Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy w utrapieniu

 

 Modlitwy w utrapieniu 

w starych modlitewnikach

 

 

 

 [Jak przy nastającym utrapieniu Boga wzywać należy.] [Modlitwa w trudnych chwilach (1900r.)] [Modlitwa o uproszenie cierpliwego znoszenia przygód i wszelkich przykrości życia.] [Modlitwa o posłuszne z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.] [Litania o zgadzaniu się z wolą Bożą. [Modlitwa o pokój i uspokojenie umysłów.] [Modlitwa w pokusach. [Modlitwa osamotnionego serca (1942r.)] [Modlitwa "Boże! pospiesz na pomoc i duszy ratunek!"   

 

Zobacz też:   [Modlitwa osamotnionych do Pana Jezusa cierpiącego.]    

 

 

 

Jak przy nastającym utrapieniu Boga wzywać należy.

1. Niech będzie na wieki błogosławione Imię Twoje, Panie ! któryś chciał, aby ta pokusa i to utrapienie przyszły na mnie. Nie mogę uniknąć tego, ale mi trzeba uciec się do Ciebie, abyś mię wspomógł i wszystko mi ku dobremu obrócił. Panie! oto teraz jestem w ucisku i niedobrze się dzieje w serca moim; obecna boleść wielce mię trapi. "A teraz dusza moja. zatrwożona jest. I cóż rzeknę ? Ojcze, wybaw mnie tej godziny!" (Jan XII. 27.) Lecz oto dlatego przyszła na mnie ta nieszczęsna godzina, aby w całej świetności zajaśniała dobroć Twoja, gdy mnie tak bardzo upokorzonego podnieść i wyzwolić raczysz. Niech Ci się upodoba, Panie, wybawić mnie: albowiem ja nędzny cóż pocznę i kędy pójdę bez Ciebie. Daj Panie cierpliwość jeszcze i w tym razie. Wspomóż mię Boże mój! a nie przelęknę się, chociażbym doznał największego ucisku.

2. A teraz wśród tego wszystkiego, cóż powiem? Panie! bądź wola Twoja. Jam bardzo zasłużył na ucisk i utrapienie. Trzeba więc ze wszech miar, abym je znosił; oby tylko cierpliwie, dopóki burza nie przejdzie i nie nastąpi czas lepszy! Albowiem wszechmocna Twa ręka, i tę pokusę odemnie oddalić, albo ją pohamować może, ażebym nie upadł, tak jak wprzódy czyniłeś to ze mną, Boże mój, miłosierdzie moje! A im dla mnie trudniejsza, tym dla Ciebie łatwiejsza ta odmiana, która jest dziełem prawicy Najwyższego.

za: Wiara i miłość (1880r.)

 

 

Modlitwa w trudnych chwilach (1900r.)

O Baranku bez zmazy, Ofiaro niewinna, Boże który Krwią swoja i śmiercią na Krzyżu cały rodzaj ludzki odkupiłeś, racz zgładzić grzechy, winy i wszystkie przestępstwa moje. O Jezu, od wszystkich opuszczony, smutny, i śmierć pokornie przyjmujący, spraw iżbym wszelkie smutki i umartwienia, które by wola Boga przeciw mnie dopuszczała, przyjmował z podobną Twojej uległością i pokorą. O Jezu, oskarżony, spotwarzony, obelgami i ostatnią pogardą okryty, naucz mię pogardzać sądami ludzi, i znosić cierpliwie wszelkie od nich złości i krzywdy. O Jezu, przez miłość dla mnie, dający swe Ciało święte na biczowanie i na ciernie, naucz mię cierpieć bez szemrania, przez miłość dla Ciebie, choroby, boleści i jakiekolwiek dolegliwości. O Jezu, oddany w ręce katów i skazany na haniebną śmierć ukrzyżowania, daj mi wstręt zupełny od wszelkiej chwały i wielkości ziemskiej, a wszelkich upokorzeń umiłowanie. O Jezu, przywalony Krzyża ciężarem, łączę krzyż mój z Twoim, i błagam Boskiej Twej pomocy iżbyś mi go dał nieść z podobną Twojej słodyczą i wytrwałością. O Jezu, na Krzyżu podniesiony, pociągnij mię, grzesznika niegodnego, ku sobie, iżbym ukzyżowan wraz z Tobą, Boże mój i Panie mój, żył Twoją tylko miłością w tym życiu, i Twoją miłością cieszył się wiecznie w życiu przyszłym, Amen.

za: Zbiór nabożeństwa do Pana Jezusa Miłosiernego (1900r.)

