Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Zamyślenie nad Słowem 2015

Zamyślenie nad Słowem: [Aktualne: 2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Wakacyjne duchowe zamyślenie: XIV niedziela zwykła (05.07.2015) Rok "B"

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

Niedowiarstwo to podstawowa przyczyna tego, że Bóg w naszym życiu nie może działać, że Jego Słowo nie jest przez nas przyjmowane w całej pełni. Bo łatwo nam przychodzi sądzić po pozorach. Na głoszone przez kapłanów (przez Kościół) Słowo Boże reagować podobnie jak mieszkańcy Nazaretu. Nasze serce jest ojczyzną Boga - jak mawiał Brandstaetter w poemacie „Pieśń o moim Chrystusie” - stąd warto zadać sobie pytanie czy w tej ojczyźnie Jezus nie jest lekceważony? Czy czasem nie to jest powodem, że nie może On zdziałać w nas cudów?

Wakacyjne duchowe zamyślenie: XIII niedziela zwykła (28.06.2015) Rok "B"

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Bóg powołał nas do nieśmiertelności. Jednak na co dzień człowiek bardziej żyje doczesnością. W tym wszystkim gubi się wśród wielości propozycji i często traci z oczu to co najważniejsze.  Traci sens i piękno życia.  Zamiast np. uwierzyć,  że więcej jest radości w dawaniu daje się przekonać światu, że radość daje wyłącznie troska o siebie. I zamiast żyć tak naprawdę człowiek trwa w śmierci i smutku.   Bóg chce przyjść do nas aby dać nam życie.  Umarły nie powstanie na ludzkie wołanie,  ani nawet go nie usłyszy.  Powstanie jednak na głos Boga, którego śmierć nie ogranicza. On może nas odnowić.  Pozwól Mu na to. Bo nie wystarczy być blisko Jezusa w napierającym na Niego tłumie,  ale trzeba z wiarą się Go dotknąć.  

Duchowe zamyślenie: XII niedziela zwykła (21.06.2015) Rok "B"

Wołali w niedoli do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.

Mówi się, że "tylko głupcy się nie boją". Strach i lęk są naturalnie wpisane w życie człowieka. Jednak źle się dzieje, kiedy człowiek godzi się żyć w lęku. Wtedy każdy, nawet przyjaciel czy sprzymierzeniec, może okazać się wrogiem. Można zacząć przypisywać mu złe intencje. Tak dzieje się dziś w życiu apostołów. Ich zachowanie jest takie, jakby Jezus był odpowiedzialny za ich lęk. Jednak dzisiejsza Ewangelia zapewnia nas, że Jezus nad wszystkim panuje. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jezus prosi nas, abyśmy mu zaufali. Niech dzisiejsza liturgia będzie dla nas okazją wyznać przed Nim, że wiemy kim On jest i dlatego chcemy Mu zawierzyć nasze życie. Jeśli nawet w naszym życiu jest wiele burz - Jezus jest!

Duchowe zamyślenie: XI niedziela zwykła (14.06.2015) Rok "B"

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Bóg jest dobry - działa -  nawet jeśli na pierwszy rzut oka tego nie widać. Działa też według swojej woli i planów a nie według naszych oczekiwań. Problemem człowieka jest jednak to, że często o tym zapomina i dlatego nie potrafimy zachwycić się Bogiem i być wdzięczni. Dzisiejsze słowo zapewnia nas, że życie człowieka może i powinno przynosić konkretny dobry owoc. Jesteśmy przez Boga zaproszeni do współdziałania z Jego Słowem jak również do wytrwałości i cierpliwości. Oczekiwanie na owoc zaraz po zasianiu ziarna generuje wyłącznie postawę buntu. Otwórzmy się na Bożą łaskę, aby owocem naszego życia była miłość silna, prawdziwa i głęboka.

Duchowe zamyślenie: X niedziela zwykła (07.06.2015) Rok "B"

Pokładam nadzieje w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.

Kiedy mówię "wierzę" powinienem mieć w sercu i "ufam". Bo łatwo jest wypowiedzieć słowo, a trudniej wcielić je w życie. Wiara jest zaufaniem Bogu. Jest relacją, w której ufam temu, który jest miłością. Jeśli kogoś kocham, to nie przypisuję mu złych intencji. Grzech, który jest brakiem zaufania do Boga, domaga się tego, abym go uznał. Tutaj nie ma co przenosić odpowiedzialności na innych.

Bóg przez Swoje Słowo przychodzi z darem wolności. To ze słuchania rodzi się wiara. Przyjmijmy Je z wdzięcznością. Przyjmijmy dar dzisiejszej liturgii słowa i chciejmy pełnić wolę Boga. Zasłuchajmy się w Boże Słowo, abyśmy Nim żyli każdego dnia.

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) (04.06.2015) Rok "B"

"Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?"

św. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia nr 60

 Bóg jest dobry! Dlatego przychodzi z pomocą ludzkiej słabości. Bóg jest hojny! Dlatego zaspokaja nasz głód miłości. Bóg jest wierny! Dlatego nie pozostawia nas samych sobie. W Eucharystii daje nam siebie jako moc i pokarm. Przychodzi do naszych serc, aby zamieszkać w nas i abyśmy z Niego czerpali życie. Zawiera z nami nowe Przymierze, gdzie miłość zwycięża. Otwórzmy Mu drzwi naszego serca! Zaprośmy Go do siebie odrzucając grzech i lęk. Niech On - miłość największa - w nas żyje! Niech całe nasze życie będzie podążaniem za Jezusem. Decyzja należy do nas.

Duchowe zamyślenie: Niedziela Trójcy Przenajświętszej (31.05.2015) Rok "B"

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Czy w dzisiejszym świecie - tak rozbitym i podzielonym - można znaleźć taką jedność, której nic nie jest w stanie zniszczeć? Odpowiedzią jest dzisiejsza uroczystość, w której zatrzymujemy się nad tajemnicą istnienia i istoty Boga. Jeden Bóg w trzech Osobach! Jedność osób w potędze ich działania! Tajemnica działającej Jedności i działania w jedności. Nie jest to prawda, którą poznajemy własnymi siłami. Nie korzystamy tu z dedukcji, intuicji czy jakiś eksperymentów. Jest to prawda, którą objawia nam sam Bóg. Ci, którzy pozwalają prowadzić się Duchowi odkrywają, że są dziećmi Bożymi. Czy pozwalamy Bogu się prowadzić? Czy poznając Boga pozwalamy się posłać?

Pozwólmy Trójjedynemu Bogu być obecnym w naszym życiu, w naszej codzienności - tak, abyśmy pragnęli Go całym sercem. Niech On nas jednoczy w miłości i ku miłości. Niech w nas działa. On jest zawsze przy nas! On jest Bogiem żywym i prawdziwym! Amen!

Duchowe zamyślenie: Niedziela Zesłania Ducha Świętego (24.05.2015) Rok "B"

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

Oczekiwanie zakończone! Wierny i dobry Bóg nie pozostawił swojego ludu i posłał obiecanego Parakleta - Obrońcę i Pocieszyciela. To dar, który powinniśmy przyjąć z radością i dziękczynieniem. Duch Święty jest źródłem autentycznej miłości. Jest tym, który buduje, ożywia, umacnia, odnawia ... On daje swoje dary tak jak chce i komu chce. On prowadzi Kościół i w nim działa.  Czy zatem nie powinniśmy się zgodzić na to, aby działał też w nas? Tak wiele darów od niego otrzymaliśmy. Warto zadać sobie pytanie o naszą wdzięczność, ale i o to, czy z tych darów korzystamy i je rozwijamy. Czy żyjemy Duchem Świętym? Czy Go znamy i pragniemy?

Warto - nie tylko dziś - z wiarą za tekstem sekwencji wołać: "Przyjdź ... nagnij ... obmyj ... poddaj ... ulecz ... wlej ... prowadź ... rozgrzej ... ", napełnij moje życia Swoją obecnością!

Duchowe zamyślenie: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (17.05.2015) Rok "B"

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie

Pan wpierw daje wiele dowodów, że żyje, aby później uczniowie otrzymali moc Ducha Świętego pozwalającą być Jego świadkiem. Bez przyjęcia Ducha mało jest w człowieku zarówno chęci do ewangelizacji (chrześcijańskiego świadectwa) jak i miłości chroniącej przed pychą i wyniosłością. Dziś warto, abyśmy postawili sobie dwa pytania: na ile jestem otwarty na Jezusowe dowody, że On żyje (życie sakramentami, modlitwa, otwartość na Słowo Boże, wspólnota Kościoła) oraz jak otwieram się na przyjęcie daru Ducha Świętego?

Jezus wstępując do nieba nie pozostawia nas sierotami, ale posyła nas do budowania wspólnoty Kościoła, do czynienia uczniów ze wszystkich narodów. On jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nie bójmy się iść do dzisiejszego świata, do dzisiejszego człowieka. Nie mamy pustych rąk - naszym skarbem i darem jest Jego święta Ewangelia.

Zanieśmy innym Ewangelię! Zanieśmy Jezusa!

Duchowe zamyślenie: VI niedziela wielkanocna (10.05.2015) Rok "B"

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Piotr podnosząc Korneliusza ze słowami "Wstań, ja też jestem człowiekiem" to właśnie piękno Ewangelii. Wszyscy zostaliśmy odkupieni przez Jezusa i to On jest fundamentem wszystkiego. Czas "wynoszenia się nad innych" definitywnie kończy się z chwilą, kiedy człowiek skonfrontuje to jak kocha Boga, z tym jak jest przez Boga kochany. Piotr to wie. Pomimo trzykrotnego zaparcia usłyszał zapewnienie o miłości. Bo miłość jest z Boga, a kto miłuje zna Boga. Nie ma sensu szukać miłości poza Bogiem. Otwórzmy przed Nim nasze serca - niech je napełni sobą. Przyjmijmy Jego przyjaźń i bądźmy jej wierni. On dziś mówi do każdego z nas: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Wytrwajmy w Jego miłości!

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.