Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Wyznanie wiary św. Atanazego

 

Wyznanie wiary św. Atanazego.

Ktokolwiek chce być zbawiony, musi w wierze katolickiej żyć.
Jeśli kto nie wierzy, lub jeśli kto według wiary nie żyje, bez wątpienia wiecznie zginie.

Wiara katolicka jest ta, abyśmy jednego Boga w Trójcy Świętej, a Trójcę Świętą w jednym Bogu ze czcią wyznawali, nie łącząc osób ani istoty nie rozdzielając. Inna bowiem jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Wszakże Ojca, Syna i Ducha Świętego jedno jest bóstwo, jedna chwała i współwieczny Majestat. Jaki Ojciec taki Syn, taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn i niestworzony Duch Święty. Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Przedwieczny Ojciec, Przedwieczny Syn, Przedwieczny Duch Święty.

Jednak nie trzej wieczni, ale jeden wieczny. Jako nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, ale jeden niestworzony i jeden niezmierzony. Także wszechmocny Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny Duch Święty. A przecie nie trzej wszechmocni, ale jeden wszechmocny. Także Bogiem jest Ojciec., Bogiem Syn, Bogiem Duch Święty. A przecież nie trzej są Bogowie, ale jeden Bóg. Jak Ojciec Pan, Syn Pan, Duch Święty. Pan, jednak nie trzej Panowie, ale jeden jest Pan. Albowiem jako każdą z osobna Osobę Panem i Bogiem wyznawać, chrześcijańska nam prawda rozkazuje, tak trzech Panów albo Bogów uznawać prawowierna Wiara Katolicka zakazuje. Ojciec od nikogo nie jest uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. Syn od Ojca samego jest nie uczyniony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch św. od Ojca i Syna nie uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, ale pochodzący. Jeden tedy Ojciec, nie trzej Ojcowie, jeden Syn, nie trzej Synowie, jeden Duch Święty, nie trzej Duchowie. A w tej Trójcy nic nie masz pierwszego, ani ostatniego, nic większego albo mniejszego, ale wszystkie trzy Osoby są sobie od wieków równe. Tak żeby koniecznie jedność w Trójcy i Trójca w jedności czczona była. Kto tedy chce zbawienie mieć, tak o Trójcy św. powinien rozumieć. Ale także potrzeba do wiecznego zbawienia, prawowiernie wierzyć, o Wcieleniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ta tedy jest prawowierna wiara, ażebyśmy wierzyli i wyznawali, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży Bogiem oraz i człowiekiem jest. Doskonałym jest Bogiem i doskonałym Człowiekiem z duszy rozumnej i z ciała ludzkiego złożonym. Równy jest Ojcu względem Bóstwa, mniejszy zaś względem człowieczeństwa, który Bogiem jest i człowiekiem, nie dwóch ale jeden Chrystus. Jednym zaś jest nieprzemienieniem Bóstwa w Ciało lecz złączeniem Bóstwa z naturą ludzką. Dusza rozumna i Ciało jest jednym Człowiekiem, tak Bóg i Człowiek jest jednym Chrystusem, który cierpiał dla zbawienia naszego, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na którego przyjście wszyscy ludzie z ciałami swymi z grobów powstaną i ze wszystkich spraw swoich rachunek zdadzą. Którzy dobrze czynili, żywot wieczny otrzymają, złych zaś ogień wieczny i męki piekielne czekają. Taka jest prawdziwa katolicka wiara, której jeśli wiernie trzymać się nie będziemy, na wieki zginiemy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

za: Książeczka ku czci Trójcy Przenajświętszej 1939r.
 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.