 

 

Modlitwa o uproszenie cierpliwego znoszenia przygód i wszelkich przykrości życia.

Boże mój! jedyna ucieczko moja, jedyne pocieszenie w dolegliwościach, uciskach i nędzach życia, utrzymuj mnie, błagam, na drodze dobrej przemożną pomocą Twej łaski świętej , albowiem upadam od słabości a ułomności mojej. Znam to Panie, iż lepiej mi jest cierpieć na ziemi, niżeli w jej rozkosze obfitować; iż cierpieniem, gdybym je znosić umiał, mógłbym opłacić grzechy moje i zasłużyć na niebo, stając się podobnym Zbawicielowi Boskiemu, którego cale najświętsze życie było pokutą i boleścią. Znam, iż przez niecierpliwość i nieuległość, pomnażam jeszcze około siebie cierpienia i wszystek owoc ich dobrowolnie utracam a przecież jeśli mnie o Boże wesprzeć i umocnić nie raczysz, żadna dolegliwość i gorycz życia, którymi mnie nawiedzasz, nie obróci mi się na zbawienie, gdy onych znosić nie umiem dla niedostatku poddania się woli Twojej i cierpliwości. Upraszam Cię Panie o tę cnotę potrzebnej cierpliwości; błagam o nią u Twego miłosierdzia. Umacniaj mnie, Ojcze litości pełen, nieustanną pamięcią nagrody wiekuistej, jaką mi gotujesz po przykładnym chwilowych cierpień zniesieniu. Nakłoń mnie, Boże wszechmogący, do naśladowania tylu świętych Twoich, co w prześladowaniu, w ubóstwie, w największych boleściach, przez miłość dla Ciebie dochowali wiernie chrześcijańskiej cierpliwości. Przy tym co oni ponieśli, czymże są cierpienia i przykrości moje? Więc jako byłeś dla nich mocą Jezu Chryste, Boże nasz ukrzyżowany, racz być i dla mnie, grzesznika niegodnego: gdyż pragnę cierpieć, pragnę dla miłości Twojej, pragnę tego z uległością o ile można podobną Twojej, Tobie się poruczam i oddaję, Boże mój! dla Ciebie chcę wszystko bez szemrania znosić i wytrzymać, iżbym się Tobie, Ojcu memu i Panu najlepszemu, mógł podobać, który z Synem i z Duchem świętym królujesz i wszystkim Twym wiernym zapłatę wieczną gotujesz Amen.

za: Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa (1873r.)

 

 

Modlitwa o posłuszne z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.

