiennictwem umocnij naszą wiarę i odwagę, * abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
PIERWSZE CZYTANIE
Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

    
1 Kor 15, 12-20

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.
Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.

Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY
    
Ps 17 (16), 1bcd. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15b)

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

1    Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
     usłysz me wołanie,
     wysłuchaj modlitwy *
     moich warg nieobłudnych.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

    
6    Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
     nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
7    Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, †
     Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem *
     pod Twoją prawicę.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

    
8    Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
     ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
15    A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
     ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

    

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
    
Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.EWANGELIA
Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

    
Łk 8, 1-3
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.
MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu złożone ku czci Twoich Męczenników, † niech Eucharystia, która dała świętym Korneliuszowi i Cyprianowi moc w prześladowaniach, * zapewni nam stałość w przeciwnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego.ANTYFONA NA KOMUNIĘ: Mk 8, 35

Kto straci swoje życie z powodu Mnie i Ewangelii, * ten je zachowa.MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, udziel nam ducha męstwa, * abyśmy za przykładem świętych męczenników Korneliusza i Cypriana, świadczyli o prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8599358
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.