Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Zamyślenie nad Słowem 2012

Zamyślenie nad Słowem: [Aktualne: 2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Duchowe zamyślenie: XXIX niedziela zwykła (21.10.2012) Rok "B"

W "Duchowym zamyśleniu" tradycyjnie homilia z 19:15 na Jelonkach. Zapraszam zawsze przed mszą na krótkie wprowadzenie w liturgię. Dziś odwoływaliśmy się do drugiego punktu Konstytucji o Liturgii. Wprowadzeń nie nagrywam, chyba że będzie zgłoszona taka potrzeba. <><

 

19-10-2012: Msza we wspólnocie św. Anny w Piasecznie

Wspólnota Ruchu Światło-Życie z parafii św. Anny w Piasecznie poprosiła, abym odprawił dla nich wieczorną Eucharystię, tak więc dla nich zamieszczam nagranie homilii:

 

 

Duchowe zamyślenie: XXVIII niedziela zwykła (14.10.2012) Rok "B"

W "Duchowym zamyśleniu" dwie moje dzisiejsze homilie. Pierwsza z Brwinowa z mszy chrzcielnej, druga tradycyjnie z 19:15 na Jelonkach.

 

 

Słowo 16.09.2012

 Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. (...) Oto Pan Bóg Mnie wspomaga.(...) Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. (...) A wy za kogo mnie uważacie?

Zesłanie Ducha Świętego 2009

„Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”. Dlatego, aby codziennie żyć zmartwychwstaniem, w codziennych decyzjach opowiadać się za Jezusem, potrzebujemy „daru z wysoka” – Ducha Świętego. Potrzebujemy daru mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Różne są nasze powołania, ale jedno wspólne – powołanie do świętości, do jedności z Bogiem. Dlatego wołamy: Veni, Sancte Spiritus – Przybądź Duchu Święty. Wołamy w dzisiejszą uroczystość, wołamy w każdej Mszy przed przeistoczeniem, wołamy przed sakramentalnym „tak” na całe życie … Wołamy z głębi naszych serc, bo inaczej jesteśmy bezsilni. Duchu obmyj co nieświęte we mnie, w oschłość wlej zachętę, ulecz serca mego ranę. Nagnij, co we mnie jest harde, rozgrzej serce twarde, prowadź w zabłąkaniu. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Amen. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” - Alleluja.

Wniebowstąpienie 2009

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”. Bardzo poruszająca jest ta perspektywa „bycia świadkiem Jezusa”. Zmartwychwstanie więc nie jest tylko jakimś przeżyciem emocjonalnym po którym można prowadzić „zwyczajne” życie, czyli takie jakby nic się nie stało. Zmiana musi być widoczna – to właśnie jest świadectwo – świadectwo słowa i życia. Dlatego my również potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas uzdalniał do dobrego składania świadectwa. Potrzebujemy od Boga „ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego”. Jezusowe zaproszenie „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” skierowane jest również do nas. Nie lękajmy się go podjąć!

Myśli VI Niedzieli Wielkanocnej 2009

„ Wytrwajcie w miłości mojej”, bo „kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Nie można mówić o życiu Jezusem na serio, bez odpowiedzi na pytanie o moją miłość do Niego i do bliźnich. Jesteśmy przeznaczeni do tego, aby iść i przynosić konkretny owoc. Bardzo łatwo to zdanie odniesiemy do ewangelii z zeszłej niedzieli. Trwać w winnym krzewie, to trwać w Jezusowej miłości. „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” Dziękuję Ci Panie, za to że mnie kochasz. Dziękuję, że jesteś moim przyjacielem. Niech ta miłość owocuje moją miłością każdego dnia.

Myśli z V Niedzieli Wielkanocnej 2009

Trudna jest dzisiejsza Ewangelia, ponieważ nie pozwala nam pozostać w tzw. świętym spokoju. Trwać w winnym krzewie to być nastawionym na owocowanie. Trwać aktywnie a nie pasywnie. Współdziałać z Bogiem, być z Nim w dialogu, w komunii. Jaki owoc mamy przynieść? Święty Paweł mówi: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa” (Ga 5,22-23). I takiego owocu oczekuje w nas Pan. Beze Mnie — mówi Jezus — nic nie możecie uczynić, nie możecie przeżyć niczego głębokiego i prawdziwego ani z Ojcem, ani między sobą. Nie bójmy się życiem odpowiedzieć na zaproszenie: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.” Pan jest z nami. Czy może uschnąć drzewo jeśli jest blisko źródła? Czy może człowiek nie przemieniać się, kiedy widzi taką wielką miłość? „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.” Nie lękajmy się … nie lękajmy się miłości … nie lękajmy się kochać!

Myśli z IV Niedzieli Wielkanocy 2009

Kamień wzgardzony stał się fundamentem! – śpiewamy w dzisiejszym psalmie. Tym kamieniem jest Jezus, odrzucony przez budujących. Nie sposób nie zapytać o to, co buduję? Jak buduję? Przecież tak wielu chce mieś inny „kamień węgielny” w swoim życiu. „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.” (1 Kor 3,11) Jezus nie jest często wygodnym elementem naszego życia. Często budujemy na sobie, na swoich wyobrażeniach, na swoich zranieniach i nieprzebaczeniach. A to On jest Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce po imieniu. Jezus zna ciebie, zna twoje serce. Wie czego nam potrzeba i zna sposób na to, aby nasze życie było piękne. „Owce mnie znają” – czy znam Jezusa?

Strona 2 z 2

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.