Rozliczne są o Boże Twe dary, szafunek ich w Twoim jest ręku. Ty je rozdzielasz według woli Twojej, której nikt z nas pojąć nie zdoła, a bez której nic się. nie dzieje. Od Ciebie są pociechy i radości nasze, od Ciebie cierpienia i smutki. Ty jeden wiesz najlepiej czym kogo obdarzyć wypada, co komu potrzebniejsze do zbawienia jego. Przeto błagam Cię Panie, o łaskę stosowania się do rozrządzeń Twoich; abym poskramiając swe żądze, poprzestał zawsze z dziękczynieniem na tym, co mi udzielisz; a tych darów Twoich, czy one będą szczupłe, czy obfite, umiał użyć stosownie do Twych świętych zamiarów, i na to je tylko obracać coby do uwielbienia Twego imienia dążyło. Aby wola Twoja i miłość czci Twojej, była mi droższą i milszą nad wszystko; a śmierć dobra i zbawienie dla mej duszy, najwyższym pragnień mych celem. Ty wiesz, że tego pożądam, o Panie! ale czymże są chęci i zamiary nasze, bez najświętszej pomocy Twej łaski? oświeć też mnie i prowadź, o Boże! abym sam przez własną swoją winę nie ściągał na się nieszczęścia lub cierpień; abym przez rozrzutność lub próżnowanie nie popadł w ubóstwo i nędzę, a przez zbytek i nadużycia w chorobie przez dumę i pychę w nienawiść; przez skąpstwo lub nikczemność w pogardę u bliźnich; słowem, przez jakiekolwiek grzechy i wykroczenia w nieszczęście. Bo gdzie wówczas będę szukał pociechy, jeśli we własnym sumieniu znajdę tylko zgryzotę, a w Tobie sprawiedliwego sędziego. Gdy zaś nieszczęście i ucisk przyjdzie na mnie z Twojej woli i dopuszczenia Twojego: daj mi naówczas, o Panie! abym je zniósł cierpliwie i pokornie, pomnąc na to, że Ty wiesz najlepiej co czynisz, czego mi najbardziej potrzeba, i że ty wszystko w końcu obracasz na dobro tym, którzy Cię miłują, a ufają w miłosierdziu Twoim. O utwierdźże mnie, o Boże! i wzmocnij wtem przekonaniu i uczuciu! Udziel mi ducha pokory i uległości, abym całując Twą rękę wtenczas nawet, gdy chłostać mnie będziesz, umiał stosować się we wszystkim do woli Twojej i zasłużył na zlitowanie Twoje w życiu i po śmierci. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: Arka pociechy 1873r.

 

 

 

Litania o zgadzaniu się z wolą Bożą.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze z Nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
Który wszystko wiesz i przenikasz. Zmiłuj się nad nami;
Który wszystko rozrządzasz i czynisz, Zmiłuj się nad nami.
Który wszystko według niedościgłych zamysłów Twoich dziwnie wykonywasz, Zmiłuj się nad nami.
Który lubo złe dopuszczasz, lecz je na dobro wybranych Twoich obracasz, Zmiłuj się nad nami.
We wszystkich rzeczach i przypadkach, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
We wszystkich okolicznościach i zdarzeniach, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
W moim stanie i urzędzie, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
W moich sprawach i zabawach, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
We wszystkich moich uczynkach, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Co do dóbr i majątku mego, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Co do sławy i powagi mojej, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Co do zdrowia i sił moich, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Co do ciała i ducha mego, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Względem życia i śmierci mojej, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Względem mnie i moich, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Względem wszystkich ludzi i Aniołów, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Względem wszystkiego stworzenia, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Na każdym miejscu na świecie, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Każdego czasu, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Przez całą wieczność, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Choćby też słaba natura moja utyskiwać miała, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Choćby też mojej własnej miłości i zmyślności; przykro się zdawać miało, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Jedynie dla Ciebie i dla upodobania Twego, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Wołam ze wszystkimi świętymi Twoimi, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Wołam z Najświętszą Marią Panną, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!
Wołam z Jezusem Chrystusem na Górze Oliwnej, Niech się stanie wola Twoja Najświętsza o Boże!

Ojcze nasz i t. d.

Módlmy się.

O Boże! czczę pokornie Najświętszą wolę Twoję i poddaję się pod Twoje niedościgle sądy, i rozrządzenia najsprawiedliwsze. A że zupełne dopełnienie Twej woli, jest zasadą wszelkiej doskonałości, drogą do cnót wszystkich, źródłem jedynym wewnętrznego pokoju, zupełnym uszczęśliwieniem.......... więc pragnę i czego innego nie żądam, tylko, aby wola Twoja Najświętsza, po wszystkie czasy, we mnie i ode mnie jak najdoskonalej pełniona była. Amen.

z modlitewnika: "W Krzyżu zbawienie"

 

Modlitwa o pokój i uspokojenie umysłów.

