Modlitwa św. Augustyna

 

Bądź mym oddechem Duchu Święty, 

ażebym rozważał to co święte;

bądź moją siłą Duchu Święty,

ażebym czynił to, co święte;

bądź mym pragnieniem Duchu Święty,

ażebym ukochał to co święte;

bądź moją mocą Duchu Święty,

ażebym strzegł tego co święte;

strzeż mnie od złego Duchu Święty,

ażebym nie stracił tego co święte. Amen.