Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Zamyślenie nad Słowem 2017

Zamyślenie nad Słowem: [Aktualne: 2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012].

Duchowe Zamyślenie: XXX niedziela zwykła (29.10.2017)

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
     lepszy jest niż innych tysiące:
     wolę stać w progu mojego Boga *
     niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Dziś liturgia daje nam możliwość świętowania rocznicy poświęcenia własnego kościoła (zob. też: Rocznica poświęcenia kościoła = zapomniana i nierozumiana rocznica; brewiarz.pl: Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego). Uświadamiamy sobie fundament całego naszego życia wiary, a jest nim Jezus. Jesteśmy wspólnotą budowaną na Jezusie Chrystusie, wspólnotą będącą jego Mistycznym Ciałem, powołaną do Niebieskiego Jeruzalem. Sposobem tego duchowego wzrostu jest droga realizacji przykazania miłości. Nic mniej, nic więcej. Bóg zaprasza nas do tego, aby kochać. Abyśmy byli Jego piękną świątynią, miejscem urzeczywistniania się Jego chwały. Oddajmy Panu całych siebie! Na nim budujmy. O Nim świadczmy!

Duchowe Zamyślenie: XXIX niedziela zwykła (22.10.2017)

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.

Łatwiej jest oddać cezarowi, co należy do cezara (zapłacić podatek, wypełnić prawo, nie podpaść pod karę ...), niż Bogu, co należy do Boga. Bo Bogu mamy oddać całych siebie, nasze serce, chwałę Jemu należną, pierwsze miejsce w naszym życiu, a nie jakieś ochłapy. Przed Bogiem nie da się udawać. Nasza codzienność często udowadnia jak blisko nam do obłudy faryzeuszów. Wystawiamy Pana na próbę oczekując czy wymagają od Niego chcianych darów, bez pytania czy taka jest Jego wola, czy s ą nam potrzebne. Po naszej stronie poprzestajemy na minimalnym minimum, stawiając Mu granice działania. Ale to co otrzymujemy od Boga zawsze jest łaską i zawsze wskazuje na Jego miłosierdzie i wszechmoc. Dlatego zawierzmy Mu siebie, nasz każdy dzień, aby Jego chwała była naszą siłą.

Duchowe Zamyślenie: XXVIII niedziela zwykła (15.10.2017)

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

"Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Niestety nasza codzienność często nam uzmysławia to, jak niewiele mogę, bo chcę to robić bez Niego. Zapominamy, że Bóg się o wszystko zatroszczy, wszystko przygotuje, ale od nas zależy czy z tego skorzystamy. Łatwo jest Bogiem wzgardzić, kiedy nie jest On dla nas najważniejszy. Kiedy nasza praca, posiadanie, pozycja jest powodem odwrócenia się od Niego. Łatwo jest Bogiem wzgardzić i znieważyć Jego sługi, kiedy serce wypełnione jest nienawiścią, pychą, wyniosłością, brakiem miłości. Dzisiejsze Słowo to zaproszenie do wdzięczności. Odkrycia jak bardzo jesteśmy obdarowywani. Nie jesteśmy tego godni. Ale Bóg i tak ofiarowuje nam weselną szatę miłosierdzia w miejsce całunu pogrzebowego czy żałobnej zasłony. Przyjmijmy ten dar abyśmy mieli udział w Bożej radości i weselu.

Duchowe Zamyślenie: XXVII niedziela zwykła (08.10.2017)

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Czasem zapominany, że wszystko co najważniejsze w naszym życiu, jest darem. Nie jesteśmy tego właścicielami (życie, zdrowie, ...) ale dzierżawcami. Otrzymaliśmy to od Boga a On liczy, że przyniesiemy dobry owoc - owoc miłości, radości, pokoju, cierpliwości, łagodności ... Bóg objawia się nam jako troskliwy, wierny i wytrwały gospodarz, który jednak nie odbiera wolności. Pozwala w swej wszechmocy na to, aby człowiek Go odrzucił, albo próbował zawłaszczyć sobie Jego dobra, sobie przypisując prawo do decydowania o wszystkim. Dziś ponownie stoi przed nami decyzja, aby uczynić Jezusa fundamentem naszego życia, kamieniem węgielnym. Przyjąć Go a nie odrzucać. Naśladujmy Go podejmując wszystko "co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie". A przyjmowana Komunia nich sprawia w nas, to co oznacza, czyli niech nas przemienia w Chrystusa.