Duchu Święty, Duchu Boży, zlej się bogatym strumieniem z niebios, zlej Panie, we wszystkie umysły i serca.
Boże Jezu Chryste, któryś nam przyrzekł zostawić swój pokój, dziwne trwogi i niepokoje opanowały serca, a szatan wróg Twój, rozsiewa przeróżne kąkole.
O Panie, Panie zmiłuj się i zniwecz zły zasiew, bo wszedłszy, zrodzi nienawiści, gniewy, zazdrości i złość, sprowadzi rozerwania, kłótnie i niezgody.
Miłosierny Boże, dawco pokoju, pogromco szatana, uśmierzycielu złych myśli, dopomóż, przemień serca, uspokój namiętności wzburzone, zakołacz do każdej duszy, wnijdź w nią, zamieszkaj w niej, Chryste, Panie, Zbawicielu. Amen!

za: Rozmyślania i modlitwy (1865r)

 

 

Modlitwa w pokusach.

Boże litościwy, oto pokusy biją zewsząd na mnie, mącą mi umysł, do grzechu ciągną. Ty znasz słabość i skłonność moją do złego — wspieraj mię łaską swoją, abym nie upadł(a). Tyś Ojcem moim, nie chcę Cię obrażać. Ty patrzysz na mnie i sądzić mnie będziesz... duszę i ciało wtrącić możesz do piekła..., a za życia karzesz nieszczęściami. Mamże się na grzech odważyć? Krótka uciecha, a utrapienie wieczne! Kto chce, może zwyciężyć. O mój Boże, ja chcę zwyciężyć. umocnij mię tylko i wspomóż. Pomoc Twoja większa jest jak pokusa, więc mogę zwyciężyć i od zmazy zachować duszę i ciało. Amen.

za: U stóp krzyża (1929r.)

 

 

  Modlitwa osamotnionego serca (1942r.)

Panie Jezu Chryste, który opuszczony od Boga i ludzi, umierałeś na Krzyżu i w ostatniej chwili Swego życia skarżyłeś się na to Swoje osamotnienie Ojcu Przedwiecznemu, pytając, czemu Cię opuścił — zwracam się dziś do Ciebie. Panie mój, w strasznym uczuciu osamotnienia i opuszczenia. Dom rodzinny i wszyscy ukochani moi daleko. Jestem sam. Ciężko i tęskno mi ponad miarę. Ale dodaje mi siły myśl, że poza najdroższymi moimi, pozostałeś mi Ty, Zbawicielu mój. Któryś cierpiał nieskończenie więcej, niż ja i to za mnie, za moje grzechy, z miłości ku mnie. Nie opuszczaj mnie, Jezu Chryste, Przyjacielu najwierniejszy, nie opuszczaj mnie nędznego i pozostań przy mnie.

A gdy z woli Twojej przyjdzie ostatnia godzina życia mego, nie odchodź i wtedy ode mnie, wzmocnij wiarę i nadzieję moją, rozpal serce miłością najgłębszą i przyjmij ostatnie tchnienie moje. Amen.

za: Ku Tobie Panie (1942 r.)

 

 

  Modlitwa "Boże! pospiesz na pomoc i duszy ratunek!"

Boże! pospiesz na pomoc i duszy ratunek!
Daj cierpliwość w boleściach, uśmierzaj frasunek
Zbytni serca mojego; w nieszczęśliwej toni,
Odwróć wszelkie napaści mocą Twojej dłoni.
Zwiedzionemu próżnością i fortuną błogą,
Sercu, pychą wzdętemu, piekło mocą srogą,
Zagrożonemu, silnej dodawaj pomocy
Do odporu; bym wiecznie minął ciemnej nocy.
Nie daj upaść w nadziei, gdy się będzie ciało
Srożyć przeciw duchowi — niech zwyciężę śmiało
Powstające występne nierządne pragnienia.
Wlej do serca mojego pobożne natchnienia.
Wzbudzaj skruchę za grzechy w życiu popełnione.
Wzmocnij wiarę prawdziwą w rzeczy objawione;
Zagrzej serce miłością prawdziwą ku Tobie
Daj łaskę Tobie służyć do złożenia w grobie.

za: Książka zawierająca w sobie modlitwy, litanje i pieśni w Kościele katolickim używane (1852r.)

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.