Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa o zaspokojenie potrzeb codziennego życia.

 

   Modlitwa o zaspokojenie potrzeb codziennego życia.

Boże mój! Tyś to Sam ośmielił nas, abyśmy Ci z największą ufnością, jak dzieci Ojcu potrzeby nasze, aż do najmniejszych przedstawiali, do Ciebie więc odzywam się z prośbą o chleb powszedni do życia mojego konieczny. Dałeś nam Panie, ciało śmiertelne, a ciało to wymaga pokarmu i ochrony, aby w niemoc i chorobę nie wpadło i z wyniszczenia nie zginęło przed czasem; dajże nam więc czym życie jego podtrzymać, a pod imieniem chleba daj nam wszystko, co uczyniłeś dla nas niezbędnymi Prawo Twoje pełne mądrości i niewyczerpanej dla nas dobroci, każe nam zdobywać go pracą, więc prosząc Cię o zaspokojenie potrzeb codziennych, najprzód proszę Cię Panie o nieodejmowanie nam sposobów do pracy, a potem o to błogosławieństwo Twoje, bez którego żadna praca owocu wydać nie może. Wejrzyj Panie na ciężkie życia naszego warunki, nie dopuść, abyśmy zostali pozbawieni możności zużytkowania naszych sił czy zdolności na korzyść swoją i tych, których opiece naszej zleciłeś; nie daj nam uczuć braku pracy, który to brak do niedostatku chleba, a co gorsza do zwątpienia o Twojej wszechmocnej Opatrzności doprowadzić nas może i niech nam jej nie wytrąca z rąk zła woła albo choroba. Racz wejrzeć o Panie na wysilenie nasze, aby bez cudzej krzywdy, drogą uczciwości i istotnej zasługi, zdobyć pole działania odpowiednie usposobieniu swojemu i utrzymuj nas na tym polu wszechwładną swoją opieką; pokrzepiaj naszą odwagę, gdy w ciężkiej walce o byt ręce opadać nam zaczną; uchroń od niepowodzeń, od nieprzewidzianych strat i wypadków dotkliwych; od nagłych a ciężkich do zniesienia zmian losu, które łamią serce i w przepaść niedoli prowadzą.

O Boże Opatrzny! o Ojcze nasz, któryś jest w niebie, patrz na nas dzieci Twoje, co jakeś przykazał, w pocie czoła chleb swój pożywać pragniemy, pobłogosław naszym trudom, staraniom i zabiegom; zaspokój nasze potrzeby, nie dając grzeszyć chciwością i pragnieniem zbytku, daj nam Panie tego chleba, który byśmy śmiało naszym mogli nazwać; daj go nam dzisiaj, bo dość ma dzień na swej nędzy, więc dzień jutrzejszy pozwól nam z ufnością Twojej Opatrzności polecić. Podtrzymując zaś ciało, pamiętaj Panie o duszy: daj nam tego Chleba Anielskiego, który głód pociech ziemskich uśmierza, który daje zdrowie i siły i spokój i życie wieczne zapewnia. Przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (1937r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.