Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Wakacyjne Duchowe Zamyślenie: XVII Niedziela zwykła (25.07.2021), Rok B

UWAGA - trwają wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. rekolekcje oazowe, urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

Dziś pierwszy "Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych", obchodzony będzie w ostatnią niedzielę lipca. Formularz dzisiejszy jest z niedzieli, stąd mogą umknąć inne "tematy" liturgiczne. 25 lipca to wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców, okazja do modlitwy za ofiary wypadków. To też święto św. Jakuba Apostoła (trwa Rok św. Jakuba).

Hojność! To nie tylko cecha Boga, ale również zaproszenie dla człowieka. Bóg hojnie obdarza człowieka swoimi darami, ale nie jednocześnie chce, aby człowiek miał w tym swój wkład, nawet jeśli jest znikomy i po ludzku nieadekwatny do potrzeb. Tym wkładem nie są tylko chleby, ale przede wszystkim miłość, zaufanie, hojność. To co jest wystarczające dla jednostki, może być darem dla innych, a dzięki Bogu będzie darem wystarczającym. To wielka tajemnica głębi Eucharystii. 

 

Do przemyślenia: Czy potrafię i chcę się dzielić dobrami, swoimi talentami, darami ...?
Czy jestem wdzięczny?
Jak przeżywam Eucharystię?

 

 

Homilia z Mszy św. o 12.30:

Homilia z Mszy św. o 19.00:

Dzisiejsze czytania:  2 Krl 4, 42-44); Ps 145(144), 10-11. 15-16. 17-18; Ef 4, 1-6; Łk 7, 16; J 6, 1-15

"Dziadkowie potrzebują młodych i młodzi potrzebują dziadków" - Anioł Pański z pp. Franciszkiem - 25.07.2021r.

 

 

 

 

Inspirujące rozważanie (niedziela):

Niedzielne rozważania z "Gościa Niedzielnego"

Lectio divina i homilia na stronie biblista.pl

Stacja7.pl - Jutro niedziela

ks. Wojciech Węgrzyniak - medytacja

Szkoła Słowa Bożego - Rozważania niedzielne Rok B

Szkoła Formacji Duchowej - lectio divina, echo Słowa, skrutacja

 

 

 

Ubogacające komentarze

 

 

i homilie:

 

 

 

 

 

 

Anioł Pański z pp. Franciszkiem

25 lipca 2021 r.

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Ewangelia liturgii dzisiejszej niedzieli opowiada o znanym wydarzeniu rozmnożenia chleba i ryb, którymi Jezus nakarmił około pięciu tysięcy osób, przybyłych, aby Go słuchać (por. J 6, 1-15). Warto zobaczyć, jak ten cud zachodzi: Jezus nie stwarza bochenków i ryb z niczego, ale działa wychodząc z tego, co przynoszą mu uczniowie. Jeden z nich mówi: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” (w. 9). To mało, to nic, ale dla Jezusa to wystarcza.

Spróbujmy teraz postawić się na miejscu tego chłopca. Uczniowie proszą Go, aby podzielił się wszystkim, co ma do jedzenia. Wydaje się to propozycją bezsensowną, a nawet niesprawiedliwa. Dlaczego pozbawiać człowieka, co więcej - chłopca, tego, co przyniósł sobie z domu i ma prawo zatrzymać dla siebie? Dlaczego zabierać jednemu to, czego i tak nie wystarczy, aby zaspokoić głód wszystkich? Z ludzkiego punktu widzenia jest to nielogiczne. Ale nie dla Boga. Wręcz przeciwnie, właśnie dzięki temu małemu bezinteresownemu, a więc heroicznemu darowi, Jezus może nakarmić wszystkich. Jest to dla nas wielka lekcja. Mówi nam, że Pan może wiele uczynić z tym niewiele, które oddajemy do Jego dyspozycji. Warto byłoby codziennie zadawać sobie pytanie: „Co dzisiaj przynoszę Jezusowi?”. Może On wiele uczynić z naszą modlitwą, z gestem miłosierdzia wobec innych, a nawet z jedną z naszych nędz przekazanych Jego miłosierdziu. Nasze małości przekazujmy Jezusowi, a On czyni cuda. Tak właśnie lubi działać Bóg: czyni wielkie rzeczy na podstawie tych małych, bezinteresownych.

