Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Zamyślenie nad Słowem 2013

Zamyślenie nad Słowem: [Aktualne: 2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (26.05.2013) Rok "C"

Dzisiejsza uroczystość jest chyba jedną z najtrudniejszych rzeczywistości wiary. Wymyka się ludzkiej logice - przerasta ją. Trzy osoby w jednym Bogu - to dla wielu coś niepojętego. A jednak dla katolika jest to wyraźne zaproszenie. Bóg jest wspólnotą kochających się osób i zaprasza nas do tej wspólnoty. Jednocześnie ten obraz pokazuje nam kierunek budowania naszych ludzkich wspólnot, gdzie spoiwem ma stać się nie co innego jak tylko miłość.

Bóg nas zaprasza - przyjdź - spotkaj się ze mną - poznaj mnie. Wtedy kiedy pozwalamy, aby Bóg uczył nas miłości, wchodzimy na drogę poznawania Boga. Tym wyjątkowym miejscem jest Sakrament Eucharystii - Sakrament miłości i obecności Boga. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, aby On doprowadził nas do całej prawdy.

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19.05.2013) Rok "C"

Duch Święty nie jest opcją, którą można włączyć lub wyłączyć, ale podstawą chrześcijańskiej tożsamości. Może to dziwić, bo czasem zapominamy o fundamentalnej roli Ducha Świętego w chrześcijańskim życiu. To On daje życie, siłę, odwagę. Dzięki Niemu możemy poznać Jezusa, uwielbić Go sercem pełnym miłości, rozpoznać działanie Boga w naszym życiu. Bez Niego nie ma wiary, bez Niego nie jest możliwe przekazywanie wiary. Dar Ducha Świętego nie jest nadzwyczajnym dodatkiem dla zaawansowanych, ale "pakietem podstawowym" każdego chrześcijanina. Pytaniem otwartym pozostaje kwestia wolności człowieka - czy zechce tego "pakietu" używać. "Przyjdź Duchu Święty" to nie powinny być tylko słowa na naszych ustach, ale głębokie pragnienie wypływające z głębi naszego serca. Mamy zaprosić go do naszego wnętrza (do wnętrza domu) a nie rozmawiać w progu czy przez "domofon". Zaprosić, aby działał - przyjąć Jego dary z radością i wdzięcznością. Piękny dzień! Piękna uroczystość! Piękna rzeczywistość życia według Ducha.

Dzisiejsza uroczystość to swoiste "urodziny Kościoła". To dzięki Duchowi rodzi się Kościół. Trzeba i mam się "powtórnie narodzić", aby żyć nowym życiem. Wczoraj w wielu miejscach i w różnej formie wzywaliśmy Ducha Świętego - niech dzisiejszy dzień odnowi z nas wiarę, umocni ją i da odwagę, aby odważnie ją głosić. A w Warszawie - noc muzeów :) wielu katolików zamiast wołać o Ducha biegało po darmowych muzeach, hm ... czy czasem nie dlatego jesteśmy eksponatami muzealnymi? - może w oczach świata jest to jakaś wartość - ale użyteczność zerowa. Bez Ducha Świętego nie jestem w stanie powiedzieć "Panem Jest JEZUS"!

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (12.05.2013) Rok "C"

"Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje". Apostołowie potrzebowali tych "dowodów" - znaków obecności Pana - bo męka w wielu z nich zaowocowała postawą smutku i bezradności. Jak bardzo i my dziś, przeżywający różnego rodzaju umęczenia, potrzebujemy znaków (dowodów), że Pan nasz żyje. Tym największym dowodem są te miejsca i wydarzenia, gdzie Jezus działa - sakramenty, słowo, modlitwa. Jezus zaprasza nas do konkretnego dzieła (postawy) - bycia Jego świadkiem. Dokona się to, gdy Duch Święty zstąpi na nas i gdy otrzymamy Jego moc. Granicami naszego świadectwa staje się Jerozolima - świadectwo wśród najbliższych, Judei (tych co może nie wierzą już tak bardzo), Samaria (świadectwo wśród pogan) i aż krańce ziemi.

Duchowe zamyślenie: VI Niedziela Wielkanocna (5.05.2013) Rok "C"

Jak zaprosić Boga do swego serca i życia? Z pewną propozycją wychodzi do nas dzisiejsza Ewangelia:"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać". Zaproszeniem Boga jest zachowanie Jezusowej nauki i przyjęcie Bożej miłości. To uzdalnia nas do tego, aby Bóg nie tylko był gościem odwiedzającym nas raz na "ruski rok" ;) ale aby był domownikiem. To on uczyni nas świątynią Swojego Ducha Świętego.

Duchowe zamyślenie: V Niedziela Wielkanocna (28.04.2013) Rok "C"

Pierwsza myśl, jaka mi się skojarzyła z dzisiejszą Ewangelią. Dramat Judasza - nie tylko nie "wytrwał" do końca ostatniej wieczerzy, nie tylko nie wytrwał przy Jezusie, ale nie usłyszał tych słów Jezusa: Syn został otoczony chwałą przez Ojca, dlatego daję wam nowe przykazanie, przykazanie miłości, gdzie punktem odniesienia jest moja miłość do was. Pozostał przy tym starotestamentalnym przykazaniu "kochaj bliźniego jak siebie samego" i wtedy, gdy zabrakło w nim miłości do samego siebie, rozpacz podpowiedziała, że jedynym rozwiązaniem jest gałąź i sznur. Był "niecierpliwy" bo odpowiedź Jezusa wybrzmiała w krzyżu i w pustym grobie. Przykazanie nowe poszerza perspektywę, bo miłość Jezusa jest bez granic. Nawet jeśli człowiek zwątpi - to nie Bóg - On czyni wszystko nowe. "Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem" - czy przyjmę ten dar i uznam to przykazanie? To jest testament i drogowskaz zarazem - po tym poznaje się chrześcijanina, że stara się kochać tak jak Jezus i po tym, że kocha z Jezusem.

