Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Wielkopostna Szkoła Modlitwy 2015

Cztery niedziele adwentu 2014 roku były dla mnie okazją do pójścia za wewnętrznym przekonaniem, że warto dać ludziom okazję na pogłębienie czy odkrycie na nowo fundamentów życia modlitewnego. Tak powstała Adwentowa Szkoła Modlitwy. Nagrania ze spotkań można znaleźć na mojej stronie (zob. Adwentowa Szkoła Modlitwy). Po namowach uczestników (szczególnie tych, których spotkałem na kolędzie) postanowiłem kontynuować pomysł. Tak powstał zarys tegorocznej Wielkopostnej Szkoły Modlitwy.  

Dlatego w ramach Wielkopostnej Szkoły Modlitwy, serdecznie zaprosiłem na cztery 30 minutowe katechezy wielkopostne.

Konferencje były nagrywane i są umieszczane w tej notce. Podobnie wszystkie potrzebne inspiracje czy pomoce, do których odsyłałem.

Owocnego Wielkiego Postu. <><

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie pierwsze (22 lutego 2015): Pragnienie 

 

Spróbujmy zobaczyć hierarchię naszych pragnień. Zadać sobie zasadnicze pytanie o cel naszych działań, może cel naszego życia. Czego tak naprawdę pragnę? Bez czego nie wyobrażam sobie mojego życia? Dalej widząc nasze pragnienia powinniśmy wiedzieć, że nie wszystko czego pragniemy jest dla nas dobre. Czasem pragniemy czegoś zupełnie zbytecznego, albo czegoś co  nam szkodzi. Czasem idziemy za generowaniem potrzeb ulegając reklamom czy modom. Poznając swoje pragnienia poznajemy samych siebie.

Tu zatrzymajmy się i zadajmy drugie pytanie. A czego pragnie Bóg? Czy jestem otwarty na Jego głos i chcę usłyszeć Jego pragnienia? Na podstawie Pisma Świętego można podać wiele odpowiedzi, ale najważniejszą jest, że Bóg pragnie, abym był żywy a nie martwy. Chce, abym był wolny i szczęśliwy. Chce mnie uwolnić od lęku (czasem lęku przed samotnością). Chce, abym doświadczył Jego miłości.

Warto jest mówić Bogu o naszych pragnieniach. To nic, że On je zna. Zapraszając Go do nich pokazujemy, że jesteśmy gotowi Mu zaufać. Nazwać nasze pragnienia, to również pytanie o celowość naszych działań.

Zadanie na tydzień - spróbuj na modlitwie nazywać swoje pragnienia. Odkrywaj, że drogą do realizacji naszych najgłębszych dobrych pragnień, jest pragnienie Jezusa. On nas pragnie i chce, abyśmy Go zapragnęli. Kiedy pragnę Jezusa wyznaję, że On jest lekarstwem i lekarzem. Dlatego będę brał do ręki krzyż (lub na niego spoglądał) i codziennie powiem "Jezu! Pragnę Ciebie!".

 

Nagranie konferencji:

 

 

 

 

 

 

Spotkanie drugie (1 marca 2015): Pustynia 

 

W obrazie "Pustyni" chcemy odkryć wszechmoc i wierność Boga. Bo choć wydaje się pustynia miejscem nieprzyjaznym dla życia, to dla Boga nie ma takich ograniczeń. Pustynia jest miejscem walki ze złem, ale tym który zwycięża jest Bóg. Jest doświadczeniem sprzyjającym słuchaniu Słowa Bożego, bo jak bez wody na pustyni długo nie pożyjemy, tak w naszej codzienności bez spotkania z Bogiem czeka nas śmierć. Z pustyni się wraca mocniejszym.

Pustynia - jakkolwiek wydawałby się straszna i bez życia - może zostać przemieniona przez Boga w oazę. To obraz który doskonale pasuje do naszej rzeczywistości. Nosimy bowiem w sobie obszary pozbawione życia, będące pozornie pod władaniem zła. Ale Jezus ma moc w taką rzeczywistość wejść i pokonać szatana. Dodatkowo pustynia staje się doświadczeniem oczyszczenia, w którym odkrywamy kim rzeczywiście jest Bóg.

Jako zadanie na ten tydzień czuj się zaproszonym do czytania Ewangelii, aby to słowo ożywiało wszelkie twoje pustynie.

 

Ikona towarzysząca katechezie.

 Nagranie konferencji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie trzecie (8 marca 2015): Źródło 

 

Spotkanie trzecie to odkrycie źródła nowego życia, źródła naszej przemiany. Tym zasadniczym źródłem jest Duch Święty i Słowo Boże. Mamy doświadczyć tego, że w Bogu "jest źródło życia" (Ps 36:10)", że wszystkie nasze źródła są w Nim (Ps 87,7). Bóg daje życie, bo On sam jest życiem. On jest przy nas, On nas wspomaga, On nas umacnia (Iz 41, 12-16).

My czasem jednak wolimy szukać oparcia i życia tam gdzie go nie ma. Zamiast odkryć źródło, zadowalamy się cysternami przepuszczającymi wodę lub wodami w krainie niewoli (Jr 2,13.17-18). A Bóg nie chce abyśmy byli spragnieni. Dlatego daje nam Ducha Świętego, który jest źródłem wolności i życia. Pozwala nam doświadczyć miłości Boga, pozwala nam żyć pełnią życia. Ukazuje nam naszą prawdziwą godność. Pozwala doświadczyć autentycznego spotkania z Bogiem. 

Sięgajmy po Pismo Święte w mocy Ducha Świętego. Niech ono staje się dla nas Słowem Boga przemieniającym i oczyszczającym nasze pustynie.

W tym tygodniu czytajmy Ewangelię, którą daje nam Kościół na poszczególne dni - tą z codziennej Mszy św. (zob. mateusz.pl). Poprzedzajmy lekturę modlitwą do Ducha Świętego.

Zachęcam do wysłuchania katechezy i sięgnięcia również po metodę "Lectio divina" lub inne formy modlitwy Pismem Świętym "zob. http://tmoch.net/".

Nagranie konferencji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie czwarte (15 marca 2015):  Życie 

 

Spotkanie czwarte to odkrycie źródła życia. Tym życiem jest Jezus. Kiedy okryjemy w Nim przyjaciela, który zawsze jest przy nas. Kiedy zapragniemy poznawać Go, być z Nim, wtedy odnajdziemy nową jakość naszej modlitwy.

Szczególnym świadkiem jest dla nas św. Jan Apostoł. To on był umiłowanym uczniem Pana. To on wytrwał pod krzyżem. W swojej ewangelii i listach opowiada nam o Jezusie - takim jakiego doświadczył. Jest świadkiem tego, "że Bóg tak ukochał świat, że dał Swojego Syna Jednorodzonego. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

Jezus jest pasterzem, który daje życie, abyśmy mieli je w obfitości (J 10, 11.28). On sam mówi o sobie, że jest życiem (J 14, 6). On daje nam życie wieczne (J 17, 3). Wierząc w Niego mamy życie (J 20, 21; J 6, 47). Karmiąc się Jego Ciałem i Krwią mamy życie w sobie (J 6, 54). On jest życiem wiecznym (1J 5,20), mając Go mamy życie (1J 5,11-13), mamy życie dzięki Niemu (1J 4,9). W Nim życie objawiło się (1J 1, 2; J 1,4). To jest doświadczenie, którym dzieli się z nami św. Jan - umiłowany uczeń.

Nagranie konferencji:

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.