Skok na dół.

"Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida ... "
(Ap 5, 5b)

"On, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, 
aby na równi być z Bogiem,
 lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi,
 stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie,
uznany za człowieka, uniżył samego siebie,  
stawszy się posłusznym aż do śmierci
 - i to śmierci  krzyżowej.

 

[ Nowy ADAM ]

 

Ikona Chrystusa Pantokratora.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 
I aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest PANEM
- ku chwale Boga Ojca".

 [Flp 2, 6-11]

 

[ J E Z U S ]

 

  [ Medytacje ] [ Duchowa Adopcja ] [ E-mailowe medytacje ] [ Ulubione modlitwy ]  [ "Duchowe YOUTUBE" ] 
 
[ CZYTELNIA ]  [ "Czytanki DUCHOWE" ]  [ Opowiadania ]  [ Duchowa Konkordancja Biblijna ] 

[ Dobra poezja ] [ Kącik Mądrości ] [ Przyjaciele w Niebie. ] [ Ikony. ]
 [ Przewodnik duchowy po Mszy "Trydenckiej". ] 
[ Kapłaństwo. ]

Gościnnie:
[ Nadesłana twórczość poetycka ]

 

Aktualizacja: 13-06-2009

Skok do góry.