Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Błaganie i dziękczynienie. (Ps 28).

 

Błaganie i dziękczynienie. 
(Ps 28). 

 

Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, 
nie bądź wobec mnie głuchy, 
bym wobec Twego milczenia nie stał się 
jak ci, którzy zstępują do grobu. 
Usłysz głos mego błagania, 
gdy wołam do Ciebie, 
gdy wznoszę ręce 
do świętego przybytku Twego. 
Nie gub mnie z występnymi 
i z tymi, co czynią nieprawość, 
co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, 
a w duszy żywią zły zamiar. 
Odpłać im według ich czynów 
i według złości ich postępków! 
Według dzieła ich rąk im odpłać, 
oddaj im własnymi ich czynami! 
Skoro nie zważają na czyny Pana 
ani na dzieła rąk Jego: 
niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje! 

Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem 
głos mego błagania, 
Pan moją mocą i tarczą! 
Moje serce Jemu zaufało: 
Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy 
i pieśnią moją Go sławię. 
Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, 
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. 
Ocal Twój lud 
i błogosław Twemu dziedzictwu, 
bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8558720
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.