Wszyscy wielcy bohaterowie Biblii - od Abrahama, przez Maryję, aż po dzisiejszego chłopca - ukazują tę logikę małości i daru. Logika daru jest tak różna od naszej. Staramy się gromadzić i powiększać to, co mamy, ale Jezus prosi nas, abyśmy dawali, abyśmy się umniejszali. My lubimy dodawać, lubimy wzbogacać się; Jezusowi podoba się odejmowanie, zabieranie coś, aby dać to innym. My chcemy pomnażać dla siebie, Jezus docenia to, kiedy dzielimy się z innymi, kiedy udostępniamy dobra innym. Ciekawe, że w Ewangeliach w opisach rozmnożenia chlebów nigdy nie pojawia się czasownik „rozmnażać”. Przeciwnie, użyte czasowniki są przeciwnego znaku: „łamać”, „dawać”, „rozdzielać” (por. w. 11; Mt 14, 19; Mk 6, 41; Łk 9, 16), ale nie używa się słowa „pomnażanie”. Prawdziwym cudem, mówi Jezus, nie jest rozmnażanie, które powoduje sławę i władzę, ale dzielenie się, które powiększa miłość i pozwala Bogu dokonywać cudów. Spróbujmy dzielić się więcej, spróbujmy tej drogi, której uczy nas Jezus. Także dzisiaj pomnażanie dóbr, bez sprawiedliwego podziału, nie rozwiązuje problemów. Przychodzi na myśl tragedia głodu, która szczególnie dotyka najmłodszych. Oficjalnie obliczono, że każdego dnia na świecie z powodów związanych z niedożywieniem umiera około siedmiu tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia. W obliczu takich skandali jak te, Jezus kieruje do nas zachętę, podobną do tej, jaką prawdopodobnie otrzymał chłopiec z Ewangelii, który nie ma imienia i w którym wszyscy możemy dostrzec siebie: „Odwagi, daj to niewiele, co masz, swoje talenty i dobra, oddaj je do dyspozycji Jezusowi i braciom. Nie bój się, nic nie będzie stracone, bo jeśli się dzielisz, Bóg pomnaża. Wyzbądź się fałszywej skromności, poczucia niewystarczalności, zaufaj. Uwierz w miłość, w moc służby, w siłę bezinteresowności”.

Niech Dziewica Maryja, która odpowiedziała „tak” na bezprecedensową propozycję Boga, pomoże nam otworzyć nasze serca na zaproszenia Pana i na potrzeby innych.*

Papież zapewnił również o modlitwie za ofiary powodzi w Chinach, a także pozdrowił uczestników Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Drodzy bracia i siostry!

Niedawno odprawiliśmy liturgię z okazji Pierwszego Światowego Dnia Dziadków oraz Osób Starszych. Brawa dla wszystkich dziadków! Dziadkowie i wnuki, młodzi i osoby starsze razem wyrazili jedno z pięknych oblicz Kościoła i ukazali przymierze między pokoleniami. Zachęcam was do świętowania tego dnia w każdej wspólnocie i do odwiedzenia najbardziej samotnych dziadków i osób starszych tych, którzy są najbardziej samotni. aby przekazać im moje przesłanie, zainspirowane obietnicą Jezusa: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. Proszę Pana, aby to święto pomogło nam, którzy jesteśmy w bardziej zaawansowanym wieku, odpowiedzieć na Jego wezwanie w tym okresie życia i ukazać społeczeństwu wartość obecności dziadków i osób starszych. Zwłaszcza w tej kulturze odrzucenia dziadkowie potrzebują młodych i młodzi potrzebują dziadków. Muszą ze sobą rozmawiać, muszą się spotykać. Dziadkowie mają soki życiowe dziejów, które wznoszą się i dają siłę rosnącemu drzewu. Przychodzi mi na myśl, a chyba cytowałem to kiedyś, słowa pewnego poety: „To wszystko, co kwitnie na drzewie wypływa z tego, go zagłębione jest w ziemi”. Bez dialogu między młodymi i dziadkami historia nie toczy się naprzód, życie się nie rozwija. Trzeba to podjąć. Jest to wyzwanie dla naszej kultury. Dziadkowie mają prawo do marzeń, patrząc na młodych, a młodzi mają prawo do odwagi proroctwa, czerpiąc soki życiowe od dziadków. Proszę was: czyńcie to, by spotkali się dziadkowie z młodymi i rozmawiajcie, porozumiewajcie się.

W minionych dniach ulewne deszcze nawiedziły miasto Zhengzhou i prowincję Henan w Chinach, powodując niszczycielskie powodzie. Modlę się za ofiary i ich rodziny oraz wyrażam współczucie i solidarność ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu tej klęski.

W ubiegły piątek w Tokio rozpoczęły się 32 Igrzyska Olimpijskie. W obecnym okresie pandemii niech te igrzyska będą znakiem nadziei, znakiem powszechnego braterstwa w duchu zdrowej rywalizacji. Niech Bóg błogosławi organizatorom, zawodnikom i wszystkim, którzy współpracują przy tym wielkim święcie sportu!

Serdecznie pozdrawiam was, Rzymianie i pielgrzymi. W szczególności pozdrawiam grupę dziadków z Rovigo - dziękuję za przybycie! – młodych z Albinea, którzy przeszli Via Francigena z Emilii do Rzymu; oraz uczestników „Rajdu Roma Capitale”. Pozdrawiam także wspólnotę Cenacolo. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę, pamiętajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu i do widzenia!

za: papiez.wiara.pl, podkreślenia moje.

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.