Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Litanie o dziękczynieniu.

 

Litania o dziękczynieniu.

Panie! zmiłuj się nad nami!
Chryste! ulituj się nad nami!
Ojcze z nieba Boże! Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże! Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże! Zmiłuj się nad nami.
Trójco Święta, jedyny Boże! Zmiłuj się nad nami.
Boże! któryś od wieków przedsięwziął dobrze nam czynić! Zmiłuj się nad nami.
Któryś wszechmocności, mądrości i dobroci Twej na dobro nasze użył! Zmiłuj się nad nami.
Któryś nam wówczas nawet, gdy Cie obrażamy, pomocy Swej nie umniejszasz! Zmiłuj się nad nami.

Za stworzenie mię na obraz Twój i przeznaczenie do nadprzyrodzonego celu! Dziękuję Ci o Boże.
Za udarowanie mię duszą nieśmiertelną i uczynienie ją zdolną do poznania i uwielbienia Cię wiecznie! Dziękuję Ci o Boże.
Za przeznaczenie mi Anioła ku straży i obronie mojej! Dziękuję Ci o Boże.
Za powołanie mię do wiary ś. katolickiej! Dziękuję Ci o Boże.
Za wyżywienie i zachowanie mię do dnia dzisiejszego! Dziękuję Ci o Boże.
Za opatrzenie mię darami, do zbawienia pomocnymi! Dziękuję Ci o Boże.
Za uchowanie od różnych przygód duszy i ciała! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszystkie dary i dobrodziejstwa Twe przyrodzono i nadprzyrodzone! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszystkie upomnienia Ojcowskie! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszelkie łaski i dobrodziejstwa Twoje, nie poznane jeszcze przeze mnie! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszystkie dary i dobrodziejstwa Twoje, których nieszczęśliwie na złe użyłem! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dary N. Maryi Pannie udzielone! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dary Aniołom i Świętym okazane! Dziękuję Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa Twoje, któremiś ludzi i wszystkie stworzenia Swe obdarzył! Dziękuję Ci o Boże.
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci oddawał, oddaje i oddawać będzie kościół wojujący na ziemi! Dziękuję Ci o Boże.
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem, które Ci czyni i czynić będzie po wszystkie wieki kościół tryumfujący na wieki. Dziękuję Ci o Boże.

Ojcze nasz i t. d.

Modlitwa:

O Boże! dzięki Ci nieskończone oświadczając za wszelkie łaski i dobrodziejstwa mnie, najlichszemu służebnikowi Twemu okazane, błagam Cię Panie! abyś do tylu łask i dobrodziejstw Twoich, udzielił mi jeszcze umiejętności należytego dobrodziejstwa tych uznawania, a przez podobane Ci użycie onych i wdzięczność za nie, bym się stał godnym zasługi nieskończonego wychwalania szczodrobliwości Twej w szczęściu wiekuistym. Amen.

za: Wieniec roku łaskawości Pańskiej (1858r.)

 

 

 

 

 

 

Litania o dziękczynieniu II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami,

Któryś od wieków czynie nam dobrze przedsięwziął, Zmiłuj się nad nami,
Któryś Twej wszechmocności mądrości i dobroci na moje dobro użył, Zmiłuj się nad nami,
Który mi każdego momentu coraz nowego dobrodziejstwa udzielasz, Zmiłuj się nad nami,
Który mi w ten czas nawet, gdym Cię obrażał, pomocy Twojej nie umniejszałeś, Zmiłuj się nad nami,

Żeś mię z pomiędzy innego wszystkiego stworzenia wybrał, i na Twój obraz stworzyłeś, Dziękuje Ci Boże mój.
Żeś mię do nadprzyrodzonego celu i końca stworzył, Dziękuje Ci o Boże.
Że mi dałeś duszę nieśmiertelną, Dziękuje Ci o Boże.
Że ją zdolną uczyniłeś do znania szanowania i kochania Ciebie i posiadania na wieki, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mię zdrowiem ciała, członków i zmysłów obdarzył, Dziękuje Ci o Boże.
Że ku posłudze mojej tyle stworzenia utworzyłeś, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mi Anioła ku straży i obronie mojej przeznaczył, Dziękuje Ci o Boże.
Że mię po dziś dzień po Ojcowsku żywisz i zachowujesz, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mię przez mękę Syna Twego z niewoli piekielnej wybawił, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mię do prawdziwego kościoła katolickiego powołał, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś dla zbawiania mego siedem Sakramentów świętych postanowił, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mię tylu darami i innymi do zbawienia środkami opatrzył, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mię po tylu popełnionych grzechach, nie odrzucił od siebie i nie potępił, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś mię od niezliczonych nieszczęść ciała i duszy zachował, Dziękuje Ci o Boże.
Żeś uczynki moje, prace i przedsięwzięcia obficie błogosławił, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie przyrodzone i nadprzyrodzone dobrodziejstwa i dary, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie wewnętrzne i powierzchowne utrapienia, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie upomnienia Ojcowskie i kary, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie dobrodziejstwa i łaski, których nawet po dziś dzień nie poznawałem, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie dobrodziejstwa których dotąd nie umiałem szanować, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie dobrodziejstwa i dary których niestety! na złe użyłem, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, których byłbyś mi udzielił, gdyby mi przewrotność moja nie przeszkodziła była, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa których najświętszej Pannie udzieliłeś, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, których wszystkim Aniołom i Świętym użyczyłeś, Dziękuje Ci o Boże.
Za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi ludzi i wszelkie stworzenia obdarzyłeś, Dziękuje Ci o Boże.
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem które Ci oddawał i oddawać będzie kościół wojujący na ziemi, Dziękuje Ci o Boże.
W zjednoczeniu z tym dziękczynieniem które Ci czynił i czynić będzie na wieki kościół tryumfujący w Niebie, Dziękuje Ci o Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, i t. d.

Módlmy się.

O Boże! który mnie najniegodniejszemu szczególniejszą szczodrobliwość twoją widocznie? okazać raczyłeś; proszę Cię przez najlitościwszą dobroć Twoją: dodaj do tylu łask i dobrodziejstw, jeszcze i to: abym je zawsze dobrze poznawał, szacował, na chwałę Twoją, na zbawienie moje i na pożytek bliźniego na potem używał. A przez ich dobre zażycie i wdzięczność pełną miłości, godnym się stał dojść tam; gdzie z świętymi Twoimi szczodrobliwość Twoją nieskończoną chwalić i używać jej mógłbym. Amen.

za: Harmonija duchowna. (1850r.)


 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.