To w Eucharystii w pełni mamy możliwość przepełnić naszą doczesność miłością Pana. Czasem po człowieku widać jak minął mu dzień, czasem nawet widać jak spędził wieczór :D. O dobrych przeżyciach mówimy często nawet dnia następnego. Czy nie powinno być tez tak po spotkaniu z Jezusem. Niech każdego dnia po nas będzie widać, że zostaliśmy napełnieni miłością Jezusa.

Duchowe zamyślenie: IV Niedziela Wielkanocna (21.04.2013) Rok "C"

"Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne". Jeśli słuchasz Chrystusa, należysz do Bożej owczarni, żyjesz łaską ku zbawieniu wiecznemu. W niedziele Dobrego Pasterza jesteśmy zaproszeni do tego, aby w Zmartwychwstałym Panie odkryć tego, który swoim Słowem może prowadzić mnie drogą bezpieczną. To On daje życie i wolność. To On umacnia i chroni. To On jest naszym zwycięstwem. Jezus zapewnia każdego z nas, ta owca, która słucha Pasterza i idzie za Nim, nie zginie na wieki i nikt nie wyrwie jej z Jego ręki, bo "Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich." Wydaje mi się, że każdy chrześcijanin powinien każdego dnia przypominać sobie tą oczywistość "mój Ojciec jest większy od wszystkich" - jest większy od moich grzechów, wrogów, słabości, zniechęceń, fałszywych relacji (...). Jest większy i tyle, więc czego tu się bać. Czy zatem cieszę się z tego, że jestem ukochaną przez Pasterza owieczką?

Duchowe zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (14.04.2013) Rok "C"

Jezusowe pytanie skierowane do Piotra, dla każdego wierzącego powinno zaświdrować w uszach - "Czy kochasz mnie więcej?" Ponawiane każdego dnia, jest jednocześnie pytaniem, czy kochasz mnie więcej niż wczoraj? Kiedy w szczerości serca odpowiem - "Tak, Ty Panie wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham!" - Pan odmienia nasze serce a co za tym idzie, zmienia się nasze życie.

 

Dzisiejsze czytania: Dz 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-13; Ap 5,11-14; J 21,1-19

Duchowe zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna (Biała, Przewodnia) Miłosierdzia (7.04.2013) Rok "C"

"Błogosławieni, którzy uwierzyli" - czyli szczęśliwi, którzy uwierzyli. Wiara to zatem dla człowieka (dla mnie) okazja do osiągnięcia szczęścia. Mogę dziś - za św. Tomaszem - spotykając się ze Zmartwychwstałym, patrząc w Jego oczy, wyciągając rękę do ran, w których jest moje uzdrowienie - powiedzieć "Pan MÓJ i Bóg MÓJ".

Jezus mówi do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec". Nasuwa mi się tutaj obraz z Kaplicy Sykstyńskiej - Stworzenie Adama, kiedy człowiek bezradnie wyciąga swoją rękę ku Bogu. Dotyk Boga daje życie - dotknięcie Jezusa stwarza na nowo, ku nowości życia.

Dla mnie - z racji mojego imienia - to wyznanie wiary jest szczególnie osobiste (powyżej jeden z moich obrazków prymicyjnych). Św. Tomasz spotyka Zmartwychwstałego Jezusa i dotyka Jego przebitego boku. Ten obraz pod jakimś względem opisuje moją drogę do Jezusa. Ile to już razy na mojej twarzy widać było podobne zdziwienie? Bo przecież tak często dotykam Zmartwychwstałego Pana w Eucharystii - a jednocześnie często jestem "zamknięty" z powodu różnych obaw. Dlatego chcę na nowo wyznawać w Jezusie tego, który przynosi pokój i nadzieję. I ten Jezus, prowadzi moją rękę do swojego serca. Rewelacja.  Dziś też jest druga rocznica śmierci mojej mamy - modlę się o to, aby Jezus był jej życiem.

Za św. Faustyną możemy dziś prosić: "Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewał i nie sądził według zewnętrznych pozorów, ale upatrywał to, co piękne w duszach bliźnich i przychodził im z pomocą". Jezu ufam Tobie!

 

Dzisiejsze czytania: Dz 5,12-16; Ps 118,1.4.13-14.22.24; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,29; J 20,19-31

 

Duchowe zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania (31.03.2013) Rok "C"

Pan zmartwychwstał :) jupii i pokazał jasny kierunek - teraz z Nim zmierzamy ku Niebu. Choć mało się dziś spało, to radość jest. Tak więc zapraszam do wysłuchania dzisiejszego kazania, tym razem z mszy o 13:00. Jeśli coś nie styka, to pewnie wina zmęczenia ;)

 

Dzisiejsze czytania msza w dzień – Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; sekwencja; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9 lub Łk 24,13-35

Duchowe zamyślenie: Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (24.03.2013) Rok "C"

Zaczyna się wyjątkowy czas działania Pana, który przychodzi "z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące". Posłuszny Sługa, który naprawi moje nieposłuszeństwa - posłuszny Ojcu, wobec którego ja często jestem nieposłuszny - zasłuchany w Ojca, kiedy ja często mam zamknięte uszy i serce.

Do czego zmierza ten wyjątkowy czas? Ja myślę, że do konkretnej decyzji, która ma wpłynąć na moje postawy, to znaczy "aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca". Wchodząc w mękę Jezusa mamy łaskę dotknąć Jego miłości - doświadczyć odnowienia życia, aby każdego dnia mój język wyznawał "Jezus jest moim Panem!", niech się tak stanie: Amen.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.