Wspólnoty różnych ruchów.

 

WSPÓLNOTY, STRONY RUCHÓW: *zakwalifikowanie stron do którejś z kategorii jest umowne.

Oficjalne i nieoficjalne strony ruchów katolickich (pl):*

"Oaza" - Strona oficjalna Ruchu Światło-Życie.
Odnowa w Duchu Świętym - Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w Polsce.
Wspólnota "EMMANUEL" - Wspólnota Emmanuel - wita na polskiej stronie.
Focolari - Ruch Focolari w Polsce.
Droga Neokatechumenalna - strona oficjalna.
Opus Dei - Szukając Boga w pracy i w życiu codziennym.
Equipes Notre-Dame - (Wspólnoty Matki Bożej).
ERM - Eucharystyczny Ruch Młodych.
Ruchu Czystych Serc
Wspólnota "Pustynia w Mieście"
  www.swe.pl  - salezjańskie wspólnoty ewangelizacyjne.
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.
Wspólnota Chemin Neuf - strona polska.
Wspólnota "Jordan" - Misterium - Wspólnota - Misja. Wspólnota powstała z pragnienia osób szukających: pogłębionego życia chrześcijańskiego, wspólnoty Ruchu Światło-Życie i kierownictwa duchowego.

Strony międzynarodowe:*

Wspólnota "EMMANUEL" - Wspólnota Emmanuel
Community of Saint John - strona wspólnoty założonej przez o. Marie-Dominique Philippe. (fr. ang. hiszp. it.)
Wspólnoty Jerozolimskie
Jeunesse Lumiere (Młodzi-Światło) - strona szkoły założonej przez o. Daniela Ange we Francji. Jest to 9-miesieczny czas formacji i misji charakteryzujący się głębokim klimatem modlitwy.
Wspólnota Błogosławieństw (fr, niem, hiszp. it. eng.) 
Rodzina Monastyczna Fraternita' di Gesu' - wspólnota monastyczna odczytująca znaki czasu.
Wspólnota Misyjna ICPE Polska - Instytut Ewangelizacji ICPE - tzn. wspólnota życia, uwielbienie, ewangelizacja.
En Christo - Katolicy w służbie ewangelizacji odnowy życia i jedności chrześcijan.
International Catholic Charismatic Renewal Services - strona Odnowy w Duchu Świętym. (ang.)
Communauté du chemin neuf - Wspólnota Chemin Neuf (strona francuska).
Ruch Focolare - oficjalna strona ruchu (ang.)
Corpus Christi Movemnt for Priests - Ruch założony przez bł. Matkę Teresę jako wsparcie dla kapłanów.
Legioniści Chrystusa - The Legion of Christ
Wspólnota w TAIZE - Strona ekumenicznej wspólnoty modlitewnej z Taize. (ang.)(pl)

Strony różnych wspólnot (lokalnych):*

Katolicka Fundacja Wspierania Ewangelizacji "Totus Tuus" - Akademicka Grupa Ewangelizacyjna przy parafii św. Józefa w Siedlcach.
Wspólnota św. Tymoteusza - program dla nowej ewangelizacji.
Wspólnota studencka "św. Jakuba" - Strona oazy studenckiej przy parafii św. Jakuba w Warszawie.
Wspólnota ekumeniczna - Nieoficjalna strona poświecona Wspólnocie z Taize.
Międzynarodowy Chór Ekumeniczny Wspólnoty Chemin Neuf.
Jezus is Lord - wspólnota ewangelizacyjna z Białej Podlaskiej. (strona x. Mateusza).
Wspólnota przymierza rodzin "MAMRE"
Umiłowany i Umiłowana - Wspólnota Rodzin Katolickich.
Wspólnota Przymierza w Ostrołęce - strona wspólnoty.
Wspólnota Krwi Chrystusa - Ruch katolicki, odpowiedzialnymi za wspólnotę są Misjonarze Krwi Chrystusa.
www.sne.prv.pl - Strona Wspólnoty Modlitewno - Ewangelizacyjnej Effatha.  
Wspólnota trudnych małżeństw ''SYCHAR" - Celem działalności wspólnoty jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys.
Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych "Dzieci Światłości" - filia w Łodzi szkoły założonej przez o. Daniela Ange we Francji.
Wspólnota Ewangelizacyjna Adonai z Rzeszowa
"Pustynia Miast" - Piła (ruch związany z www.swe.pl )
Ruch Apostolstwa Młodzieży (RAM). - Katolickie Stowarzyszenie w Archidiecezji Przemyskiej.
Ruch Apostolstwa Młodzieży Rzeszów

Różne inicjatywy:

Pielgrzymka Ewangelizacyjna "Pustynia w Mieście"
Formacja Wspólnot - Formacja i ewangelizacja.
Kongres Ruchów Katolickich - Kongresowy serwis internetowy.
Przystanek Jezus - Ogólnopolska inicjatywa Ewangelizacyjna.
Wesele Wesel - narzeczeni, którzy decydują się na wesele bezalkoholowe.
*Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży*
Kolonia 2005, XX Światowe Dni Młodzieży
Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej

 

(ang.) - strony w języku angielskim.