Modlitwa o uzdrowienie fizyczne

 

Panie Jezu, 
wierzę, że jesteś żywy i zmartwychwstały
Wierzę, że jesteś rzeczywiście obecny
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza
i w każdym z nas, wierzących w Ciebie.
Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę.

Dzięki Ci składam, Panie za to, że przychodzisz
do mnie jako chleb, który zstąpił z nieba.
Ty jesteś pełnią życia.
Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.
Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych.
Dzisiaj chcę Ci przedstawić wszystkie moje choroby,
ponieważ Ty jesteś Ten sam wczoraj, dziś i na wieki.
To Ty sam mnie dosięgasz tam, gdzie teraz jestem.
Ty jesteś wieczną obecnością i Ty mnie znasz.

Proszę więc teraz Ciebie, Panie, abyś miał litość nade mną.
Przyjdź do mnie poprzez Twoją Ewangelię, aby wszyscy poznali,
że Ty jesteś żywy w Twoim kościele dziś.
Przyjdź, aby odnowić moją wiarę w Ciebie
i moje do Ciebie zaufanie.
Błagam Cię o to, Jezu.
Miej litość nad moimi cierpieniami fizycznymi,
nad moimi zranieniami emocjonalnymi
i nad wszelką słabością mojej duszy.
Miej litość nade mną, Panie.

Błogosław mi i spraw, abym odzyskał zdrowie, aby wzrosła moja wiara.
Otwórz mnie na cuda Twojej miłości,
abym i ja również stał się świadkiem
Twojej mocy i Twego miłosierdzia. Proszę Cię, Jezu,
przez moc Twoich świętych ran,
przez Twój święty krzyż i Twoją przenajdroższą krew.

Uzdrów mnie, Panie.
Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce,
uzdrów moją duszę.
Daj mi życie i to życie w obfitości.

Proszę Cię o to za przyczyną Twojej Najświętszej Matki,
Panny Bolesnej, która stała u stóp krzyża.
Proszę za przyczyną Tej,
która pierwsze kontemplowała Twoje święte rany
i którą nam dałeś za Matkę.
Objawiłeś nam, że już wziąłeś na siebie
wszystkie nasze boleści i w Twoich świętych ranach
jest nasze uzdrowienie.

Dziś, Panie,
przedstawiam Ci w wierze wszystkie moje słabości
i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdrowił.

Proszę Cię dla chwały Ojca niebieskiego, abyś
uzdrowił także chorych z mojej rodziny i moich przyjaciół.
Spraw, aby wzrastali w wierze i w nadziei
i aby uzyskali zdrowie na chwałę Twego imienia,
aby Twoje królestwo rozszerzało się coraz
bardziej i bardziej w ludzkich sercach
poprzez znaki i cuda Twojej miłości.

Proszę Cię o to wszystko, Jezu
ponieważ Ty jesteś Zbawicielem.
Ty jesteś dobrym pasterzem, a my wszyscy Twoimi owcami.
Jestem tak pewien Twojej miłości,
że zanim jeszcze poznam wynik mojej modlitwy, mówię Ci w wierze:
dzięki Ci Jezu za to, co uczynisz we mnie i w każdym z nas.
Dzięki Ci za choroby, które teraz uzdrawiasz.
Dzięki Ci za to, że nas nawiedzasz z Twoim miłosierdziem.

Amen.

Modlitwa zaczerpnięta z:
E. Tardif, "Jezus żyje!"
Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym
Łódź 2000