Duchowe Zamyślenie: XXVI niedziela zwykła (01.10.2017)

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Jak często tak mamy? Ktoś mnie o coś prosi "zrób to a tamto" a my bez zastanowienia mówimy "dobrze, zrobię" - jednak tego nie robimy. Z drugiej strony bywa odwrotnie, ktoś o coś prosi, my mówimy "nie chce mi się" później jednak po namyśle robimy. Gdzie tkwi ten szczegół? Otóż tak naprawdę rozchodzi się o miłość. Jeśli na kimś mi zależy, to źle mi będzie, jeśli przeze mnie będzie cierpiał, jeśli wobec niego się niewłaściwie zachowałem. Natomiast jeśli mi jest ktoś obojętny, to zwyczajnie mało istotne będzie czy coś dla niego zrobię czy nie, a jeśli tak, to na odczepkę. Podobnie mamy z relacją do Boga. Dlatego uczmy się od Jezusa tej miłości, która pozwala zawsze być gotowym do pełnienia woli Ojca.

Duchowe Zamyślenie: XXV niedziela zwykła (25.09.2017)

On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzisiejsze Słowo jest wymagające - wymaga deklaracji i decyzji. Deklaracji, która polega na wyznaniu, że tak naprawdę Jezus jest dla mnie wszystkim. To co robię każdego dnia nie pozostaje obojętne wobec wiary, którą wyznaję. Decyzja to pójść za Bożym Słowem - iść pracować w winnicy. I jedno i drugie musi być dokonane przez nas. Nie wydelegujemy zastępstwa. Wybierając Boże ścieżki wybieramy lepiej. Uwierzmy w to i zawierzmy się Bogu i Jego miłości.

Duchowe Zamyślenie: XXIV niedziela zwykła (17.09.2017)

On odpuszcza wszystkie Twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Papież Franciszek powiedział przy okazji roku miłosierdzia, że Bóg nie męczy się przebaczaniem. U nas niestety już nie jest tak łatwo. Często nosimy w sobie głębokie pokłady nieprzebaczenia. Rozpamiętujemy krzywdy, słowa, gesty. Celebrujemy przypuszczalne motywy działań czy zaniechań naszych bliźnich. A dziś Jezus wprost mówi - jak nie przeczysz z serca możesz stracić wszystko. Dlaczego mam przebaczać? Bo to zrobił Jezus na krzyżu, bo kochał, a przecież chcemy naśladować Go w miłowaniu. Prośmy Ducha Świętego o moc, abyśmy żyli Ewangelią, abyśmy byli miłosierni i gotowi przebaczać.

Duchowe Zamyślenie: XXIII niedziela zwykła (10.09.2017)

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.

"Miłość nie wyrządza zła bliźniemu" - mówi dziś do nas św. Paweł. Niby proste, ale praktyka pokazuje, że dla wielu z nas, nie jest to takie oczywiste. Ludzkie serce potrafi być zatwardziała a człowiek obojętny na los bliźniego, zapatrzony w czubek własnego nosa. Zatem, jeśli pytamy się, czy naprawdę kochamy i czynimy miłość, to powinniśmy się pytać o to, czy nasz bliźni doświadczy prawdziwego dobra. To Jezus uczy nas prawdziwej miłości. Bądźmy otwarci na Jego słowo.

Duchowe Wakacyjne Zamyślenie: XIII niedziela zwykła (02.07.2017)

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Czasem pojawia się w nas myślenie "a co ja z tego będę miał?". Jakby nie ważniejsza była myśl "kim dzięki temu co zrobię będę?" albo prawdą, że po tym co i jak robimy, widać kim naprawdę jesteśmy. Dobro do którego jesteśmy wezwani, to w pierwszej kolejności gotowość naśladowania Jezusa, pójścia za Nim. Bo chrześcijanin nie ma żyć byle jakim życiem, albo takim sobie, ale życiem nowym, którego źródło jest w męce i śmierci Jezusa, w Jego zwycięskim krzyżu. Niech każdy nasz dzień będzie umieraniem dla grzechu a życiem dla Jezusa. Naszą nagrodą - największą - jest więź z Jezusem, Jego miłość. O to zabiegajmy.

Duchowe Zamyślenie: XII niedziela zwykła (25.06.2017)

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.

Kiedy wyrywa jakaś drużyna łatwo jest powiedzieć "jestem za drużyną XYZ", kibicuję im. Dlaczego zatem tak trudno nam się przyznać do Jezusa? Czy nie wierzymy, że Jego drużyna jest zwycięska? Czy tak trudno nam uwierzyć, że dobry Bóg się o nas troszczy i że jesteśmy w Jego ręku.A przecież - jak pokazuje nam pierwsze czytanie - niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, jak wielkich doświadczamy przeciwności - możemy zachować pewność, że Pan jest przy nas jako potężny mocarz. Niech i nas umocni swoją miłością, bo to ona jest naszą siłą. Kto kocha ten rzeczywiście jest silny. Nie lękajmy się! Prawdziwa miłość usuwa lęk!

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.