Modlitwa o dary Ducha Świętego

 

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna,
korząc się przed Boskim Majestatem Twoim,
w obliczu nieba i ziemi,
poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości,
doskonałość Twojej sprawiedliwości,
potęgę Twojej miłości.

Ty jesteś światłem i siłą mej duszy,
przez Ciebie żyję, myślę i działam.
Spraw abym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie,
nie zgrzeszył przeciw Tobie!
Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój,
niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nie świadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię, Duchu Święty Boże,
udziel mi mocy,
abym w każdej chwili mego życia kierował się
dobrocią i życzliwością,
słodyczą i wiernością,
cierpliwością i miłością,
radością i wyrozumiałością.

Amen.