Modlitwa środkowoeuropejskiego dnia katolików.

 

Kyrie elesion. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Boże Ojcze w niebie, zmiłuj się nad nami.
Boże Synu, Odkupicielu świata,
Boże Duchu Święty,
Święty, Trójjedyny Boże. 

Chryste, Boże i Człowieku, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Głosicielu królestwa Bożego,
Chryste, Książę pokoju,
Chryste, Nadziejo ludzi,
Chryste, nasz Zbawicielu.
Zbawicielu, wysławiany we wszystkich językach, zmiłuj się nad nami.
Zbawicielu, Wspomożenie chorych,
Zbawicielu, Ratunku grzeszników,
Zbawicielu, Przyjacielu ubogich,
Zbawicielu, nasze Życie.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl (-cie) się za nami.
Święty Cyrylu i święty Metody,
Święty Benedykcie i święta Edyto Stein,
Święta Brygido Szwedzka i święta Katarzyno ze Sieny,
Święty(a)

Panie Jezu Chryste! Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
Ochraniaj swój Kościół i kieruj nim, 
Napełniaj Papieża, naszych biskupów i wszystkich
  pasterzy Kościoła mocą Ducha Świętego,
Odnów wiarę, nadzieję i miłość Kościoła w Europie,
Obdarz narody europejskie pokojem i chroń ich wolność,
Otwórz uszy wszystkich ludzi na Twoją Dobrą Nowinę,
Uczyń nas gotowymi do nawrócenia i pozwól nam 
  doświadczyć Twego miłosierdzia,
Otwórz nasze serca na Twoją obecność,
Daj zmarłym wieczne życie.

Módlmy się. 

Panie, Jezu Chryste, wielbimy Cię, 
ponieważ przez swoje wcielenie 
otwarłeś nam drogę do zbawienia. 
Pozwól nam kiedyś widzialnie otrzymać to, 
czego teraz, z czuwającymi sercami oczekujemy w wierze. 
O to Cię prosimy, Chryste, nasz Panie.

W.: Amen.

Tekst litanii znajdują się w 
"Chrystus nadzieją Europy", 
Katowice 2003, 
Księgarnia św. Jacka.